Merkezi Laboratuvar

Hizmet Bedelleri

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %18 KDV Dahil Değildir.

Akredite Deneylerde hizmet bedellerine %20'si akreditasyon ücreti eklenir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezi

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Su Örneklerinde 18O/16O Ölçümü 100TL Form
2H/1H Ölçümü 100TL
13C/12C - DIC Ölçümü 150TL
Katı Örneklerde 13C/12C, 18O/16O - Karbonat Ölçümü 150TL Form

* Akredite Metot Bağlantılar

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 270TL/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.

 

Tip bedeli 220 TL'dir ve indirim uygulanmaz   

Barkhausen   80TL/Saat Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   30TL/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   35TL/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 190TL/Numune Form
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 190TL/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 250TL/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 250TL/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 500TL/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı) 190TL/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 150K) 250TL/Numune
Hall Etkisi (150K- 2K) 250TL/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 2K) 500TL/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 140TL/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 140TL/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 250TL/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Analiz 290TL/Saat Form
Uzun Süreli Seri Analiz ve Haritalama 200TL/Saat
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 300TL/Saat Form
8 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 50TL/Numune
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 150TL/Set  

 

 

Alınan randevu saatinden fazla süre analiz yapılması durumunda 30 dakikaya kadar süreler için analiz ücretine 120 TL eklenir.

30 dakikadan fazla süre gerektiği durumlarda yeni randevu talep edilmelidir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 190TL Form
2 Saat 230TL
3 Saat 270TL
4 Saat 320TL
5 Saat 340TL
6 Saat 420TL
7 Saat 460TL
Her numune için 190TL/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 320TL Form
2 Saat 390TL
3 Saat 460TL
4 Saat 520TL
5 Saat 600TL
6 Saat 680TL
7 Saat 760TL
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 190TL Form
Herbir peryot için 100TL
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik absopsiyon spektometresi Analiz 100TL/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element 120TL/Numune Form
2-5 Element 140TL/Numune
6-10 Element 170TL/Numune
11-15 Element 200TL/Numune
16-20 Element 230TL/Numune
21-30 Element 250TL/Numune
31-40 Element 270TL/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element 100TL/Numune Form
2-5 120TL/Numune
6-10 140TL/Numune
11-15 160TL/Numune
16-20 180TL/Numune
21-30 200TL/Numune
31-40 220TL/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 30TL/Numune Form
*X-Işını Floresans Spektometresi Analiz1 200TL/Numune Form
MikroDalga Sistemi İle Çözeltiye Alma   80TL/Numune Form

1 Eritiş Yöntemi ile örnek hazırlanması durumunda numune başına 60TL ek ücret alınacaktır.

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (MikroDalga Sistemi İle Çözeltiye Alma işlemi hariç)

20 numune ve fazlası       10%

30 numune ve fazlası       15%

40 numune ve fazlası       20%

50 numune ve fazlası       25%

100 numune ve fazlası     35%

200 numune ve fazlası     40%

300 numune ve fazlası     45%

400 numune ve fazlası     50%

500 numune ve fazlası     55%

*Akredite Metotlar:

TS EN 15309 - Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Magnezyum (Mg) Elementlerinin Tayini X Işını Floresans Metodu (Toprak)

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 190TL/Numune Form
Depth Profile (1 Lazer) 240TL/Numune
Mapping (1 Lazer) 240TL/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 90TL/Numune Form
FT-RAMAN Spektrometresi FT-RAMAN Spektrumu 170TL/Numune Form
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Darbe test sistemi Charpy, Izod, Penetrasyon (Oda Sıcaklığı)  90TL/Numune Form
Charpy, Izod, Penetrasyon (Yüksek Sıcaklıklarda) 150TL/Numune
Charpy, Izod, Penetrasyon (Düşük Sıcaklıklarda) 180TL/Numune
Üniversal makro sertlik test sistemi Makro Sertlik Ölçümü (Brinell, *Vickers, or  Rockwell) 90TL/Numune Form
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers,  Knoop) 90TL/Numune Form
Üniversal test (Instron) Basma (Oda Sıcaklığı) 120TL/Numune Form
Çekme (Oda Sıcaklığı) 120TL/Numune
Yüksek Sıcaklıklarda (1000°C Kadar) 250TL/Numune
Düşük Sıcaklıklarda 320TL/Numune
Üniversal test (ZWICK) Basma (Oda Sıcaklığı) 120TL/Numune Form
*Çekme (Oda Sıcaklığı) 120TL/Numune
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 120TL/Numune
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 120TL/Numune

