Merkezi Hizmet Birimleri ODTÜ’nün kuruluşundan itibaren var olan bir kavramdır. Zaman içinde çok değişik alanlarda eğitim, hizmet ve araştırma amaçlı bazı merkezler ODTÜ’de faaliyete geçmiştir. İlk resmi Merkezi Laboratuvar Projesi çalışmaları 1994 yılının Eylül ayında Rektörlüğe bağlı “Laboratuvarlar Geliştirme Komisyonu” ile başlamıştır. Komisyon Bölüm temasları ve mevcut cihaz envanteri incelemesi sonucu hazırladığı ilk raporu Ocak 1995’te Rektörlüğe sunmuştur. Raporun Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülüp kabul edilmesinden sonra komisyon çalışmalarına devam etmiş ve son raporunu Temmuz 1995’te rektörlüğe sunmuştur. Daha sonra Rektörlük, Fen ve Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanlıklarının koordinasyonunda cihaz listelerinin son haline getirilmesi, teknik şartnamelerin hazırlanması, ihalelerin değerlendirilmesi, laboratuvar planlarının yapılması ve projenin diğer aşamalarında öğretim üyelerinden kurulu komisyonlar görev yapmıştır. Bu çalışmalarda yaklaşık altmış öğretim üyesi ve uzman görev almıştır.

Bu proje, malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin belirlenmesine yönelik ileri teknoloji cihazlarını içeren ‘AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi’ ve her türlü rekombinant DNA çalışmaları, protein ve diğer biyomoleküllerin analizlerine yönelik cihazların bulunduğu ‘Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’ Laboratuvarları olarak Devlet Planlama Teşkilatının 1998 yılı yatırım programına alınarak bu kuruluş tarafından desteklenen ilk Merkezi Laboratuvar projesi olarak kayda geçmiştir.

Proje kapsamındaki cihazların önemli bir bölümü 2004 yılında laboratuvarımıza gelmiş, Ekim 2004 tarihi itibari ile bu cihazların kuruluş ve test işlemleri tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. İlk listedeki diğer cihazlar, teknolojik gelişmeler gözönüne alınarak revize edilmiş olarak 2007-2009 tarihleri arasında teslim alınmış ve laboratuvarımızda hizmete sunulmuştur.

ODTÜ MERLAB’ın kuruluşu sırasında cihaz komisyonlarında görev almış, aşağıda isimleri bulunan öğretim üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ADI

SOYADI

BÖLÜMÜ

Vedat

Akdeniz

Metalurji Müh.

Kemal

Alyürük

Kimya

Ali İhsan

Arol

Maden Müh.

O. Yavuz

Ataman

Kimya

Aysel

Atımtay

Çevre Müh.

Sezer

Aygün

Kimya

Suat

Bağcı

Petrol Müh.

Ufuk

Bakır

Kimya Müh.

Göknur

Bayram

Kimya

Erdal

Bayramlı

Kimya

Ömer G.

Bilir

Makine Müh.

Şakir

Bor

Metalurji Müh.

Ali

Çulfaz

Kimya Müh.

Timur

Doğu

Kimya Müh.

Çiğdem

Erçelebi

Fizik

İnci

Eroğlu

Kimya Müh.

Ali

Gökmen

Kimya

İnci G.

Gökmen

Kimya

Cemal

Göncüoğlu

Jeoloji Müh.

Nilgün

Güleç

Jeoloji Müh.

İbrahim

Günal

Fizik

Hakan

Gür

Metalurji Müh.

Rıza

Gürbüz

Metalurji Müh.

Jale

Hacaloğlu

Kimya

Haluk

Hamamcı

Gıda Müh.

Nesrin

Hasırcı

Kimya

Halil

Kalıpçılar

Kimya Müh.

Gürkan

Karakaş

Kimya Müh.

Cevdet

Kaynak

Metalurji Müh.

Altan

Kayran

Havacılık Müh.

Fatma

Toksoy Köksal

Jeoloji Müh.

Burcu

Kurç Akata

MNT

Savaş

Küçükyavuz

Kimya

Zuhal

Küçükyavuz

Kimya

H. Avni

Öktem

Biyoloji

Ahmet M.

Önal

Kimya

Pırıl

Önen

Jeoloji Müh.

Gülhan

Özbayoğlu

Maden Müh.

Gülay

Özcengiz

Biyoloji

Can

Özen

Fen Bilimleri

Macit

Özenbaş

Metalurji Müh.

Aymelek

Özer

Fizik

Necati

Özkan

Merkezi lab.

Hüsnü

Özkan

Fizik

Saim

Özkar

Kimya

Cevdet

Öztin

Kimya Müh.

Abdullah

Öztürk

Metalurji Müh.

Mehmet

Parlak

Fizik

Feride

Severcan

Biyoloji

Muharrem

Timuçin

Metalurji Müh.

Teoman

Tinçer

Kimya

Semra

Tuncel

Kimya

Raşit

Turan

Fizik

Asuman

Türkmenoğlu

Jeoloji Müh.

Deniz

Üner

Kimya Müh.

Mürvet

Volkan

Kimya

M. Esra

Yener

Gıda Müh.

Levent

Yılmaz

Kimya Müh.

Ülkü

Yılmazer

Kimya Müh.

Hayrettin

Yücel

Kimya Müh.

Meral

Yücel

Biyoloji