Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi, moleküler biyoloji, genom bilimi, ve biyoteknoloji alanındaki en son teknolojilere sahip cihazlarla donatılmıştır. Kuruluş amacı ulusal ve uluslararası platformlarda kişisel ya da kurumsal araştırma ve geliştirmeye destek vermektir.


Hizmet Bedelleri

Karar kuralı uygulamamız bulunmamaktadır ve uygunluk beyanı verilmemektedir.

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) %40
ODTÜ Teknopark %30
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %20 KDV Dahil Değildir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


Doku Kültürü Laboratuvarı (DKL)

 

Sorumlu uzmanlarla iletişime geçiniz.

Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
SDS PAGE/NATIVE PAGE
   
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 6000₺ Form NKK
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 3000₺ NKK
IEF IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 9000₺ Form NKK
IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 6000₺ NKK
PFGE PFGE 15x15cm jel 7000₺ Form NKK
2D PAGE Comassie Boyama Tayini ile 9000₺  Form NKK
Gümüş Boyama Tayini ile 12000₺

Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Preperatif Ultrasantriffüj   1000 TL/Kullanım Form NKK
Rotary Evaporatör   500 TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Mikrotom   900TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Santrifüj   350TL/Kullanım Form NKK
Vakum Konsantrasyon / Liyofilizasyon Cihazı  Vakum konsantrasyon 900TL/İş Günü Form NKK
Liyofilizasyon 900TL/İş Günü
Vakumlu Kurutma Fırını   350TL/Numune Form NKK
Yüksek Hızlı Santrifüj   700TL/Kullanım Form NKK
Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı   500TL/Numune Form NKK
Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü   500TL/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 1   350TL/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 2   350TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör   100TL/Saat Form NKK

Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
cDNA Sentezi Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır 450 ₺/Numune Form NKK
Kit MERLAB tarafından Karşılanır 1000 ₺/Numune
Biyoanalizör DNA, RNA, Protein Laboratuvar ile iletişime geçiniz. Form NKK
Cihaz Kullanımı 900 ₺/Çip
DNA Dizi Analizi Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Hariç) Sorunuz Form NKK
Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Dahil) Sorunuz
Düşük Hacimli Spektrofotometre Konsantrasyon Tayini 90 ₺/Numune Form NKK
Gerçek Zamanlı PCR Gen İfadesi Analizi  (SYBR Green, ve Hidroliz Probları ile)1 100 ₺/Kuyucuk + Cihaz
Kullanım Ücreti**
Form NKK
SNP ve Mutasyon Analizleri Sorunuz
miRNA Analizleri Sorunuz
HRM Analizleri Sorunuz
Epigenetik Analizler Sorunuz
Cihaz Kullanımı2 1100 ₺/Run**
96 Well Plate 350 ₺/Adet *
Hibridizasyon Fırını Cihaz Kullanımı2 650 ₺/Saat Form NKK
Mikroarray

cRNA Sentezi + Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama3

(Tam Kapsamlı Analiz)

10000 ₺ Form NKK

Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama4

(Yarı Kapsamlı Analiz)

5000 ₺
Veri analizi için GeneSpring 7.3.1 yazılımı kullanımı
(Temel Analiz)
500 ₺/Saat

1Primerler ve Problar araştırmacı tarafından sağlanır.
2Analiz için gerekli olan kimyasalların tamamı ve numunelerin cihaza konulacak şekilde hazırlanması analizi talep eden kişi tarafından sağlanır.
3RNA, Fragmented cRNA  eldesi için gerekli olan tüm kitler ve  Gen Çipi  talep eden kişi tarafından sağlanır.
4Fragmented cRNA ve Gen Çipi talep eden tarafından sağlanır.

* İndirim Uygulanmaz

** 96 Well Plate ücreti dahil değildir.

Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)

 

Metot/Deney Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Deney İstek Formu

Numune Kabul Kriterleri

1L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 3000₺ Form NKK
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 100₺
5L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 3000₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 120₺
20L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 5000₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 180₺

Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi

Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg

Kullanım Dışı Kullanım Dışı

Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg

Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma

Anyon değişim metodu için

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form NKK

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri4

 

Arabinoz

 

Arabinobioz

 

Arabinotrioz

 

Fruktoz

 

Galaktoz

 

Glikoz

 

Ksiloz

 

Laktoz

 

Maltitol

 

Maltotrioz

 

Maltoz

 

Mannitol

 

Mannoz

 

N-asetil galaktoz amin

 

N-asetil glikoz amin

 

Nistoz

 

Ramnoz

 

Rafinoz

 

Riboz

 

Sakkaroz

 

Sellobioz

 

Sorbitol

 

Trehaloz

 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

800₺

Şeker Kompozisyonu2

3200₺

   

Organik asitler

 

Asetik asit

 

Butirik asit

 

Formik asit

 

Fumarik asit

 

Galaktronik asit

 

Glukonik asit

 

Glukuronik asit

 

Glutarik asit

 

İtakonik asit

 

Laktik asit

 

Maleik asit

 

Malik asit

 

Malonik asit

 

Okzalasetik asit

 

Okzalik asit

 

Propiyonik asit

 

Purivik asit

 

Sitrik asit

 

Süksinik asit

 

Şikimik asit

 

Tartarik asit

 

α-keto glutamik asit

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

800₺

Organik Asit Komposizyonu3

3200₺

   

Alkol grubu

 

Etanol

800₺

Isopropanol

800₺

Metanol

800₺

Propanol

800₺

   

İlaç Hammaddesi

950₺

Profil Analizi5

Sorunuz
   

Vitamin derivativleri

 

α - tokoferol

900₺

β - tokoferol

900

γ - tokoferol

900

δ - tokoferol

900

1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 

2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir.