 

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere (örneğin plastikler için çekme deneyi numuneleri) uygulanacak EK indirimler:

5 numune ve fazlası %15 İndirim

10 numune ve fazlası %20 İndirim

20 numune ve fazlası %25 İndirim

50 numune ve fazlası %40 İndirim

100 numune ve fazlası %50 İndirim

*Akredite Metotlar

 

 • EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-1, Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 527-2, TS EN ISO 527-2, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
 • EN ISO 527-3, TS 1398-3 EN ISO 527-3, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
 • EN ISO 527-4, TS 1398-3 EN ISO 527-4, Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini, Bölüm 4: Isotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
 • ISO 6507-1, TS EN ISO 6507-1, Metalik malzemeler- Vickers sertlik deneyi, Bölüm 1: Deney metodu
 • EN ISO 6892-1, TS EN ISO 6892-1, Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi, Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 160TL/Numune Form
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 140TL/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 170TL/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 190TL/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 210TL/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 90TL/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 280TL Form
8 Saat 350TL
16 Saat 440TL
27 Saat 500TL
Her yeni numune için 300TL
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 1600TL
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 330TL Form
8 Saat 420TL
16 Saat 480TL
27 Saat 600TL
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 1600TL
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 90TL/Numune Form
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 160TL/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 190TL/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 240TL/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 280TL/Numune
APT  Spektrumu 160TL/Numune
DEPT- 45/90/135 - Spektrumu 160TL/Numune
2D Spektrumu (COSY, HMBC, HMQC, HETCOR,COLOC) 210TL/Numune
31P Spektrumu 210TL/Numune
19F Spektrumu 210TL/Numune

 

Numune haznesinde kontaminasyon oluşturulduğunda, kontamine olan her numune haznesi için 1600TL ek ücret talep edilmektedir.

 

4 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %20'si

8 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %40'si

16 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %50'si ilave edilir

 

Sıvı NMR

Chloroform-D1, Dimethyl sulfoxide-D6 ve Deuterium Oxide Harici solventlerde çalışıldığında hazırlanan her bir numune için

Acetone-D6 15TL Form
Methanol-D4 20TL
Dichloromethane-D2 40TL
Tetrahydrofuran-D8 50TL
Toluene-D8 25TL
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Mastersizer Boyut Ölçümü (Yaş Analiz 50nm-2mm) 110TL/Numune Form
Boyut Ölçümü (Kuru Analiz 50nm-2mm) 150TL/Numune
Zetasizer Zeta Potansiyel Ölçümü 120TL/Numune Form
Boyut Ölçümü (2nm - 1um) 110TL/Numune
Isoelektrik Nokta Belirlenmesi 380TL/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1 Numune 240TL Form
2-5 Numune 220TL
6 ve fazlası Numune 200TL
Element Analizi
C,H,N,S Belirlenmesi
1-2 Numune 95TL/Numune Form
3-5 Numune 90TL/Numune
6-10 Numune 85TL/Numune
11-20 Numune 80TL/Numune
20'den fazla Numune 75TL/Numune
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 120TL/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 140TL/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 40TL/Numune  
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 80TL/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 50TL ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

 

2017 Yılı için analiz takvimimiz dolmuştur. 
İvedi analiz talepleriniz için lütfen laboratuvar ile iletişime geçiniz.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 600TL/Numune Form
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 600TL/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 600TL/Numune
Aynı numuneden iki farklı izotop oranı analizi 1000TL/Numune
Aynı numuneden üç farklı izotop oranı analizi 1500TL/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 60TL/Numune Form

Yukarıdaki fiyatlar 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerlidir. 2016 yılında başvuru süreci tamamlanmış ya da başlamış (eski fiyatlı profroma ibraz edebilen) başvurularda analizin yapıldığı zamanki ücretlendirme değil proformalarında belirtilen ücretlendirme uygulanacaktır.

