ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezi

Tel: 03122106431
 
E-Posta: merlabatmetu [dot] edu [dot] tr
Merkezi Laboratuvar ARGE Numune Kabul Birimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 ÇANKAYA/ANKARA
Her deney için Deney İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Deney İstek Formu ve Hizmet Bedelleri
Not: Deney İstek Formu, ilgili laboratuvara/metoda ait sayfalarda da bulunmaktadır. Numune Kabul Kriterleri, Deney İstek Formunun son sayfasıdır ve mutlaka okunmalıdır.
Deney talebi, müşteri/müşteri temsilcisi tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır.
Deney numuneleri, Deney İstek Formu ile birlikte NKB tarafından Numune Kabul ve İade Formu doldurularak teslim alınır.
Randevulu deney talepleri NKB’ye elektronik posta ile Deney İstek Formunu göndererek yapılabilir.
Müşteriler ön görüşme talebini elektronik posta yolu ve/veya Numune Kabul Biriminin (NKB) aracılığı ile yapabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji ARGE Merkezi

Tel: 03122106405
 
E-Posta: merlabbtatmetu [dot] edu [dot] tr
Merkezi Laboratuvar MBB Numune Kabul Birimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 ÇANKAYA/ANKARA
Her deney için Deney İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Deney İstek Formu ve Hizmet Bedelleri
MBB Para Aktarım Formu
Not: Deney İstek Formu, ilgili laboratuvara/metoda ait sayfalarda bulunmaktadır.
Deney talebi, müşteri/müşteri temsilcisi tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır.
Deney numuneleri, Deney İstek Formu ile birlikte NKB tarafından Numune Kabul ve İade Formu doldurularak teslim alınır.
Deney taleplerinde biyolojik deney numunelerinin özelliklerinden dolayı (biyobozunma, buharlaşma, biyolojik birikim gibi insan sağlığına karşı potansiyel tehlikeler vb.) ön görüşme yapılması gerekmektedir. Bu ön görüşme kapsamında müşteri deney ile ilgili konularda (numune gereklilikleri, teorik bilgi, deney metodu vb.) bilgilendirilir.
Araştırma deneylerinde, deney süreci planlama ve metot geliştirilmesi gerektiğinden müşterilerin NKB'ye deney talebini iletmeden önce ön görüşme talebi yapması gereklidir.

İletişim için laboratuvar epostasını kullanınız. Analiz esnasında gelen telefon aramaları çeşitli duraksamalara ve sorunlara yol açmaktadır. Lütfen sorularınızı eposta ile sorunuz.


Her laboratuvarda ismi ilk sırada olan uzmanımız o laboratuvarın sorumlusudur.

Doku Kültürü Laboratuvarı (DKL)

mlabdklatmetu [dot] edu [dot] tr

Eposta ile ulaşınız.
Doç. Dr. Can Özen
Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (DİL)

mlabdilatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106458
Öğ. Gör. Dr. Selin Süer
Öğr. Gör. Elif Kanbertay Canlı
Çiğdem Altın
Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

mlabemolatmetu [dot] edu [dot] tr

03122107437
03122107436 (AFM)
Öğ. Gör. Dr. İbrahim Çam
Öğr. Gör. Ali Güzel
Öğ. Gör. Dr. Zafer Artvin
Öğ. Gör. Dr. İlker Yıldız
(YİK)
Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL)

mlabeslatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106447
Öğr. Gör. Erdem Boy
Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

mlabemlatmetu [dot] edu [dot] tr

03122107422
Öğr. Gör. Sedat Canlı
(SEM)
Araş. Gör. Seçkin Öztürk
(SEM)
Öğ. Gör. Dr. İbrahim Çam
(SEM)
Öğ. Gör. Dr. Tuğba Endoğan Tanır
(SEM)
Öğr. Gör. Elif Kanbertay Canlı
Öğ. Gör. Dr. Zafer Artvin
Öğr. Gör. Aynur Küçük
(EPMA)
Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

mlabesrlatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106475
Öğr. Gör. Sedat Canlı
Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL)

mlabgklatmetu [dot] edu [dot] tr

Eposta ile ulaşınız.
Tezcan Seymenler
Öğr. Gör. Erdem Boy
Ürün Duru
Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)

mlabgenatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106445
Gökçen Zorbek
Öğr. Gör. Erdem Boy
Öğ. Gör. Dr. Eda Tuna Öztürk
Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

