Kalite Yönetim Birimi

Merkezi Laboratuvarda, deneylerin ulusal, uluslararası standartlara ve varsa müşteri şartlarına uygun, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalarak hızlı ve ilk defada doğru yapılabilmesi için kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır. Türk Akreditasyon Kurumu nezdinde laboratuvarımızı temsil etmek ve, kalite yönetim sisteminin uygulanmasını ve sürekli olarak takip edilmesini güvence altına almak için Kalite Yönetim Birimimiz çalışmaktadır.

Kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirmeye esas devamlılığı; kalite hedefleri, aksiyon planları, faaliyet raporları, müşteri istekleri, iç tetkikler ve yönetimin gözden geçirmesi toplantılarından elde edilen veriler ışığında sağlanmaktadır. Bu bağlamda laboratuvarımızda şu dokümanlar kullanılmaktadır:

  • Kalite El Kitabı
  • Organizasyon El Kitabı
  • Prosedürler
  • Talimatlar
  • Formlar
  • Listeler
  • Kayıtlar

Hazırlanan dokümanlar ilgili tüm personelin anlayabileceği, ulaşabileceği ve uygulayabileceği şekilde düzenlenmiş ve tüm ilgili personele iletilmektedir. Sistem dokümantasyonunun personel tarafından anlaşılabilir olması düzenlenen eğitim programları ve bilgilendirme seminerleriyle sağlanmaktadır.

ODTÜ Merkezi Laboratuvar (MERLAB), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2010 Standardına  göre farklı alanlarda (plastikler, metalik malzemeler, meyve ve sebze suları ile gıda, yem ve tohum) 13 deneyden 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle akredite olmuştur. Her yıl yapılan denetim ve kapsam genişletme faaliyetleri çerçevesinde akreditasyonumuz devam etmektedir.

Akreditasyon Kapsamı için buraya tıklayınız.

Akreditasyon Sertifikası