Çoklu numune indirimi uygulanmamaktadır.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Kapiler Reometre   200TL/Numune Form
Reometre Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak) 190TL/Numune Form
Gerinim (Strain) Taraması 140TL/Numune
Frekans Taraması 140TL/Numune
Viskozite ölçümü 180TL/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
*DSC Pressure (40°C - 600°C) 1 Saat 140TL/Numune Form
1 - 3 Saat 160TL/Numune
3 - 7 Saat 180TL/Numune
7 - 15 Saat 220TL/Numune
*DSC Diamond (-65°C - 600°C) 1 Saat 160TL/Numune Arızalı
1 - 3 Saat 180TL/Numune
3 - 7 Saat 220TL/Numune
7 - 15 Saat 280TL/Numune
DSC 8000 (-150°C – 600°C) 1 Saat 180TL/Numune Form
1 - 3 Saat 210TL/Numune
3 - 7 Saat 230TL/Numune
Dilatometre (25°C - 1600°C) 1 Saat 140TL/Numune Form
1 - 3 Saat 160TL/Numune
3 - 7 Saat 180TL/Numune
7 - 15 Saat 220TL/Numune
DMA (25°C - 600°C) 1 Saat 150TL/Numune Form
1 - 3 Saat 180TL/Numune
3 - 7 Saat 220TL/Numune
DMA (-150°C - 600°C) 1 Saat 180TL/Numune Form
1 - 3 Saat 220TL/Numune
3 - 7 Saat 280TL/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 130TL/Numune Form
1 - 3 Saat 160TL/Numune
3 - 7 Saat 180TL/Numune
7 - 15 Saat 200TL/Numune
TGA+DTA (25°C - 1200°C) 1 Saat 150TL/Numune Form
1 - 3 Saat 160TL/Numune
3 - 7 Saat 190TL/Numune
7 - 15 Saat 220TL/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 200TL/Numune Arızalı
1 - 3 Saat 240TL/Numune
3 - 7 Saat 270TL/Numune
7 - 15 Saat 300TL/Numune
DSC OIT Belirleme 250TL/Numune Form
Termal İletkenlik Analizi Tek Sıcaklık 300TL/Numune Form

*Akredite Metotlar:

 • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
 • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
 • EN ISO 11357-6 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi 
 • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TEM CTEM, 120KV 420TL/Saat Form
TEM RTEM, 200KV 460TL/Saat Form

TEM numune hazırlama: 200 TL/saat

Ultramikrotom:80TL/saat
Numune hazırlama süresi 15 dakikadan az örnekler için sadece harcanan sarf ücreti alınır.
Izgara (grid) üzerinde örnek hazırlama:  30TL/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
XRD Toz1 ve İnce Film2 Kırınım Deseni Çekimi (1 Saat'e kadar) 120TL/Numune Form

Ek her saat için

50TL

1Toz numunelerde çoklu ataşman kullanılması durumunda 5-10 numune için %10, 10 ve daha fazlası numune için %15 ek indirim uygulanır.