mlabkalatmetu [dot] edu [dot] tr

03122107421
Öğr. Gör. Serap Kaya
(AAS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS, Örnek Hazırlama)
Öğ. Gör. Dr. Ceren Nur Biler
Öğr. Gör. Sezen Yıldırım
(AAS, ICP-OES, ICP-MS, UV-VIS, Örnek Hazırlama)
Öğr. Gör. Merve Çerçi
(XRF)
Öğr. Gör. Canan Özkan
Sultan Atalay
(ICP-OES, Örnek Hazırlama)
Öğr. Gör. Leyla Molu
(XRF)
Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

mlabkorlatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106436
Öğ. Gör. Dr. Elif Ünsal
Öğr. Gör. Binnur Özkan
Öğ. Gör. Dr. İlker Yıldız
Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)

mlabkflatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106443
Öğ. Gör. Dr. Tuğba Somay Doğan
Sevil Erkut
Öğr. Gör. Erdem Boy
Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

mlabkslatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106446
Öğ. Gör. Dr. Tamay Şeker
Ürün Duru
Mekanik Test Laboratuvarı (MTL)

mlabmtlatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106441
Öğr. Gör. Ali Güzel
Prof. Dr. Necati Özkan
Öğr. Gör. Aynur Küçük
Mikroskopi Laboratuvarı (MKL)

mlabmklatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106407
Doç. Dr. Can Özen
Fatma Vatanlar
Nalan Kamalı
Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

mlabnmtlatmetu [dot] edu [dot] tr

Eposta ile ulaşınız.
Öğ. Gör. Dr. Zafer Artvin
Öğr. Gör. Pelin Paşabeyoğlu
Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

mlabnmrlatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106439
Öğ. Gör. Dr. Yeşim Erarslanoğlu
(SNMR)
Öğ. Gör. Dr. Ceren Nur Biler
Nalan Kamalı
Öğ. Gör. Dr. Güler Çelik
Öğr. Gör. Merve Çerçi
(SNMR)
Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

mlabpzlatmetu [dot] edu [dot] tr

03122107420
Öğ. Gör. Dr. İbrahim Çam
Öğ. Gör. Dr. Aysel Kızıltay
Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

mlabpalatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106426
Öğr. Gör. Leyla Molu
Öğr. Gör. Merve Çerçi
Sultan Atalay
Öğ. Gör. Dr. Ceren Nur Biler
Aysun Güney
(EAC)
Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

mlabrilatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106432
Doç. Dr. Serhat Köksal
Öğ. Gör. Dr. Selin Süer
Öğr. Gör. Aynur Küçük
Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL)

mlabrklatmetu [dot] edu [dot] tr

Eposta ile ulaşınız.
Prof. Dr. Necati Özkan
Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)

mlabsplatmetu [dot] edu [dot] tr

03122107432
Doç. Dr. Can Özen
Nalan Kamalı
Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

mlabtalatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106451
Öğr. Gör. Elif Kemeröz
Öğ. Gör. Dr. Güler Çelik
(DSC,TGFT,TGA)
Aysun Güney
(DSC, TGA, TGFT, TGDT)
Prof. Dr. Necati Özkan
Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (TEML)

mlabtemlatmetu [dot] edu [dot] tr

03122107422
Öğ. Gör. Dr. Elif Tarhan Bor
(RTEM)
Araş. Gör. Seçkin Öztürk
Öğ. Gör. Dr. Tuğba Endoğan Tanır
Öğ. Gör. Dr. Zafer Artvin
(CTEM Örnek Hazırlama)
X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı (XRDL)

mlabxrdlatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106437
Öğr. Gör. Ali Güzel
Öğr. Gör. Pelin Paşabeyoğlu
Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (YKL)

mlabyklatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106418
Öğr. Gör. Binnur Özkan
Öğ. Gör. Dr. Aysel Kızıltay
Öğr. Gör. Elif Kanbertay Canlı
Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)

mlabyalatmetu [dot] edu [dot] tr

03122106438
03122107431 (XPS)
03122107427 (TOF-SIMS)
Öğ. Gör. Dr. İlker Yıldız
Araş. Gör. Seçkin Öztürk
Öğr. Gör. Canan Özkan
Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

mlabyglatmetu [dot] edu [dot] tr

03122107419
Öğ. Gör. Dr. Kemal Behlülgil
Çiğdem Altın
Öğ. Gör. Dr. Aysel Kızıltay
(TAYG)