Hizmet Bedelleri

Karar kuralı uygulamamız bulunmamaktadır ve uygunluk beyanı verilmemektedir.

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) %40
ODTÜ Teknopark %30
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %20 KDV Dahil Değildir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (DİL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Su Örneklerinde 18O/16O Ölçümü 700₺/Numune Form
2H/1H Ölçümü 700₺/Numune
13C/12C - DIC Ölçümü 800₺/Numune
Katı Örneklerde 13C/12C, 18O/16O - Karbonat Ölçümü 800₺/Numune Form

* Akredite Metot Bağlantılar

*Başvuru yoğunluğu nedeniyle numunelerde birikim bulunmaktadır. Başvuru öncesinde Duraylı İzotop Laboratuvarı ile bağlantıya geçiniz.

 

Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 1700₺/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.

 

Tip bedeli 900 ₺'dir ve indirim uygulanmaz   

Barkhausen   500₺/Saat Form
Renk Spektrofotometresi Renk Tayini 420₺/Numune Form
Dijital Multimetreler Oda Sıcaklığında DC Direnç Ölçümü 420₺/Numune Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   420₺/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   420₺/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 1200₺/Numune Arızalı
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 1200₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 1350₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 1350₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 1800₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 900₺/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 900₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 1250₺/Numune

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Saatlik Analiz 900₺/Saat Arızalı
Yarım Günlük Analiz 1800₺/Saat
Günlük Analiz 2600₺/Gün
Geceye Bırakılan Analiz 500₺/Saat (Maximum 2600₺/Gece)
EPMA Numune Hazırlama 4 Numuneye Kadar Karbon Kaplama 130₺/Set
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 2600₺/Saat Form
6 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 400₺/Numune
EBSD 5200₺/Saat
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 600₺/Set  

Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 600₺ Form
2 Saat 720₺
3 Saat 800₺
4 Saat 1060₺
5 Saat 1150₺
6 Saat 1260₺
7 Saat 1350₺
Her numune için 600₺/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 900₺ Form
2 Saat 1000₺
3 Saat 1100₺
4 Saat 1200₺
5 Saat 1300₺
6 Saat 1400₺
7 Saat 1500₺
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 600₺ Form
Herbir peryot için 600₺

İklimlendirme Kabini

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Cihaz Kullanımı 1200₺/Gün Sorunuz

Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Analiz 800₺/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element* 1100₺/Numune Arızalı
Genel Tarama 1800₺/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element* 900₺/Numune Form
Genel Tarama 1400₺/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 400₺/Numune Arızalı
X-Işını Floresans Spektometresi Analiz 1200₺/Numune Form
Mikrodalga Sistemi ile Çözeltiye Alma Nitrik Asit(Kısmen çözeltiye alma) 900₺/Numune Form
Aqua Regia (Kısmen çözeltiye alma) 1100₺/Numune
Çoklu Asit 1200₺/Numune
HF/Borik asit gerektiren işlemler 1500₺/Numune
Numune Hazırlama Ek İşlemler Kurutma 50₺/Numune Laboratuvar içi hizmet
Santrifüj 140₺/Numune
Açıkta çözeltiye alma 450₺/Numune
*Her eklenen elemente ICP-OES için 100₺, ICP- MS için 150 ₺ ek ücret alınmaktadır.

Hg, B, Ag, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt ve Au elementlerini kapsamaz, bu elementler ayrıca ücretlendirilir.

 • ICP-MS, ICP-OES analiz bedellerine çözeltiye alma ve uygulanabilecek ön işlemler dahil değildir. Numune özelliğine göre uygulacak işlemler farklılık gösterebilir. Bu işlemlerin ücretlendirmesi yukarıdaki tabloda mevcuttur.
 • Laboratuvarımızda uygulanan standart çözeltiye alma ve analiz metotları vardır. KAL Deney istek formunda talep edilen bilgiler ilgili yerlere belirtilmediği takdirde standart yöntemler uygulanır. Bu sebeple numunelerle ilgili bilgilerin paylaşılması (özellikle BOR, GÜMÜŞ ve CİVA tayinlerinde) önem taşımaktadır.
 • Bazı mikrodalga sistemi ile çözeltiye alma yöntemlerinde borik asit kullanılarak söndürme (complexation) işlemi yapılmaktadır. Aynı numunede BOR tayini istendiği durumlarda ayrı bir çözeltiye alma işlemi uygulanır ve ücretlendirilir.

Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 850₺/Numune Arızalı
Depth Profile (1 Lazer)

1000₺/Numune

Mapping (1 Lazer) 1000₺/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 500₺/Numune

Form

Far-IR bölgesi (FIR(700-40)) çalışmamaktadır

FTIR Mikroskop 1000₺/Saat

Mekanik Test Laboratuvarı (MTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Darbe test sistemi Charpy, Izod, Penetrasyon (Oda Sıcaklığı) 500₺/Numune Form
Charpy, Izod, Penetrasyon (Yüksek Sıcaklıklarda) 1000₺/Numune
Charpy, Izod, Penetrasyon (Düşük Sıcaklıklarda) 1250₺/Numune
Üniversal makro sertlik test sistemi Makro Sertlik Ölçümü (Brinell, *Vickers, or  Rockwell) 450₺/Numune Arızalı
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers) 450₺/Numune Form
Üniversal test (Instron) Basma (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune Form
Çekme (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
Yüksek Sıcaklıklarda (1000°C Kadar) 1500₺/Numune
Düşük Sıcaklıklarda 1700₺/Numune
Üniversal test (ZWICK) Basma (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune Form
*Çekme (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune

Çoklu ve aynı özellikteki numunelere (örneğin plastikler için çekme deneyi numuneleri) 30 numune ve fazlası için %10 ek indirim uygulanacaktır.

*Akredite Metotlar

 

 • EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-1, Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 527-2, TS EN ISO 527-2, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
 • EN ISO 527-3, TS 1398-3 EN ISO 527-3, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
 • EN ISO 527-4, TS 1398-3 EN ISO 527-4, Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini, Bölüm 4: Isotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
 • EN ISO 6892-1, TS EN ISO 6892-1, Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi, Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 1200₺/Numune Form
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 1000₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 1100₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 1150/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 1200₺/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 1000₺/Numune

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 1250₺ Arızalı
 
8 Saat 1520₺
16 Saat 1920₺
27 Saat 2180₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 5500₺
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 1440₺ Arızalı 
 
8 Saat 1820₺
16 Saat 2090₺
27 Saat 2600₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 5500₺
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 430₺/Numune Form
 
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 730₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 860₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 1000₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 1300₺/Numune
31P Spektrumu 940₺/Numune
19F Spektrumu 940₺/Numune

Sıvı NMR

Acetone-D6 85₺ Arızalı
 
Benzene-D6 120₺
Chloroform-D1 85₺
Deuterium Oxide 85₺
Dimethyl sulfoxide-D6 85₺
Pyridine-D5 210₺
Toluene-D8 120₺

Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

PZL Laboratuvarı'nda 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında analiz gerçekleştirilmeyecektir. Numune kabul süreci ise devam edecektir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Mastersizer Boyut Ölçümü (Yaş Analiz 50nm-1mm) 800₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (Kuru Analiz 50nm-1mm) 900₺/Numune
Zetasizer Zeta Potansiyel Ölçümü 900₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (2nm - 1um) 800₺/Numune

Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1250₺/Numune Form
Element Analizi C,H,N,S Belirlenmesi 700₺/Numune Form
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 520₺/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 1000₺/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 300₺/Numune Form
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 340₺/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 200₺ ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

Labortuvarımızın 2024 yılı kapasitesi dolmuştur. Yeni Başvurular için lütfen Radyojenik İzotop Laboratuvarı (mlabrilatmetu [dot] edu [dot] tr) ile irtibata geçiniz.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 3000₺/Numune Form
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 2800₺/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 2800₺/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 300₺/Numune Bakımda

Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Kapiler Reometre   2200₺/Numune Form
Reometre Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak) 2000₺/Numune Form
Gerinim (Strain) Taraması 1400₺/Numune
Frekans Taraması 1400₺/Numune
Viskozite ölçümü 1500₺/Numune
Reometre (Yüksek Sıcaklık) Gerinim (Strain) Taraması 1600₺/Numune
Frekans Taraması 1600₺/Numune
Viskozite ölçümü 1800₺/Numune

Sıvı Azot Üretimi

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Sıvı Azot %99 saflıkta sıvı azot 20₺/Litre*
1 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere ODTÜ Dışı Sıvı Azot Ücretimiz 30₺ olarak belirlenmiştir.
Arızalı

* Hizmet bedelinde standard indirimli fiyatlar geçerli değildir. Detaylı ücretlendirme bilgisi için lütfen danışınız. 

Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
DSC (-90°C – 550°C) 1 Saat 1500₺/Numune Form
2 Saat 2000₺/Numune
3 Saat 2600₺/Numune
4 Saat 3500₺/Numune
DMA (25°C - 600°C)
Yogunluktan dolayı gecikmeler yaşanabilir
1 Saat 1350₺/Numune Form
2 Saat 1700₺/Numune
3 Saat 2300₺/Numune
4 Saat 3000₺/Numune
DMA (-150°C - 600°C)
Yogunluktan dolayı gecikmeler yaşanabilir
1 Saat 1700₺/Numune Form
2 Saat 2100₺/Numune
3 Saat 2500₺/Numune
4 Saat 3000₺/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 1500₺/Numune Form
2 Saat 2000₺/Numune
3 Saat 2600₺/Numune
4 Saat 3500₺/Numune
TGA+DSC (25°C - 1200°C) 1 Saat 1500₺/Numune Arızalı
2 Saat 2000₺/Numune
3 Saat 2600₺/Numune
4 Saat 3500₺/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 1500₺/Numune Arızalı
2 Saat 2000₺/Numune
3 Saat 2600₺/Numune
4 Saat 3500₺/Numune
Termal İletkenlik Analizi Tek Sıcaklık/1 Saat 1300₺/Numune Form
OIT Tek Sıcaklık 1125₺  

SDT için kap ücreti 5000₺'dır.

FTIR dalgaboyu, Excel verisi gibi ek istekler 100₺/Numune ile ücretlendirilecektir.

*Akredite Metotlar:

 • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
 • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
 • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (TEML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TEM CTEM, 120KV 2600₺/Saat Form
TEM RTEM, 200KV
Mikroskop parçası beklendiğinden kararlı şartların oluşabildiği kısıtlı zamanlarda analiz yapılabileceği ön şartı ile aktiftir
2600₺/Saat Form

TEM numune hazırlama: 1500₺/saat

Ultramikrotom:1500₺/saat
Numune hazırlama süresi 15 dakikadan az örnekler için sadece harcanan sarf ücreti alınır.
Izgara (grid) üzerinde örnek hazırlama:  200₺/Numune

X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı (XRDL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
XRD Toz Kırınım Deseni Standart Çekimi 700₺/Numune Form

Toz Kırınım Deseni Düşük Açı Çekimi (1 Saate Kadar)

700₺/Numune

İnce Film1 Kırınım Deseni Çekimi (1 Saate Kadar)

700₺/Numune

Ek her saat için

200₺

1İnce film ölçümlerinde yapılacak cihaz ayarları (yaklaşık 15dk/numune) ve deneme ölçümleri için geçen süre ücretlendirilecektir.

Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (YKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Tam Kütle Tayini (HRMS)   780₺/Numune Form
HRMS ek numune bilgileri formu
LCMS Analizi   1300₺/Numune Form

Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TOF-SIMS TOF-SIMS Analizi 4320₺/Saat Form
Görüntüleme 5160 ₺/Numune
XPS  Genel Tarama 1380₺/Numune Form
Kısmi Tarama 1680₺/Numune
Görüntüleme 3720₺/Numune
UV-XPS 2965₺/Numune
Derinlik Profili (XPS) 2 Katman 2530₺ Form
3 Katman 2604₺
4 Katman 3067₺
5 Katman 3504₺
6 Katman 3967₺
7 Katman 4356₺
8 Katman 4697₺
9 Katman 5062₺
10 Katman 5427₺
11 Katman 5744₺
12 Katman 6036₺
13 Katman 6302₺
14 Katman 6619₺
15 Katman 6936₺
16 Katman 7204₺
17 Katman 7519₺
18 Katman 7763₺
19 Katman 8031₺
20 Katman 8274₺
21 Katman 8543₺
22 Katman 8786₺
23 Katman 9078₺
24 Katman 9273₺
25 Katman 9516₺
26 Katman 9734₺
27 Katman 9978₺
Açı sayısına göre 1 adet 1254₺ Form
2 adet 1778₺
3 adet 2209₺
4 adet 2621₺
5 adet 3014₺
6 adet 3370₺
7 adet 3707₺
8 adet 4044₺
9 adet 4380₺
10 adet 4699₺
11 adet 5017₺
12 adet 5335₺
13 adet 5616₺
14 adet 5916₺
15 adet 6196₺
16 adet 6458₺
17 adet 6758₺
18 adet 7020₺
19 adet 7301₺
20 adet 7563₺

Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Gözeneklilik Ölçümü 900₺/Numune Form
Düşük Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 800₺/Numune
Düşük BasınçToplam Porozite Ölçümü 1500₺/Numune
Yüksek Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 1100₺/Numune
Yüksek BasınçToplam Porozite Ölçümü 1300₺/Numune
Helyum Piknometresi   400₺/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 500₺/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 1700₺/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 500₺/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 500₺/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 650₺/Numune
Mezogözenek Analizi
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
1000₺/Numune
Genişletilmiş Mezogözenek Analizi
(Mezogözenekli ve büyük mikrogözenekleri yapılar için)
1100₺/Numune
Mikrogözenek Analizi - Adsorpsiyon İzotermi
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
1100₺/Numune
Mikrogözenek Analizi - Adsorpsiyon + Desorpsiyon
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
1400₺/Numune

Doku Kültürü Laboratuvarı (DKL)

 

Sorumlu uzmanlarla iletişime geçiniz.

Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
SDS PAGE/NATIVE PAGE
   
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 6000₺ Form NKK
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 3000₺ NKK
IEF IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 9000₺ Form NKK
IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 6000₺ NKK
PFGE PFGE 15x15cm jel 7000₺ Form NKK
2D PAGE Comassie Boyama Tayini ile 9000₺  Form NKK
Gümüş Boyama Tayini ile 12000₺

Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Preperatif Ultrasantriffüj   1300 TL/Kullanım Form NKK
Rotary Evaporatör   700 TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Mikrotom   1200TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Santrifüj   500TL/Kullanım Form NKK
Vakum Konsantrasyon / Liyofilizasyon Cihazı  Vakum konsantrasyon 1200TL/İş Günü Form NKK
Liyofilizasyon 1200TL/İş Günü
Vakumlu Kurutma Fırını   500TL/Numune Form NKK
Yüksek Hızlı Santrifüj   1000TL/Kullanım Form NKK
Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı   700TL/Numune Form NKK
Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü   700TL/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 1   500TL/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 2   500TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör   140TL/Saat Form NKK

Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
cDNA Sentezi Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır 550₺/Numune Form NKK
Kit MERLAB tarafından Karşılanır 1250₺/Numune
Biyoanalizör DNA, RNA, Protein Laboratuvar ile iletişime geçiniz. Form NKK
Cihaz Kullanımı 1100₺/Çip
DNA Dizi Analizi Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Hariç) Sorunuz Form NKK
Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Dahil) Sorunuz
Düşük Hacimli Spektrofotometre Konsantrasyon Tayini 110₺/Numune Form NKK
Gerçek Zamanlı PCR Gen İfadesi Analizi  (SYBR Green, ve Hidroliz Probları ile)1 120₺/Kuyucuk + Cihaz
Kullanım Ücreti**
Form NKK
SNP ve Mutasyon Analizleri Sorunuz
miRNA Analizleri Sorunuz
HRM Analizleri Sorunuz
Epigenetik Analizler Sorunuz
Cihaz Kullanımı2 1350₺/Run**
96 Well Plate 450₺/Adet *
Hibridizasyon Fırını Cihaz Kullanımı2 800₺/Saat Form NKK
Mikroarray

cRNA Sentezi + Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama3

(Tam Kapsamlı Analiz)

13000₺ Form NKK

Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama4

(Yarı Kapsamlı Analiz)

6500₺
Veri analizi için GeneSpring 7.3.1 yazılımı kullanımı
(Temel Analiz)
650₺/Saat

1Primerler ve Problar araştırmacı tarafından sağlanır.
2Analiz için gerekli olan kimyasalların tamamı ve numunelerin cihaza konulacak şekilde hazırlanması analizi talep eden kişi tarafından sağlanır.
3RNA, Fragmented cRNA  eldesi için gerekli olan tüm kitler ve  Gen Çipi  talep eden kişi tarafından sağlanır.
4Fragmented cRNA ve Gen Çipi talep eden tarafından sağlanır.

* İndirim Uygulanmaz

** 96 Well Plate ücreti dahil değildir.

Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)

 

Metot/Deney Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Deney İstek Formu

Numune Kabul Kriterleri

1L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 3000₺ Form NKK
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 100₺
5L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 3000₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 120₺
20L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 5000₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 180₺

Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi

Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg

Kullanım Dışı Kullanım Dışı

Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg

Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma

Anyon değişim metodu için

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)

 

 

Form NKK

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri4

 

Arabinoz

 

Arabinobioz

 

Arabinotrioz

 

Fruktoz

 

Galaktoz

 

Glikoz

 

Ksiloz

 

Laktoz

 

Maltitol

 

Maltotrioz

 

Maltoz

 

Mannitol

 

Mannoz

 

N-asetil galaktoz amin

 

N-asetil glikoz amin

 

Nistoz

 

Ramnoz

 

Rafinoz

 

Riboz

 

Sakkaroz

 

Sellobioz

 

Sorbitol

 

Trehaloz

 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

950₺

Şeker Kompozisyonu2

4000₺

   

Organik asitler

 

Asetik asit

 

Butirik asit

 

Formik asit

 

Fumarik asit

 

Galaktronik asit

 

Glukonik asit

 

Glukuronik asit

 

Glutarik asit

 

İtakonik asit

 

Laktik asit

 

Maleik asit

 

Malik asit

 

Malonik asit

 

Okzalasetik asit

 

Okzalik asit

 

Propiyonik asit

 

Purivik asit

 

Sitrik asit

 

Süksinik asit

 

Şikimik asit

 

Tartarik asit

 

α-keto glutamik asit

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

950₺

Organik Asit Komposizyonu3

4000₺

   

Alkol grubu

 

Etanol

950₺

Isopropanol

950₺

Metanol

950₺

Propanol

950₺

   

İlaç Hammaddesi

1150₺

Profil Analizi5

Sorunuz
   

Vitamin derivativleri

 

α - tokoferol

1100₺

β - tokoferol

1100

γ - tokoferol

1100

δ - tokoferol

1100

1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 

2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir.

3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir.

4 Şeker analizlerinde 1'den fazla şeker olması durumunda talep edilen şekerler için deney sorumluları ile görüşme yapılarak analizi projelendirmek gerekebilir. 1'den fazla kolonda çalışma gerektiren şekerler, işleme tabi tutulması gereken numuneler gibi durumlar için farklı şekilde fiyatlandırma uygulanır.

5 Fiyat müşteri ile konuşarak belirlenir.

Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir.
Not 2: Yukarıdaki fiyatlar 1 adet madde içindir.

Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Fenolik Maddeler Apigenin
Daidzein
(-) EGCG (Epigallokatekin gallat)
Elajik asit,
(-) Epigallokatekin
(-) Epikatekin
Gallik asit
Genistein
Gentisik asit
Hesperidin
Kaempferol
Kafeik asit
(-) Katekin hidrat
Klorogenik asit
Kumarin
Kuversetin
Luteolin
Mirisetin
p-Kumarik asit
Procyanidin-B2
Rutin trihidrat
Salisilin
Skopoletin
Şirinjik asit
(+) Taksifolin
trans-Resveratrol
Vanilik asit
Sinapik asit
Trans ferulik asit
Isorhamnetin
Salisilik asit
Naringenin
1 adet numunede

1 adet polifenolik madde analizi

1000₺

Form NKK
Tarama analizi Laboratuvar ile  iletişime geçiniz
Pestisitler 1 Aldicarb
Methomyl
Oxamyl
Carbofuran
Aldicarb sulfoxide
Aldicarb sulfone
Atrazine
Alachlor
Chlorpyrifos-methyl
Cyanazine
Diazinon
Diuron
Malathion
Metolachlor
Simazine
Acetamiprid
Desisopropylatrazine
Linuron
Prometryn
Propazine
Hexazinone
Dichlorvos
Hexaconazole
Diniconazole
Fenazaquin
Azinphos ethyl
1 adet numunede
1 adet pestisist madde analizi

1000₺

Form NKK
Tarama analizi Laboratuvar ile  iletişime geçiniz
Farmasötikler Amfetamin
Metamfetamin
Atenolol
Aspirin
Acetylsalicylic asit
Alprazolam
Atenolol
Caffeine
Clonazepam
MDMA
Diazepam
Diclofenac
Ibuprofen
Naproxen
Oxazepam
Sulfamethoxazole
Sulfamethoxazole
Temazepam
Warfarin
1 adet numunede
1 adet farmasötik madde analizi

1000₺

Form NKK
Tarama analizi Laboratuvar ile  iletişime geçiniz
Genel Analiz     Kütle tarama – LCMS 1400₺/Madde Form NKK
MRM optimizasyonu – LCMSMS
2100₺/Madde
Proje çalışması *
Metot geliştirme *
Validasyon *
KAPİLER ELEKTROFOREZ ANALİZLERİ
Şeker Bileşenleri Glukoz
Fruktoz
Sukroz
Maltoz
Laktoz
1 adet numunede
1 adet madde analizi

2100 ₺

Form NKK
Tatlandırıcı ve Koruyucu Maddeler Aspartam
Sorbik Asit
Benzoik Asit
Sakkarin
Azesülfam-K
İnorganik Anyonlar Bromide
Chloride
Nitrite
Nitrate
Sülfate
Fluride
Phosphate
Amino Asitler Aspartic Asit
Threonine
Serine
Glutamic Asit
Proline
Glycine
Alanine
Cystine
Valine
Methionine
Isoleucine
Leucine
Tyrosine
Phenylalanine
Histidine
Lysine
Amino asit taraması 10000₺
Genel Analiz Proje Çalışması *
Metot geliştirme *

* Proje ve metot geliştirme çalışmaları için laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.

1 Listede bulunmayan analizler/metotlar için standartın temin edilmesi durumunda analiz şartları konuşulur.

* ODTÜ MBB KSL ile konuşulur

Mikroskopi Laboratuvarı (MKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop  1 Saat 550₺/Saat Form NKK

Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
ELISA Okuyucu  1 run 170₺ Form NKK
UV-VIS Spektrofotometre  1 run 310₺ Form NKK
Izotermal Titrasyon Kalorimetresi 0-3 Saat 550₺ Form NKK
3 Saatten sonraki her saat için ek 150₺/Saat
Zaman Tanımlı Floresans Spektrometre 0-3 Saat 550₺
3 Saatten sonraki her saat için ek 150₺/Saat

Son Güncelleme:
25/10/2021 - 13:14