2İnce film ölçümlerinde yapılacak cihaz ayarları (yaklaşık 15dk/numune) ve deneme ölçümleri için geçen süre ücretlendirilecektir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Tam Kütle Tayini (HRMS)    170TL/Numune Form
HRMS ek numune bilgileri formu
LCMS Analizi   340TL/Numune Form
MALDI-TOF Analizi   340TL/Numune  
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TOF-SIMS TOF-SIMS Analizi 460TL/saat Form
XPS  Genel Tarama 200TL/Numune Form
Kısmi Tarama 250TL/Numune
UV-XPS 260TL/Numune
Derinlik Profili (XPS) 2 Katman 300TL Form
3 Katman 400TL
4 Katman 470TL
5 Katman 540TL
6 Katman 610TL
7 Katman 670TL
8 Katman 725TL
9 Katman 780TL
10 Katman 835TL
11 Katman 885TL
12 Katman 935TL

13 Katman

980TL

14 Katman

1025TL
15 Katman 1070TL
16 Katman 1115TL
17 Katman 1160TL
18 Katman 1200TL
19 Katman 1240TL
20 Katman 1280TL
21 Katman 1320TL
22 Katman 1360TL
23 Katman 1400TL
24 Katman 1435TL
25 Katman 1470TL
26 Katman 1505TL
27 Katman 1540TL
28 Katman 1575TL
29 Katman 1610TL
30 Katman 1645TL
31 Katman 1680TL
32 Katman 1715TL
33 Katman 1750TL
34 Katman 1780TL
35 Katman 1810TL
36 Katman 1840TL
37 Katman 1870TL
38 Katman 1900TL
39 Katman 1930TL
40 Katman 1960TL
41 Katman 1980TL
Açı sayısına göre 1 adet 250TL Form
2 adet 352TL
3 adet 442TL
4 adet 524TL
5 adet 602TL
6 adet 675TL
7 adet 746TL
8 adet 814TL
9 adet 879TL
10 adet 944TL
11 adet 1006TL
12 adet 1067TL
13 adet 1127TL
14 adet 1186TL
15 adet 1243TL
16 adet 1300TL
17 adet 1356TL
18 adet 1411TL
19 adet 1465TL
20 adet 1519TL
21 adet 1571TL
22 adet 1624TL
23 adet 1675TL
24 adet 1726TL
25 adet 1777TL
26 adet 1827TL
27 adet 1877TL
28 adet 1926TL
29 adet 1975TL
30 adet 2023TL
31 adet 2071TL
32 adet 2118TL
33 adet 2165TL
34 adet 2212TL
35 adet 2258TL
36 adet 2305TL
37 adet 2350TL
38 adet 2396TL
39 adet 2441TL
40 adet 2486TL
41 adet 2530TL
42 adet 2575TL
43 adet 2619TL
44 adet 2663TL
45 adet 2706TL
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Ölçümü 200TL/Numune Form
Yüksek Basınç Ölçümü 270TL/Numune
Toplam Porozite Ölçümü 330TL/Numune
Helyum Piknometresi   90TL/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 110TL/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 240TL/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 110TL/Numune
Sıvılarda yüzeyler arası gerilim ölçümü 120TL/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 120TL/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 170TL/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu 250TL/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu 300TL/Numune
8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 15TL ek ücret talep edilecektir.  

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi

 

Sorumlu uzmanlarla iletişime geçiniz.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
SDS PAGE/NATIVE PAGE
   
