Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (DİL)

Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

Mekanik Test Laboratuvarı (MTL)

Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL)

Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (TEML)

X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı (XRDL)

Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (YKL)

Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)

Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

Sıvı Azot Üretimi

Doku Kültürü Laboratuvarı (DKL)

Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL)

Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL)

Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)

Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)

Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

Mikroskopi Laboratuvarı (MKL)

Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)