ODTÜ Merkezi Laboratuvar (MERLAB), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına  göre farklı alanlarda (plastikler, metalik malzemeler, meyve ve sebze suları ile gıda, yem ve tohum) 31 Aralık 2013 tarihinde akredite olmuştur. 2 Eylül 2016 tarihi itibariyle akredite olduğumuz deneylerin listesi aşağıdadır.

Laboratuvar Deney Metodu Deneyi Yapılan Malzeme Deney Adı
Termal Analiz Laboratuvarı EN ISO 11357-1
TS EN ISO 11357-1
Plastikler Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)
Bölüm 1: Genel prensipler
Termal Analiz Laboratuvarı EN ISO 11357-2
TS EN ISO 11357-2
Plastikler Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)
Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı Tayini
Termal Analiz Laboratuvarı EN ISO 11357-3
TS EN ISO 11357-3
Plastikler Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)
Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
Termal Analiz Laboratuvarı EN ISO 11358-1
TS EN ISO 11358-1
Plastikler Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 527-1
TS EN ISO 527-1
Plastikler Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini
Bölüm 1: Genel prensipler
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 527-2
TS EN ISO 527-2
Plastikler Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini
Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 527-3
TS 1398-3 EN ISO 527-3
Plastikler Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini
Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 527-4
TS EN ISO 527-4
Plastikler Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini
Bölüm 4: İzotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 6892-1
TS EN ISO 6892-1
Metalik Malzemeler Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi
Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu
Kromatografi ve Fermentasyon Labı TS EN 12630 Meyve ve Sebze Suları Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi
HPLC -RID kullanılarak


Son Güncelleme:
02/01/2024 - 14:05