Hizmet Bedelleri

Karar kuralı uygulamamız bulunmamaktadır ve uygunluk beyanı verilmemektedir.

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) %40
ODTÜ Teknopark %30
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %20 KDV Dahil Değildir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (DİL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Su Örneklerinde 18O/16O Ölçümü 450₺/Numune Form
2H/1H Ölçümü 450₺/Numune
13C/12C - DIC Ölçümü 500₺/Numune
Katı Örneklerde 13C/12C, 18O/16O - Karbonat Ölçümü 500₺/Numune Form

* Akredite Metot Bağlantılar

*Başvuru yoğunluğu nedeniyle numunelerde birikim bulunmaktadır. Başvuru öncesinde Duraylı İzotop Laboratuvarı ile bağlantıya geçiniz.

 

Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 1300₺/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.

 

Tip bedeli 750 ₺'dir ve indirim uygulanmaz   

Barkhausen   400₺/Saat Form
Renk Spektrofotometresi Renk Tayini 350₺/Numune Form
Dijital Multimetreler Oda Sıcaklığında DC Direnç Ölçümü 350₺/Numune Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   350₺/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   350₺/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 900₺/Numune Arızalı
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 900₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 1000₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 1000₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 1800₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 750₺/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 750₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 1000₺/Numune

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Saatlik Analiz 900₺/Saat Arızalı
Yarım Günlük Analiz 1800₺/Saat
Günlük Analiz 2600₺/Gün
Geceye Bırakılan Analiz 500₺/Saat (Maximum 2600₺/Gece)
EPMA Numune Hazırlama 4 Numuneye Kadar Karbon Kaplama 130₺/Set
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 2000₺/Saat Form
6 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 200₺/Numune
EBSD 4000₺/Saat
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 600₺/Set  

Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 600₺ Form
2 Saat 720₺
3 Saat 800₺
4 Saat 1060₺
5 Saat 1150₺
6 Saat 1260₺
7 Saat 1350₺
Her numune için 600₺/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 900₺ Form
2 Saat 1000₺
3 Saat 1100₺
4 Saat 1200₺
5 Saat 1300₺
6 Saat 1400₺
7 Saat 1500₺
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 600₺ Form
Herbir peryot için 600₺

İklimlendirme Kabini

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Cihaz Kullanımı 700₺/Gün Sorunuz

Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Analiz 500₺/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element* 650₺/Numune Arızalı
Genel Tarama 1000₺/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element* 520₺/Numune Form
Genel Tarama 750₺/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 240₺/Numune Arızalı
X-Işını Floresans Spektometresi Analiz 820₺/Numune Arızalı
Mikrodalga Sistemi ile Çözeltiye Alma Nitrik Asit(Kısmen çözeltiye alma) 500₺/Numune Form
Aqua Regia (Kısmen çözeltiye alma) 560₺/Numune
Çoklu Asit 640₺/Numune
HF/Borik asit gerektiren işlemler 800₺/Numune
Numune Hazırlama Ek İşlemler Kurutma 30₺/Numune Laboratuvar içi hizmet
Santrifüj 80₺/Numune
Açıkta çözeltiye alma 240₺/Numune
*Her eklenen elemente ICP-OES için 50 ₺, ICP- MS için 80 ₺ ek ücret alınmaktadır.

Hg, B, Ag, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt ve Au elementlerini kapsamaz, bu elementler ayrıca ücretlendirilir.

 • ICP-MS, ICP-OES analiz bedellerine çözeltiye alma ve uygulanabilecek ön işlemler dahil değildir. Numune özelliğine göre uygulacak işlemler farklılık gösterebilir. Bu işlemlerin ücretlendirmesi yukarıdaki tabloda mevcuttur.
 • Laboratuvarımızda uygulanan standart çözeltiye alma ve analiz metotları vardır. KAL Deney istek formunda talep edilen bilgiler ilgili yerlere belirtilmediği takdirde standart yöntemler uygulanır. Bu sebeple numunelerle ilgili bilgilerin paylaşılması (özellikle BOR, GÜMÜŞ ve CİVA tayinlerinde) önem taşımaktadır.
 • Bazı mikrodalga sistemi ile çözeltiye alma yöntemlerinde borik asit kullanılarak söndürme (complexation) işlemi yapılmaktadır. Aynı numunede BOR tayini istendiği durumlarda ayrı bir çözeltiye alma işlemi uygulanır ve ücretlendirilir.

Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 600₺/Numune Form
Depth Profile (1 Lazer)

720₺/Numune

Mapping (1 Lazer) 720₺/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 345₺/Numune

Form

Far-IR bölgesi (FIR(700-40)) çalışmamaktadır

Mekanik Test Laboratuvarı (MTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Darbe test sistemi Charpy, Izod, Penetrasyon (Oda Sıcaklığı) 360₺/Numune Form
Charpy, Izod, Penetrasyon (Yüksek Sıcaklıklarda) 720₺/Numune
Charpy, Izod, Penetrasyon (Düşük Sıcaklıklarda) 900₺/Numune
Üniversal makro sertlik test sistemi Makro Sertlik Ölçümü (Brinell, *Vickers, or  Rockwell) 350₺/Numune Arızalı
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers) 350₺/Numune Form
Üniversal test (Instron) Basma (Oda Sıcaklığı) 450₺/Numune Form
Çekme (Oda Sıcaklığı) 450₺/Numune
Yüksek Sıcaklıklarda (1000°C Kadar) 1100₺/Numune
Düşük Sıcaklıklarda 1200₺/Numune
Üniversal test (ZWICK) Basma (Oda Sıcaklığı) 450₺/Numune Form
*Çekme (Oda Sıcaklığı) 450₺/Numune
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 450₺/Numune
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 450₺/Numune

Çoklu ve aynı özellikteki numunelere (örneğin plastikler için çekme deneyi numuneleri) 30 numune ve fazlası için %10 ek indirim uygulanacaktır.

*Akredite Metotlar

 

 • EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-1, Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 527-2, TS EN ISO 527-2, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
 • EN ISO 527-3, TS 1398-3 EN ISO 527-3, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
 • EN ISO 527-4, TS 1398-3 EN ISO 527-4, Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini, Bölüm 4: Isotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
 • EN ISO 6892-1, TS EN ISO 6892-1, Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi, Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 800₺/Numune Form
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 700₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 750₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 800/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 850₺/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 600₺/Numune

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 950₺ Form
 
8 Saat 1170₺
16 Saat 1470₺
27 Saat 1680₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 4230₺
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 1110₺ Form 
 
8 Saat 1400₺
16 Saat 1610₺
27 Saat 2000₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 4230₺
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 330₺/Numune Form 
 
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 560₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 660₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 770₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 1000₺/Numune
31P Spektrumu 720₺/Numune
19F Spektrumu 720₺/Numune

Sıvı NMR

Acetone-D6 65₺ Form 
 
Benzene-D6 90₺
Chloroform-D1 65₺
Deuterium Oxide 65₺
Dimethyl sulfoxide-D6 65₺
Pyridine-D5 160₺
Toluene-D8 90₺

Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

PZL Laboratuvarı'nda 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında analiz gerçekleştirilmeyecektir. Numune kabul süreci ise devam edecektir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Mastersizer Boyut Ölçümü (Yaş Analiz 50nm-1mm) 450₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (Kuru Analiz 50nm-1mm) 520₺/Numune
Zetasizer Zeta Potansiyel Ölçümü 580₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (2nm - 1um) 450₺/Numune

Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1 Numune 900₺/Numune Form
2 ve daha fazla sayıda Numune 880₺/Numune
Element Analizi C,H,N,S Belirlenmesi 520₺/Numune Form
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 460₺/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 640₺/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 200₺/Numune Form
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 260₺/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 150₺ ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

Başvuru yoğunluğu nedeniyle 1 Ocak 2024 tarihine kadar başvuru kabul edilmeyecektir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 2000₺/Numune Form
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 2000₺/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 2000₺/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 300₺/Numune Bakımda

Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Kapiler Reometre   1200₺/Numune Form
Reometre Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak) 1100₺/Numune Form
Gerinim (Strain) Taraması 750₺/Numune
Frekans Taraması 750₺/Numune
Viskozite ölçümü 850₺/Numune
Reometre (Yüksek Sıcaklık) Gerinim (Strain) Taraması 900₺/Numune
Frekans Taraması 900₺/Numune
Viskozite ölçümü 950₺/Numune

Sıvı Azot Üretimi

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Sıvı Azot %99 saflıkta sıvı azot 12₺/Litre*
1 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere ODTÜ Dışı Sıvı Azot Ücretimiz 20₺ olarak belirlenmiştir.
Form

* Hizmet bedelinde standard indirimli fiyatlar geçerli değildir. Detaylı ücretlendirme bilgisi için lütfen danışınız. 

Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
DSC (-90°C – 550°C) 1 Saat 875₺/Numune Form
2 Saat 1125₺/Numune
3 Saat 1500₺/Numune
4 Saat 2000₺/Numune
DMA (25°C - 600°C)
Yogunluktan dolayı gecikmeler yaşanabilir
1 Saat 875₺/Numune Form
2 Saat 1125₺/Numune
3 Saat 1500₺/Numune
4 Saat 2000₺/Numune
DMA (-150°C - 600°C)
Yogunluktan dolayı gecikmeler yaşanabilir
1 Saat 1125₺/Numune Form
2 Saat 1375₺/Numune
3 Saat 1625₺/Numune
4 Saat 2000₺/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 875₺/Numune Form
2 Saat 1125₺/Numune
3 Saat 1500₺/Numune
4 Saat 2000₺/Numune
TGA+DSC (25°C - 1200°C) 1 Saat 875₺/Numune Form
2 Saat 1125₺/Numune
3 Saat 1500₺/Numune
4 Saat 2000₺/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 875₺/Numune Form
2 Saat 1125₺/Numune
3 Saat 1500₺/Numune
4 Saat 2000₺/Numune
Termal İletkenlik Analizi Tek Sıcaklık/1 Saat 800₺/Numune Form
OIT Tek Sıcaklık 1125₺

FTIR dalgaboyu, Excel verisi gibi ek istekler 40₺/Numune ile ücretlendirilecektir.

*Akredite Metotlar:

 • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
 • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
 • EN ISO 11357-6 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi 
 • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (TEML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TEM CTEM, 120KV 2000₺/Saat Form
TEM RTEM, 200KV
Mikroskop parçası beklendiğinden kararlı şartların oluşabildiği kısıtlı zamanlarda analiz yapılabileceği ön şartı ile aktiftir
2000₺/Saat Form

TEM numune hazırlama: 1000₺/saat

Ultramikrotom:1000₺/saat
Numune hazırlama süresi 15 dakikadan az örnekler için sadece harcanan sarf ücreti alınır.
Izgara (grid) üzerinde örnek hazırlama:  150₺/Numune

X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı (XRDL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
XRD Toz Kırınım Deseni Standart Çekimi 500₺/Numune Form

Toz Kırınım Deseni Düşük Açı Çekimi (1 Saate Kadar)

500₺/Numune

İnce Film1 Kırınım Deseni Çekimi (1 Saate Kadar)

500₺/Numune

Ek her saat için

150₺

1İnce film ölçümlerinde yapılacak cihaz ayarları (yaklaşık 15dk/numune) ve deneme ölçümleri için geçen süre ücretlendirilecektir.

Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (YKL)

YKL Laboratuvarı'nda 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında analiz gerçekleştirilmeyecektir. Numune kabul süreci ise devam edecektir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Tam Kütle Tayini (HRMS)   600₺/Numune Form
HRMS ek numune bilgileri formu
LCMS Analizi   1000₺/Numune Form

Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TOF-SIMS TOF-SIMS Analizi 2700₺/Saat Form
Görüntüleme 3200₺/Saat
XPS  Genel Tarama 900₺/Numune Form
Kısmi Tarama 1100₺/Numune
UV-XPS 1900₺/Numune
Görüntüleme 2400₺/Saat
Derinlik Profili (XPS) 2 Katman 1040 ₺ Form
3 Katman 1070 ₺
4 Katman 1260 ₺
5 Katman 1440 ₺
6 Katman 1630 ₺
7 Katman 1790 ₺
8 Katman 1930 ₺
9 Katman 2080 ₺
10 Katman 2230 ₺
11 Katman 2360 ₺
12 Katman 2480 ₺
13 Katman 2590 ₺
14 Katman 2720 ₺
15 Katman 2850 ₺
16 Katman 2960 ₺
17 Katman 3090 ₺
18 Katman 3190 ₺
19 Katman 3300 ₺
20 Katman 3400 ₺
21 Katman 3510 ₺
22 Katman 3610 ₺
23 Katman 3730 ₺
24 Katman 3810 ₺
25 Katman 3910 ₺
26 Katman 4000 ₺
27 Katman 4100 ₺
28 Katman 4200 ₺
29 Katman 4280 ₺
30 Katman 4380 ₺
31 Katman 4470 ₺
32 Katman 4560 ₺
33 Katman 4650 ₺
34 Katman 4740 ₺
35 Katman 4810 ₺
36 Katman 4890 ₺
37 Katman 4970 ₺
38 Katman 5050 ₺
39 Katman 5130 ₺
40 Katman 5210 ₺
41 Katman 5260 ₺
Açı sayısına göre 1 adet 670 ₺ Form
2 adet 950 ₺
3 adet 1180 ₺
4 adet 1400 ₺
5 adet 1610 ₺
6 adet 1800 ₺
7 adet 1980 ₺
8 adet 2160 ₺
9 adet 2340 ₺
10 adet 2510 ₺
11 adet 2680 ₺
12 adet 2850 ₺
13 adet 3000 ₺
14 adet 3160 ₺
15 adet 3310 ₺
16 adet 3450 ₺
17 adet 3610 ₺
18 adet 3750 ₺
19 adet 3900 ₺
20 adet 4040 ₺
21 adet 4180 ₺
22 adet 4320 ₺
23 adet 4450 ₺
24 adet 4590 ₺
25 adet 4730 ₺
26 adet 4860 ₺
27 adet 4990 ₺
28 adet 5120 ₺
29 adet 5250 ₺
30 adet 5380 ₺
31 adet 5500 ₺
32 adet 5630 ₺
33 adet 5750 ₺
34 adet 5880 ₺
35 adet 6010 ₺
36 adet 6130 ₺
37 adet 6250 ₺
38 adet 6370 ₺
39 adet 6490 ₺
40 adet 6620 ₺
41 adet 6730 ₺
42 adet 6850 ₺
43 adet 6960 ₺
44 adet 7080 ₺
45 adet 7190 ₺

Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Gözeneklilik Ölçümü 650₺/Numune Form
Düşük Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 550₺/Numune
Düşük BasınçToplam Porozite Ölçümü 1050₺/Numune
Yüksek Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 800₺/Numune
Yüksek BasınçToplam Porozite Ölçümü 900₺/Numune
Helyum Piknometresi   300₺/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 300₺/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 1000₺/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 300₺/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 400₺/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 500₺/Numune
Mezogözenek Analizi
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
750₺/Numune
Genişletilmiş Mezogözenek Analizi
(Mezogözenekli ve büyük mikrogözenekleri yapılar için)
850₺/Numune
Mikrogözenek Analizi - Adsorpsiyon İzotermi
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
850₺/Numune
Mikrogözenek Analizi - Adsorpsiyon + Desorpsiyon
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
1000₺/Numune

Doku Kültürü Laboratuvarı (DKL)

 

Sorumlu uzmanlarla iletişime geçiniz.

Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
SDS PAGE/NATIVE PAGE
   
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 3900₺ Form NKK
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 2058₺ NKK
IEF IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 5760₺ Form NKK
IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 3900₺ NKK
PFGE PFGE 15x15cm jel 4530₺ Form NKK
2D PAGE Comassie Boyama Tayini ile 5850₺  Form NKK
Gümüş Boyama Tayini ile 7850₺

Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Preperatif Ultrasantriffüj   780₺/Kullanım Form NKK
Rotary Evaporatör   390₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Mikrotom   650₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Santrifüj   250₺/Kullanım Form NKK
Vakum Konsantrasyon / Liyofilizasyon Cihazı  Vakum konsantrasyon 650₺/İş Günü Form NKK
Liyofilizasyon 650₺/İş Günü
Vakumlu Kurutma Fırını   250₺/Numune Form NKK
Yüksek Hızlı Santrifüj   500₺/Kullanım Form NKK
Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı   330₺/Numune Form NKK
Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü   330₺/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 1   250₺/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 2   250₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör   70₺/Saat Form NKK

Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
cDNA Sentezi Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır 350₺/Numune Form NKK
Kit MERLAB tarafından Karşılanır 800₺/Numune
Biyoanalizör DNA, RNA, Protein Laboratuvar ile İletişme Geçiniz. Form NKK
Cihaz Kullanımı 700₺/Çip
DNA Dizi Analizi Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Hariç) Sorunuz Form NKK
Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Dahil) Sorunuz
Düşük Hacimli Spektrofotometre Konsantrasyon Tayini 70₺/Numune Form NKK
Gerçek Zamanlı PCR Gen İfadesi Analizi  (SYBR Green, ve Hidroliz Probları ile)1 75₺/Kuyucuk + Cihaz Kullanım Ücreti** Form NKK
SNP ve Mutasyon Analizleri Sorunuz
miRNA Analizleri Sorunuz
HRM Analizleri Sorunuz
Epigenetik Analizler Sorunuz
Cihaz Kullanımı2 850₺/Run
96 Well Plate 250₺/Adet*
Hibridizasyon Fırını Cihaz Kullanımı2 500₺/Saat Form NKK
Mikroarray

cRNA Sentezi + Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama3

(Tam Kapsamlı Analiz)

8000₺ Form NKK

Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama4

(Yarı Kapsamlı Analiz)

4000₺
Veri analizi için GeneSpring 7.3.1 yazılımı kullanımı
(Temel Analiz)
400₺/Saat

1Primerler ve Problar araştırmacı tarafından sağlanır.
2Analiz için gerekli olan kimyasalların tamamı ve numunelerin cihaza konulacak şekilde hazırlanması analizi talep eden kişi tarafından sağlanır.
3RNA, Fragmented cRNA  eldesi için gerekli olan tüm kitler ve  Gen Çipi  talep eden kişi tarafından sağlanır.
4Fragmented cRNA ve Gen Çipi talep eden tarafından sağlanır.

* İndirim Uygulanmaz

** 96 Well Plate ücreti dahil değildir.

Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)

 

Metot/Deney Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Deney İstek Formu

Numune Kabul Kriterleri

1L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 1950₺ Form NKK
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 72₺
5L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 2340₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 90₺
20L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 3240₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 120₺

Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi

Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg

Kullanım Dışı Kullanım Dışı

Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg

Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma

Anyon değişim metodu için

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form NKK

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri4

 

Arabinoz

 

Arabinobioz

 

Arabinotrioz

 

Fruktoz

 

Galaktoz

 

Glikoz

 

Ksiloz

 

Laktoz

 

Maltitol

 

Maltotrioz

 

Maltoz

 

Mannitol

 

Mannoz

 

N-asetil galaktoz amin

 

N-asetil glikoz amin

 

Nistoz

 

Ramnoz

 

Rafinoz

 

Riboz

 

Sakkaroz

 

Sellobioz

 

Sorbitol

 

Trehaloz

 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

600₺

Şeker Kompozisyonu2

2400₺

*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630)

1800₺

   

Organik asitler

 

Asetik asit

 

Butirik asit

 

Formik asit

 

Fumarik asit

 

Galaktronik asit

 

Glukonik asit

 

Glukuronik asit

 

Glutarik asit

 

İtakonik asit

 

Laktik asit

 

Maleik asit

 

Malik asit

 

Malonik asit

 

Okzalasetik asit

 

Okzalik asit

 

Propiyonik asit

 

Purivik asit

 

Sitrik asit

 

Süksinik asit

 

Şikimik asit

 

Tartarik asit

 

α-keto glutamik asit

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

600₺

Organik Asit Komposizyonu3

2400₺

   

Alkol grubu

 

Etanol

600₺

Isopropanol

600₺

Metanol

600₺

Propanol

600₺

   

İlaç Hammaddesi

750₺

Profil Analizi5

Sorunuz
   

Vitamin derivativleri

 

α - tokoferol

700₺

β - tokoferol

700

γ - tokoferol

700

δ - tokoferol

700

*Akredite Metot

 • TS EN 12630, Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi, HPLC -RID kullanılarak

 

Akreditasyon kapsamındaki deney başvuruları sadece üniversitelerin araştırma projeleri içindir.

1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 

2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir.

3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir.

4 Şeker analizlerinde 1'den fazla şeker olması durumunda talep edilen şekerler için deney sorumluları ile görüşme yapılarak analizi projelendirmek gerekebilir. 1'den fazla kolonda çalışma gerektiren şekerler, işleme tabi tutulması gereken numuneler gibi durumlar için farklı şekilde fiyatlandırma uygulanır.

5 Fiyat müşteri ile konuşarak belirlenir.

Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir.
Not 2: Yukarıdaki fiyatlar 1 adet madde içindir.

Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Fenolik Maddeler Apigenin   Arızalı Arızalı
Daidzein  
(-) EGCG (Epigallokatekin gallat)  
Elajik asit  
EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE  
(-) Epigallokatekin  
(-) Epikatekin  
Gallik asit  
Genistein  
Gentisik asit  
Hesperetin  
Kaempferol  
Kafeik asit  
(-) Katekin hidrat  
Klorogenik asit  
Kumarin  
Kuversetin  
Luteolin  
Mirisetin  
Pirokatekol  
p-Kumarik asit  
Procyanidin-B1  
Procyanidin-B2 1050₺
Procyanidin-C1 1908₺
Rutin trihidrat  
Salisilin  
Skopoletin  
Şirinjik asit  
(+) Taksifolin  
trans-Resveratrol  
Vanillik asit  
1 adet numunede 1 adet polifenolik madde analizi 630₺
Pestisitler 1 Pestisit 630₺/Madde Arızalı Arızalı
Pestisit grubu taraması 2 2790₺
Amfetaminler 2 Amfetamin 630₺/Madde
Amfetamin taraması 1752₺
Barbitüratlar 2 Barbitürat 630₺/Madde
Barbitürat taraması 1752₺
Benzometabolitler 2 Benzometabolit 630₺/Madde
Benzometabolit taraması 15732₺
Benzodiazepinler 2 Benzodiazepin 630₺/Madde
Benzodiazepin taraması 2628₺
Kanabinoidler 2 Kanabinoid 630₺/Madde
Kanabinoid taraması 1752₺
Opioid Grubu 2 Opioid 630₺/Madde
Opioid Grubu taraması 2628₺
Farmasötikler 2 Farmasötik 630₺/Madde
Farmasötik taraması 2628₺
Steroidler 2 Steroid 630₺/Madde
Steroid taraması 1752₺
Toksinler 2 Toksin 630₺/Madde
Toksin taraması 1680₺
Genel Analiz     Tespit ve miktarlama – LCMS 3 888₺/Madde Arızalı Arızalı
Tespit ve miktarlama – LCMSMS 3 1320₺/Madde
Proje çalışması *
Metot geliştirme *
Kapiler Elektroforez Şeker Bileşenleri      
Glukoz   Form NKK
Fruktoz  
Sukroz  
Maltoz  
Laktoz  
1 adet numunede 1 adet madde analizi 1320₺/Madde
Tatlandırıcı ve Koruyucu Maddeler  
Aspartam  
Sorbik Asit  
Benzoik Asit  
Sakkarin  
Azesülfam-K  
1 adet numunede 1 adet madde analizi 1320 ₺/Madde
İnorganik Anyonlar  
Bromide  
Chloride  
Nitrite  
Nitrate  
Sülfate  
Fluride  
Phosphate  
1 adet numunede 1 adet madde analizi 1320 ₺/Madde
Amino Asitler  
Aspartic Asit  
Threonine  
Serine  
Glutamic Asit  
Proline  
Glycine  
Alanine  
Cystine  
Valine  
Methionine  
Isoleucine  
Leucine  
Tyrosine  
   
Phenylalanine  
Histidine  
Lysine  
Arginine  
1 adet numunede 1 adet madde analizi 1320 ₺/Madde
TARAMA   8000 ₺
Proje çalışması *
Metot geliştirme *
* Proje ve metot geliştirme çalışmaları için laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.    

1Toplam 284 adet madde için database mevcuttur

Madde gruplarına göre mevcut olan veritabanından tarama yapılır. Veritabanı içeriği için ODTÜ MBB KSL ile irtibata geçiniz.

Listede bulunmayan analizler/metotlar için standartın temin edilmesi durumunda analiz şartları konuşulur.
* ODTÜ MBB KSL ile konuşulur

Mikroskopi Laboratuvarı (MKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop  1 Saat 550₺/Saat Form NKK

Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
ELISA Okuyucu  1 run 170₺ Form NKK
UV-VIS Spektrofotometre  1 run 310₺ Form NKK
Izotermal Titrasyon Kalorimetresi 0-3 Saat 550₺ Form NKK
3 Saatten sonraki her saat için ek 150₺/Saat
Zaman Tanımlı Floresans Spektrometre 0-3 Saat 550₺
3 Saatten sonraki her saat için ek 150₺/Saat

Son Güncelleme:
25/10/2021 - 13:14