Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi, moleküler biyoloji, genom bilimi, ve biyoteknoloji alanındaki en son teknolojilere sahip cihazlarla donatılmıştır. Kuruluş amacı ulusal ve uluslararası platformlarda kişisel ya da kurumsal araştırma ve geliştirmeye destek vermektir.


Hizmet Bedelleri

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %18 KDV Dahil Değildir.

Akredite Deneylerde hizmet bedellerine %20'si akreditasyon ücreti eklenir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi

 

Sorumlu uzmanlarla iletişime geçiniz.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
SDS PAGE/NATIVE PAGE
   
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 1090₺ Form NKK
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 575₺ NKK
IEF IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 1960₺ Form NKK
IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 1400₺ NKK
PFGE PFGE 15x15cm jel 1260₺ Form NKK
2D PAGE Comassie Boyama Tayini ile 1750₺  Form NKK
Gümüş Boyama Tayini ile 2100₺
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Preperatif Ultrasantriffüj   260₺/Kullanım Form NKK
Rotary Evaporatör   120₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Mikrotom   180₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Santrifüj   90₺/Kullanım Form NKK
Vakum Konsantrasyon / Liyofilizasyon Cihazı  Vakum konsantrasyon 200₺/İş Günü Form NKK
Liyofilizasyon 200₺/İş Günü
Vakumlu Kurutma Fırını   90₺/Numune Form NKK
Yüksek Hızlı Santrifüj   180₺/Kullanım Form NKK
Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı   150₺/Numune Form NKK
Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü   150₺/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 1   150₺/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 2   150₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör   25₺/Saat Form NKK
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
cDNA Sentezi Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır 60₺/Numune Form NKK
Kit MERLAB tarafından Karşılanır 120₺/Numune
Biyoanalizör DNA, RNA, Protein 540₺/Çip Form NKK
DNA Dizi Analizi Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Hariç) 120₺/Numune Form NKK
Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Dahil) 180₺/Numune
Düşük Hacimli Spektrofotometre Konstrasyon Tayini 24₺/Numune Form NKK
Gerçek Zamanlı PCR Gen İfadesi Analizi  (SYBR Green, ve Hidroliz Probları ile)1 20₺/Kuyucuk + Cihaz Kullanım Ücreti Form NKK
SNP ve Mutasyon Analizleri Sorunuz
miRNA Analizleri Sorunuz
HRM Analizleri Sorunuz
Epigenetik Analizler Sorunuz
Cihaz Kullanımı2 220₺/Run
Hibridizasyon Fırını Cihaz Kullanımı2 144₺/Saat Form NKK
Mikroarray

cRNA Sentezi + Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama3

(Tam Kapsamlı Analiz)

2400₺ Form NKK

Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama4

(Yarı Kapsamlı Analiz)

1200₺
Veri analizi için GeneSpring 7.3.1 yazılımı kullanımı
(Temel Analiz)
120₺/Saat
İklim Dolabı  Cihaz kullanımı 50₺/Gün Arızalı  

1Primerler ve Problar araştırmacı tarafından sağlanır.
2Analiz için gerekli olan kimyasalların tamamı ve numunelerin cihaza konulacak şekilde hazırlanması analizi talep eden kişi tarafından sağlanır.
3RNA, Fragmented cRNA  eldesi için gerekli olan tüm kitler ve  Gen Çipi  talep eden kişi tarafından sağlanır.
4Fragmented cRNA ve Gen Çipi talep eden tarafından sağlanır.

 

Metot/Deney Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Deney İstek Formu

Numune Kabul Kriterleri

1L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 600₺ Form NKK
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 19₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 38₺
5L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 600₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 19₺
20L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 1000₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 25₺

Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi

Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg

200₺

Kullanım Dışı Kullanım Dışı

Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg

200₺

Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma

300₺

Anyon değişim metodu için

200₺

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form NKK

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri

 

Arabinoz

 

Arabinobioz

 

Arabinotrioz

 

Fruktoz

 

Galaktoz

 

Glikoz

 

Ksiloz

 

Laktoz

 

Maltitol

 

Maltotrioz

 

Maltoz

 

Mannitol

 

Mannoz

 

N-asetil galaktoz amin

 

N-asetil glikoz amin

 

Nistoz

 

Ramnoz

 

Rafinoz

 

Riboz

 

Sakkaroz

 

Sellobioz

 

Sorbitol

 