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 780TL Form NKK
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 410TL NKK
IEF IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 1200TL Form NKK
IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 1200TL NKK
PFGE PFGE 15x15cm jel 900TL Form NKK
2D PAGE Comassie Boyama Tayini ile 1500TL  Form NKK
Gümüş Boyama Tayini ile 1500TL
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Preperatif Ultrasantriffüj   200TL/Kullanım Form NKK
Rotary Evaporatör   100TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Mikrotom   100TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Santrifüj   75TL/Kullanım Form NKK
Vakum Konsantrasyon / Liyofilizasyon Cihazı  Vakum konsantrasyon 150TL/İş Günü Form NKK
Liyofilizasyon 150TL/İş Günü
Vakumlu Kurutma Fırını   75TL/Numune Form NKK
Yüksek Hızlı Santrifüj   150TL/Kullanım Form NKK
Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı   125TL/Numune Form NKK
Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü   125TL/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 1   125TL/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 2   125TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör   20TL/Saat Form NKK
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
cDNA Sentezi Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır 50TL/Numune Form NKK
Biyoanalizör DNA, RNA, Protein 300TL/Çip Form NKK
DNA Dizi Analizi Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Hariç) 100TL/Numune Form NKK
Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Dahil) 150TL/Numune
Düşük Hacimli Spektrofotometre Konstrasyon Tayini 20TL/Numune Form NKK
Gerçek Zamanlı PCR Gen İfadesi Analizi  (SYBR Green, ve Hidroliz Probları ile)1 15 TL/Kuyucuk + Cihaz Kullanım Ücreti Form NKK
SNP ve Mutasyon Analizleri Sorunuz
miRNA Analizleri Sorunuz
HRM Analizleri Sorunuz
Epigenetik Analizler Sorunuz
*GDO Tarama (p35S/tNOS)
*GDO Tarama için DNA Ekstraksiyonu ön işlemi
750 TL/Numune
250 TL/Numune
Cihaz Kullanımı2 150TL/Run
Hibridizasyon Fırını Cihaz Kullanımı2 120TL/Saat Form NKK
Mikroarray

cRNA Sentezi + Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama3

(Tam Kapsamlı Analiz)

2000TL Form NKK

Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama4

(Yarı Kapsamlı Analiz)

1000TL
Veri analizi için GeneSpring 7.3.1 yazılımı kullanımı
(Temel Analiz)
100TL/Saat
İklim Dolabı  Cihaz kullanımı 50TL/Gün Arızalı  

1Primerler ve Problar araştırmacı tarafından sağlanır.
2Analiz için gerekli olan kimyasalların tamamı ve numunelerin cihaza konulacak şekilde hazırlanması analizi talep eden kişi tarafından sağlanır.
3RNA, Fragmented cRNA  eldesi için gerekli olan tüm kitler ve  Gen Çipi  talep eden kişi tarafından sağlanır.
4Fragmented cRNA ve Gen Çipi talep eden tarafından sağlanır.

*Akredite Metot

 • Biotecon foodproof® GMO Screening Kit, ISO 21569, ISO 24276, Gerçek Zamanlı PCR kullanılarak p35S/tNOS tarama
 • Biotecon food proof® Sample Preparation Kit, EURL CRLVL12/05XP, EURL CRLVL08/05XP, ISO 21571 Ön işlem: DNA Ekstraksiyonu 

 

Akreditasyon kapsamındaki deney başvuruları sadece üniversitelerin araştırma projeleri içindir.

 

Metot/Deney Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Deney İstek Formu

Numune Kabul Kriterleri

1L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 600 TL Form NKK
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 19 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 38 TL
5L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 600 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 19 TL
20L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 1000 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 25 TL

Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi

Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg

200TL

Kullanım Dışı Kullanım Dışı

Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg

200TL

Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma

300TL

Anyon değişim metodu için

200TL

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form NKK

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri

 

Arabinoz

 

Arabinobioz

 

Arabinotrioz

 

Fruktoz

 

Galaktoz

 

Glikoz

 

Ksiloz

 

Laktoz

 

Maltitol

 

Maltotrioz

 

Maltoz

 

Mannitol

 

Mannoz

 

N-asetil galaktoz amin

 

N-asetil glikoz amin

 

Nistoz

 

Ramnoz

 

Rafinoz

 

Riboz

 

Sakkaroz

 

Sellobioz

 

Sorbitol

 

Trehaloz

 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

170TL

Eklenen her şeker için 125TL eklenir

Şeker Kompozisyonu2

600TL

*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630)

400TL

   

Organik asitler

 

Asetik asit

 

Butirik asit

 

Formik asit

 

Fumarik asit

 

Galaktronik asit

 

Glukonik asit

 

Glukuronik asit

 

Glutarik asit

 

İtakonik asit

 

Laktik asit

 

Maleik asit

 

