AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde malzemelerin, elektrik, manyetik, optik, reolojik, yüzey özelliklerinin belirlenmesine yönelik cihazların yanısıra mekanik test sistemleri, molekül ağırlığı tayin, element ve termal analiz cihazları ve ileri teknoloji spektroskopi cihazları bulunmaktadır.


Hizmet Bedelleri

Karar kuralı uygulamamız bulunmamaktadır ve uygunluk beyanı verilmemektedir.

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) %40
ODTÜ Teknopark %30
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %20 KDV Dahil Değildir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (DİL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Su Örneklerinde 18O/16O Ölçümü 650₺/Numune Form
2H/1H Ölçümü 650₺/Numune
13C/12C - DIC Ölçümü 700₺/Numune
Katı Örneklerde 13C/12C, 18O/16O - Karbonat Ölçümü 700₺/Numune Form

* Akredite Metot Bağlantılar

*Başvuru yoğunluğu nedeniyle numunelerde birikim bulunmaktadır. Başvuru öncesinde Duraylı İzotop Laboratuvarı ile bağlantıya geçiniz.

 

Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 1700₺/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.

 

Tip bedeli 900 ₺'dir ve indirim uygulanmaz   

Barkhausen   500₺/Saat Form
Renk Spektrofotometresi Renk Tayini 420₺/Numune Form
Dijital Multimetreler Oda Sıcaklığında DC Direnç Ölçümü 420₺/Numune Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   420₺/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   420₺/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 1200₺/Numune Arızalı
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 1200₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 1350₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 1350₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 1800₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 900₺/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 900₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 1250₺/Numune

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Saatlik Analiz 900₺/Saat Arızalı
Yarım Günlük Analiz 1800₺/Saat
Günlük Analiz 2600₺/Gün
Geceye Bırakılan Analiz 500₺/Saat (Maximum 2600₺/Gece)
EPMA Numune Hazırlama 4 Numuneye Kadar Karbon Kaplama 130₺/Set
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 2600₺/Saat Form
6 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 400₺/Numune
EBSD 5200₺/Saat
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 600₺/Set  

Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 600₺ Form
2 Saat 720₺
3 Saat 800₺
4 Saat 1060₺
5 Saat 1150₺
6 Saat 1260₺
7 Saat 1350₺
Her numune için 600₺/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 900₺ Form
2 Saat 1000₺
3 Saat 1100₺
4 Saat 1200₺
5 Saat 1300₺
6 Saat 1400₺
7 Saat 1500₺
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 600₺ Form
Herbir peryot için 600₺

İklimlendirme Kabini

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Cihaz Kullanımı 1200₺/Gün Sorunuz

Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Analiz 600₺/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element* 850₺/Numune Form
Genel Tarama 1300₺/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element* 680₺/Numune Form
Genel Tarama 1000₺/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 300₺/Numune Arızalı
X-Işını Floresans Spektometresi Analiz 1100₺/Numune Form
Mikrodalga Sistemi ile Çözeltiye Alma Nitrik Asit(Kısmen çözeltiye alma) 650₺/Numune Form
Aqua Regia (Kısmen çözeltiye alma) 750₺/Numune
Çoklu Asit 850₺/Numune
HF/Borik asit gerektiren işlemler 1100₺/Numune
Numune Hazırlama Ek İşlemler Kurutma 40₺/Numune Laboratuvar içi hizmet
Santrifüj 100₺/Numune
Açıkta çözeltiye alma 320₺/Numune
*Her eklenen elemente ICP-OES için 70 ₺, ICP- MS için 110 ₺ ek ücret alınmaktadır.

Hg, B, Ag, Ru, Rh, Pd, Ir, Pt ve Au elementlerini kapsamaz, bu elementler ayrıca ücretlendirilir.

 • ICP-MS, ICP-OES analiz bedellerine çözeltiye alma ve uygulanabilecek ön işlemler dahil değildir. Numune özelliğine göre uygulacak işlemler farklılık gösterebilir. Bu işlemlerin ücretlendirmesi yukarıdaki tabloda mevcuttur.
 • Laboratuvarımızda uygulanan standart çözeltiye alma ve analiz metotları vardır. KAL Deney istek formunda talep edilen bilgiler ilgili yerlere belirtilmediği takdirde standart yöntemler uygulanır. Bu sebeple numunelerle ilgili bilgilerin paylaşılması (özellikle BOR, GÜMÜŞ ve CİVA tayinlerinde) önem taşımaktadır.
 • Bazı mikrodalga sistemi ile çözeltiye alma yöntemlerinde borik asit kullanılarak söndürme (complexation) işlemi yapılmaktadır. Aynı numunede BOR tayini istendiği durumlarda ayrı bir çözeltiye alma işlemi uygulanır ve ücretlendirilir.

Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 600₺/Numune Form
Depth Profile (1 Lazer)

720₺/Numune

Mapping (1 Lazer) 720₺/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 345₺/Numune

Form

Far-IR bölgesi (FIR(700-40)) çalışmamaktadır

Mekanik Test Laboratuvarı (MTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Darbe test sistemi Charpy, Izod, Penetrasyon (Oda Sıcaklığı) 500₺/Numune Form
Charpy, Izod, Penetrasyon (Yüksek Sıcaklıklarda) 1000₺/Numune
Charpy, Izod, Penetrasyon (Düşük Sıcaklıklarda) 1250₺/Numune
Üniversal makro sertlik test sistemi Makro Sertlik Ölçümü (Brinell, *Vickers, or  Rockwell) 450₺/Numune Arızalı
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers) 450₺/Numune Form
Üniversal test (Instron) Basma (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune Form
Çekme (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
Yüksek Sıcaklıklarda (1000°C Kadar) 1500₺/Numune
Düşük Sıcaklıklarda 1700₺/Numune
Üniversal test (ZWICK) Basma (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune Form
*Çekme (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune

Çoklu ve aynı özellikteki numunelere (örneğin plastikler için çekme deneyi numuneleri) 30 numune ve fazlası için %10 ek indirim uygulanacaktır.

*Akredite Metotlar

 

 • EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-1, Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 527-2, TS EN ISO 527-2, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
 • EN ISO 527-3, TS 1398-3 EN ISO 527-3, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
 • EN ISO 527-4, TS 1398-3 EN ISO 527-4, Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini, Bölüm 4: Isotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
 • EN ISO 6892-1, TS EN ISO 6892-1, Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi, Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 1200₺/Numune Arızalı
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 1000₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 1100₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 1150/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 1200₺/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 1000₺/Numune

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 1250₺ Arızalı
 
8 Saat 1520₺
16 Saat 1920₺
27 Saat 2180₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 5500₺
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 1440₺ Arızalı 
 
8 Saat 1820₺
16 Saat 2090₺
27 Saat 2600₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 5500₺
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 430₺/Numune Form
 
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 730₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 860₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 1000₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 1300₺/Numune
31P Spektrumu 940₺/Numune
19F Spektrumu 940₺/Numune

Sıvı NMR

Acetone-D6 85₺ Arızalı
 
Benzene-D6 120₺
Chloroform-D1 85₺
Deuterium Oxide 85₺
Dimethyl sulfoxide-D6 85₺
Pyridine-D5 210₺
Toluene-D8 120₺

Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

PZL Laboratuvarı'nda 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında analiz gerçekleştirilmeyecektir. Numune kabul süreci ise devam edecektir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Mastersizer Boyut Ölçümü (Yaş Analiz 50nm-1mm) 650₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (Kuru Analiz 50nm-1mm) 750₺/Numune
Zetasizer Zeta Potansiyel Ölçümü 750₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (2nm - 1um) 650₺/Numune

Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1250₺/Numune Form
Element Analizi C,H,N,S Belirlenmesi 700₺/Numune Form
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 520₺/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 1000₺/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 300₺/Numune Form
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 340₺/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 200₺ ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

Labortuvarımızın 2024 yılı kapasitesi dolmuştur. Yeni Başvurular için lütfen Radyojenik İzotop Laboratuvarı (mlabrilatmetu [dot] edu [dot] tr) ile irtibata geçiniz.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 3000₺/Numune Form
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 2800₺/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 2800₺/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 300₺/Numune Bakımda

Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Kapiler Reometre   1650₺/Numune Form
Reometre Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak) 1500₺/Numune Form
Gerinim (Strain) Taraması 1050₺/Numune
Frekans Taraması 1050₺/Numune
Viskozite ölçümü 1150₺/Numune
Reometre (Yüksek Sıcaklık) Gerinim (Strain) Taraması 1250₺/Numune
Frekans Taraması 1250₺/Numune
Viskozite ölçümü 1300₺/Numune

Sıvı Azot Üretimi

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Sıvı Azot %99 saflıkta sıvı azot 20₺/Litre*
1 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere ODTÜ Dışı Sıvı Azot Ücretimiz 30₺ olarak belirlenmiştir.
Arızalı

* Hizmet bedelinde standard indirimli fiyatlar geçerli değildir. Detaylı ücretlendirme bilgisi için lütfen danışınız. 

Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
DSC (-90°C – 550°C) 1 Saat 1225₺/Numune Form
2 Saat 1575₺/Numune
3 Saat 2100₺/Numune
4 Saat 2800₺/Numune
DMA (25°C - 600°C)
Yogunluktan dolayı gecikmeler yaşanabilir
1 Saat 1225₺/Numune Form
2 Saat 1575₺/Numune
3 Saat 2100₺/Numune
4 Saat 2800₺/Numune
DMA (-150°C - 600°C)
Yogunluktan dolayı gecikmeler yaşanabilir
1 Saat 1575₺/Numune Form
2 Saat 1925₺/Numune
3 Saat 2275₺/Numune
4 Saat 2800₺/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 1225₺/Numune Form
2 Saat 1575₺/Numune
3 Saat 2100₺/Numune
4 Saat 2800₺/Numune
TGA+DSC (25°C - 1200°C) 1 Saat 1225₺/Numune Arızalı
2 Saat 1575₺/Numune
3 Saat 2100₺/Numune
4 Saat 2800₺/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 1225₺/Numune Form
2 Saat 1575₺/Numune
3 Saat 2100₺/Numune
4 Saat 2800₺/Numune
Termal İletkenlik Analizi Tek Sıcaklık/1 Saat 1100₺/Numune Form
OIT Tek Sıcaklık 1125₺  

SDT için kap ücreti 4000₺'dır.

FTIR dalgaboyu, Excel verisi gibi ek istekler 100₺/Numune ile ücretlendirilecektir.

*Akredite Metotlar:

 • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
 • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
 • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (TEML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TEM CTEM, 120KV 2600₺/Saat Arızalı
TEM RTEM, 200KV
Mikroskop parçası beklendiğinden kararlı şartların oluşabildiği kısıtlı zamanlarda analiz yapılabileceği ön şartı ile aktiftir
2600₺/Saat Form

TEM numune hazırlama: 1500₺/saat

Ultramikrotom:1500₺/saat
Numune hazırlama süresi 15 dakikadan az örnekler için sadece harcanan sarf ücreti alınır.
Izgara (grid) üzerinde örnek hazırlama:  200₺/Numune

X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı (XRDL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
XRD Toz Kırınım Deseni Standart Çekimi 700₺/Numune Form

Toz Kırınım Deseni Düşük Açı Çekimi (1 Saate Kadar)

700₺/Numune

İnce Film1 Kırınım Deseni Çekimi (1 Saate Kadar)

700₺/Numune

Ek her saat için

200₺

1İnce film ölçümlerinde yapılacak cihaz ayarları (yaklaşık 15dk/numune) ve deneme ölçümleri için geçen süre ücretlendirilecektir.

Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (YKL)

YKL Laboratuvarı'nda 3-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında analiz gerçekleştirilmeyecektir. Numune kabul süreci ise devam edecektir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Tam Kütle Tayini (HRMS)   780₺/Numune Form
HRMS ek numune bilgileri formu
LCMS Analizi   1300₺/Numune Form

Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TOF-SIMS TOF-SIMS Analizi 3600₺/Saat Form
Görüntüleme 4300₺/Saat
XPS  Genel Tarama 1150₺/Numune Form
Kısmi Tarama 1400₺/Numune
Görüntüleme 3100₺/Numune
UV-XPS 2470₺/Saat
Derinlik Profili (XPS) 2 Katman 1352₺ Form
3 Katman 1391₺
4 Katman 1638₺
5 Katman 1872₺
6 Katman 2119₺
7 Katman 2327₺
8 Katman 2509₺
9 Katman 2704₺
10 Katman 2899₺
11 Katman 3068₺
12 Katman 3224₺
13 Katman 3367₺
14 Katman 3536₺
15 Katman 3705₺
16 Katman 3848₺
17 Katman 4017₺
18 Katman 4147₺
19 Katman 4290₺
20 Katman 4420₺
21 Katman 4563₺
22 Katman 4693₺
23 Katman 4849₺
24 Katman 4953₺
25 Katman 5083₺
26 Katman 5200₺
27 Katman 5330₺
Açı sayısına göre 1 adet 670₺ Form
2 adet 950₺
3 adet 1180₺
4 adet 1400₺
5 adet 1610₺
6 adet 1800₺
7 adet 1980₺
8 adet 2160₺
9 adet 2340₺
10 adet 2510₺
11 adet 2680₺
12 adet 2850₺
13 adet 3000₺
14 adet 3160₺
15 adet 3310₺
16 adet 3450₺
17 adet 3610₺
18 adet 3750₺
19 adet 3900₺
20 adet 4040₺

Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Gözeneklilik Ölçümü 900₺/Numune Form
Düşük Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 800₺/Numune
Düşük BasınçToplam Porozite Ölçümü 1500₺/Numune
Yüksek Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 1100₺/Numune
Yüksek BasınçToplam Porozite Ölçümü 1300₺/Numune
Helyum Piknometresi   400₺/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 500₺/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 1700₺/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 500₺/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 500₺/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 650₺/Numune
Mezogözenek Analizi
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
1000₺/Numune
Genişletilmiş Mezogözenek Analizi
(Mezogözenekli ve büyük mikrogözenekleri yapılar için)
1100₺/Numune
Mikrogözenek Analizi - Adsorpsiyon İzotermi
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
1100₺/Numune
Mikrogözenek Analizi - Adsorpsiyon + Desorpsiyon
(Çok Noktalı BET Alanı, Gözenek Boyutu Dağılımı, Ortalama Gözenek Boyutu, Toplam Gözenek Hacmi)
1400₺/Numune