3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir.

4 Şeker analizlerinde 1'den fazla şeker olması durumunda talep edilen şekerler için deney sorumluları ile görüşme yapılarak analizi projelendirmek gerekebilir. 1'den fazla kolonda çalışma gerektiren şekerler, işleme tabi tutulması gereken numuneler gibi durumlar için farklı şekilde fiyatlandırma uygulanır.

5 Fiyat müşteri ile konuşarak belirlenir.

Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir.
Not 2: Yukarıdaki fiyatlar 1 adet madde içindir.

Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Fenolik Maddeler Apigenin   Form NKK
Daidzein  
(-) EGCG (Epigallokatekin gallat)  
Elajik asit  
EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE  
(-) Epigallokatekin  
(-) Epikatekin  
Gallik asit  
Genistein  
Gentisik asit  
Hesperetin  
Kaempferol  
Kafeik asit  
(-) Katekin hidrat  
Klorogenik asit  
Kumarin  
Kuversetin  
Luteolin  
Mirisetin  
Pirokatekol  
p-Kumarik asit  
Procyanidin-B1  
Procyanidin-B2 1365₺
Procyanidin-C1 2480₺
Rutin trihidrat  
Salisilin  
Skopoletin  
Şirinjik asit  
(+) Taksifolin  
trans-Resveratrol  
Vanillik asit  
1 adet numunede 1 adet polifenolik madde analizi 820₺
Pestisitler 1 Pestisit 820₺/Madde Form NKK
Pestisit grubu taraması 2 3627₺
Amfetaminler 2 Amfetamin 820₺/Madde
Amfetamin taraması 2278₺
Barbitüratlar 2 Barbitürat 820₺/Madde
Barbitürat taraması 2278₺
Benzometabolitler 2 Benzometabolit 820₺/Madde
Benzometabolit taraması 20450₺
Benzodiazepinler 2 Benzodiazepin 820₺/Madde
Benzodiazepin taraması 3415₺
Kanabinoidler 2 Kanabinoid 820₺/Madde
Kanabinoid taraması 2278₺
Opioid Grubu 2 Opioid 820₺/Madde
Opioid Grubu taraması 3415₺
Farmasötikler 2 Farmasötik 820₺/Madde
Farmasötik taraması 3415₺
Steroidler 2 Steroid 820₺/Madde
Steroid taraması 2278₺
Toksinler 2 Toksin 820₺/Madde
Toksin taraması 2184₺
Genel Analiz     Tespit ve miktarlama – LCMS 3 1155₺/Madde Form NKK
Tespit ve miktarlama – LCMSMS 3 1715₺/Madde
Proje çalışması *
Metot geliştirme *
Şeker Bileşenleri Glukoz   Form NKK
Fruktoz  
Sukroz  
Maltoz  
Laktoz  
1 adet numunede 1 adet madde analizi 1715₺/Madde
Tatlandırıcı ve Koruyucu Maddeler Aspartam  
Sorbik Asit  
Benzoik Asit  
Sakkarin  
Azesülfam-K  
1 adet numunede 1 adet madde analizi 1715 ₺/Madde
İnorganik Anyonlar

Bromide  
Chloride  
Nitrite  
Nitrate  
Sülfate  
Fluride  
Phosphate  
1 adet numunede 1 adet madde analizi 1715 ₺/Madde
Amino Asitler Aspartic Asit  
Threonine  
Serine  
Glutamic Asit  
Proline  
Glycine  
Alanine  
Cystine  
Valine  
Methionine  
Isoleucine  
Leucine  
Tyrosine  
Phenylalanine  
Histidine  
Lysine  
1 adet numunede 1 adet madde analizi 1715 ₺/Madde
Amino Asit Taraması   10000 ₺
Proje çalışması *
Metot geliştirme Metot geliştirme *
* Proje ve metot geliştirme çalışmaları için laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.    

1Toplam 284 adet madde için database mevcuttur

Madde gruplarına göre mevcut olan veritabanından tarama yapılır. Veritabanı içeriği için ODTÜ MBB KSL ile irtibata geçiniz.

Listede bulunmayan analizler/metotlar için standartın temin edilmesi durumunda analiz şartları konuşulur.
* ODTÜ MBB KSL ile konuşulur

Mikroskopi Laboratuvarı (MKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop  1 Saat 550₺/Saat Form NKK

Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
ELISA Okuyucu  1 run 170₺ Form NKK
UV-VIS Spektrofotometre  1 run 310₺ Form NKK
Izotermal Titrasyon Kalorimetresi 0-3 Saat 550₺ Form NKK
3 Saatten sonraki her saat için ek 150₺/Saat
Zaman Tanımlı Floresans Spektrometre 0-3 Saat 550₺
3 Saatten sonraki her saat için ek 150₺/Saat