Malik asit

 

Malonik asit

 

Okzalasetik asit

 

Okzalik asit

 

Propiyonik asit

 

Purivik asit

 

Sitrik asit

 

Süksinik asit

 

Şikimik asit

 

Tartarik asit

 

α-keto glutamik asit

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

170TL

Eklenen her organik asit için 125TL eklenir

 

Organik Asit Komposizyonu3

600TL

   

Alkol grubu

 

Etanol

150TL

Isopropanol

150TL

Metanol

150TL

Propanol

150TL

   

İlaç Hammaddesi

 

Morfin

180TL

Paklitaksel

180TL

Pseudomorfin

180TL

Selekoksib

180TL

Tamoksifen

180TL

   

Vitamin derivativleri

 

α - tokoferol

170TL

β - tokoferol

170TL

γ - tokoferol

170TL

δ - tokoferol

170TL

*Akredite Metot

 • TS EN 12630, Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi, HPLC -RID kullanılarak

 

Akreditasyon kapsamındaki deney başvuruları sadece üniversitelerin araştırma projeleri içindir.

1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 

2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir.

3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir.

Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir.
Not 2: Yukarıdaki fiyatlar 1 adet madde içindir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Fenolik Maddeler Apigenin   Form NKK
Daidzein  
(-) EGCG (Epigallokatekin gallat)  
Elajik asit  
EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE  
(-) Epigallokatekin  
(-) Epikatekin  
Gallik asit  
Genistein  
Gentisik asit  
Hesperetin  
Kaempferol  
Kafeik asit  
(-) Katekin hidrat  
Klorogenik asit  
Kumarin  
Kuversetin  
Luteolin  
Mirisetin  
Pirokatekol  
p-Kumarik asit  
Procyanidin-B1  
Procyanidin-B2 300TL
Procyanidin-C1 550TL
Rutin trihidrat  
Salisilin  
Skopoletin  
Şirinjik asit  
(+) Taksifolin  
trans-Resveratrol  
Vanillik asit  
1 adet numunede 1 adet polifenolik madde analizi 180TL
Her eklenen polifenolik madde için 150TL eklenir
Pestisitler 1 Pestisit 180TL/Madde Form NKK
Pestisit grubu taraması 2 800TL
Amfetaminler 2 Amfetamin 180TL/Madde
Amfetamin taraması 500TL
Barbitüratlar 2 Barbitürat 180TL/Madde
Barbitürat taraması 500TL
Benzometabolitler 2 Benzometabolit 180TL/Madde
Benzometabolit taraması 4500TL
Benzodiazepinler 2 Benzodiazepin 180TL/Madde
Benzodiazepin taraması 750TL
Kanabinoidler 2 Kanabinoid 180TL/Madde
Kanabinoid taraması 500TL
Opioid Grubu 2 Opioid 180TL/Madde
Opioid Grubu taraması 750TL
Farmasötikler 2 Farmasötik 180TL/Madde
Farmasötik taraması 750TL
Steroidler 2 Steroid 150TL/Madde
Steroid taraması 500TL
Toksinler 2 Toksin 180TL/Madde
Toksin taraması 500TL
Genel Analiz     Tespit ve miktarlama – LCMS 3 250TL/Madde Form NKK
Tespit ve miktarlama – LCMSMS 3 380TL/Madde
Proje çalışması *
Metot geliştirme *

1Toplam 284 adet madde için database mevcuttur

2 Madde gruplarına göre mevcut olan veritabanından tarama yapılır. Veritabanı içeriği için ODTÜ MBB KSL ile irtibata geçiniz.

3 Listede bulunmayan analizler/metotlar için standartın temin edilmesi durumunda analiz şartları konuşulur.
* ODTÜ MBB KSL ile konuşulur

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop   375TL Form NKK
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
ELISA Okuyucu   75TL Form NKK
UV-VIS Spektrofotometre   125TL Form NKK

Son Güncelleme:
26/09/2017 - 22:12