Trehaloz

 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

220₺

Eklenen her şeker için 190₺ eklenir

Şeker Kompozisyonu2

850₺

*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630)

500₺

   

Organik asitler

 

Asetik asit

 

Butirik asit

 

Formik asit

 

Fumarik asit

 

Galaktronik asit

 

Glukonik asit

 

Glukuronik asit

 

Glutarik asit

 

İtakonik asit

 

Laktik asit

 

Maleik asit

 

Malik asit

 

Malonik asit

 

Okzalasetik asit

 

Okzalik asit

 

Propiyonik asit

 

Purivik asit

 

Sitrik asit

 

Süksinik asit

 

Şikimik asit

 

Tartarik asit

 

α-keto glutamik asit

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

220₺

Eklenen her organik asit için 190₺ eklenir

 

Organik Asit Komposizyonu3

850₺

   

Alkol grubu

 

Etanol

220₺

Isopropanol

220₺

Metanol

220₺

Propanol

220₺

   

İlaç Hammaddesi

 

Morfin

230₺

Paklitaksel

230₺

Pseudomorfin

230₺

Selekoksib

230₺

Tamoksifen

230₺

   

Vitamin derivativleri

 

α - tokoferol

230₺

β - tokoferol

230₺

γ - tokoferol

230₺

δ - tokoferol

230₺

*Akredite Metot

  • TS EN 12630, Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi, HPLC -RID kullanılarak

 

Akreditasyon kapsamındaki deney başvuruları sadece üniversitelerin araştırma projeleri içindir.

1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 

2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir.

3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir.

Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir.
Not 2: Yukarıdaki fiyatlar 1 adet madde içindir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Fenolik Maddeler Apigenin   Form NKK
Daidzein  
(-) EGCG (Epigallokatekin gallat)  
Elajik asit  
EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE  
(-) Epigallokatekin  
(-) Epikatekin  
Gallik asit  
Genistein  
Gentisik asit  
Hesperetin  
Kaempferol  
Kafeik asit  
(-) Katekin hidrat  
Klorogenik asit  
Kumarin  
Kuversetin  
Luteolin  
Mirisetin  
Pirokatekol  
p-Kumarik asit  
Procyanidin-B1  
Procyanidin-B2 360₺
Procyanidin-C1 660₺
Rutin trihidrat  
Salisilin  
Skopoletin  
Şirinjik asit  
(+) Taksifolin  
trans-Resveratrol  
Vanillik asit  
1 adet numunede 1 adet polifenolik madde analizi 210₺
Pestisitler 1 Pestisit 210₺/Madde Form NKK
Pestisit grubu taraması 2 960₺
Amfetaminler 2 Amfetamin 210₺/Madde
Amfetamin taraması 600₺
Barbitüratlar 2 Barbitürat 210₺/Madde
Barbitürat taraması 600₺
Benzometabolitler 2 Benzometabolit 210₺/Madde
Benzometabolit taraması 5400₺
Benzodiazepinler 2 Benzodiazepin 210₺/Madde
Benzodiazepin taraması 900₺
Kanabinoidler 2 Kanabinoid 210₺/Madde
Kanabinoid taraması 600₺
Opioid Grubu 2 Opioid 210₺/Madde
Opioid Grubu taraması 900₺
Farmasötikler 2 Farmasötik 210₺/Madde
Farmasötik taraması 900₺
Steroidler 2 Steroid 210₺/Madde
Steroid taraması 600₺
Toksinler 2 Toksin 210₺/Madde
Toksin taraması 600₺
Genel Analiz     Tespit ve miktarlama – LCMS 3 300₺/Madde Form NKK
Tespit ve miktarlama – LCMSMS 3 450₺/Madde
Proje çalışması *
Metot geliştirme *

1Toplam 284 adet madde için database mevcuttur

2 Madde gruplarına göre mevcut olan veritabanından tarama yapılır. Veritabanı içeriği için ODTÜ MBB KSL ile irtibata geçiniz.

3 Listede bulunmayan analizler/metotlar için standartın temin edilmesi durumunda analiz şartları konuşulur.
* ODTÜ MBB KSL ile konuşulur

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop   200₺/Saat Form NKK
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
ELISA Okuyucu   100₺ Form NKK
UV-VIS Spektrofotometre   175₺ Form NKK
Izotermal Titrasyon Kalorimetresi 0-3 Saat 300₺ Form NKK
3 Saatten sonraki her saat için ek 80₺/Saat