AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde malzemelerin, elektrik, manyetik, optik, reolojik, yüzey özelliklerinin belirlenmesine yönelik cihazların yanısıra mekanik test sistemleri, molekül ağırlığı tayin, element ve termal analiz cihazları ve ileri teknoloji spektroskopi cihazları bulunmaktadır.


Hizmet Bedelleri

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) %40
ODTÜ Teknopark %30
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %18 KDV Dahil Değildir.

Akredite Deneylerde hizmet bedellerine %20'si akreditasyon ücreti eklenir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (DİL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Su Örneklerinde 18O/16O Ölçümü 220₺/Numune Form
2H/1H Ölçümü 220₺/Numune
13C/12C - DIC Ölçümü 280₺/Numune
Katı Örneklerde 13C/12C, 18O/16O - Karbonat Ölçümü 300₺/Numune Form

* Akredite Metot Bağlantılar

*Başvuru yoğunluğu nedeniyle numunelerde birikim bulunmaktadır. Başvuru öncesinde Duraylı İzotop Laboratuvarı ile bağlantıya geçiniz.

 

Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 800₺/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.

 

Tip bedeli 450 ₺'dir ve indirim uygulanmaz   

Barkhausen   250₺/Saat Form
Renk Spektrofotometresi Renk Tayini 200₺/Numune Form
Dijital Multimetreler Oda Sıcaklığında DC Direnç Ölçümü 200₺/Numune Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   200₺/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   200₺/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 600₺/Numune Form
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 700₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 700₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 1200₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 150K) 600₺/Numune
Hall Etkisi (150K- 2K) 700₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 2K) 1200₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 450₺/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 450₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 650₺/Numune

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Saatlik Analiz 900₺/Saat Arızalı
Yarım Günlük Analiz 1800₺/Saat
Günlük Analiz 2600₺/Gün
Geceye Bırakılan Analiz 500₺/Saat (Maximum 2600₺/Gece)
EPMA Numune Hazırlama 4 Numuneye Kadar Karbon Kaplama 130₺/Set
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 1200₺/Saat Form
6 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 120₺/Numune
EBSD 2400₺/Saat
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 360₺/Set  

Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 320₺ Form
2 Saat 390₺
3 Saat 450₺
4 Saat 510₺
5 Saat 560₺
6 Saat 610₺
7 Saat 650₺
Her numune için 320₺/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 480₺ Form
2 Saat 590₺
3 Saat 680₺
4 Saat 770₺
5 Saat 840₺
6 Saat 920₺
7 Saat 980₺
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 320₺ Form
Herbir peryot için 320₺

İklimlendirme Kabini

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Cihaz Kullanımı 260₺/Gün Sorunuz

Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Analiz 260₺/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element 330₺/Numune Form
2-5 Element 400₺/Numune
6-10 Element 470₺/Numune
11-15 Element 540₺/Numune
16-20 Element 610₺/Numune
21-30 Element 740₺/Numune
31-40 Element 870₺/Numune
41-50 Element 1000₺/Numune
51-60 Element 1200₺/Numune
61-70 Element 1600₺/Numune
REE-1 (12 Element)* 540₺/Numune
REE-2 (16 Element)* 600₺/Numune
Genel Tarama 540₺/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element** 270₺/Numune Form
2-5 Element 320₺/Numune
6-10 Element 370₺/Numune
11-15 Element 420₺/Numune
16-20 Element 480₺/Numune
21-30 Element 590₺/Numune
31-40 Element 700₺/Numune
41-50 Element 800₺/Numune
51-60 Element 940₺/Numune
61-70 Element 1080₺/Numune
Genel Tarama 400₺/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 130₺/Numune Form
X-Işını Floresans Spektometresi Analiz 540₺/Numune Form
Mikrodalga Sistemi ile Çözeltiye Alma Nitrik Asit(Kısmen çözeltiye alma) 260₺/Numune Form
Aqua Regia (Kısmen çözeltiye alma) 280₺/Numune
Çoklu Asit 320₺/Numune
HF/Borik asit gerektiren işlemler 360₺/Numune
Numune Hazırlama Ek İşlemler Süzme 20₺/Numune Form
Kurutma 15₺/Numune
Santrifüj 40₺/Numune
Açıkta çözeltiye alma 120₺/Numune

*REE-1 (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ve REE-2 (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ce, La, Sc, Y)  sadece belirtilen elementlerin tayini talep edildiğinde uygulanır, diğer elementlerle birleştirilemez.

**Hg, B ve Ag tayini için diğer elementlerden bağımsız olarak ek ücret alınır. Örnek hesaplama: 1 numune 8 element ICP-OES analizi için bu elementler içinde Ag varsa ICP-OES 6-10 element 370₺+KDV  ICP-OES tek element 270₺+KDV hizmet bedeli alınır.

• Laboratuvarımızda uygulanan standart çözeltiye alma ve analiz metotları vardır. KAL Deney istek formunda talep edilen bilgiler ilgili yerlere belirtilmediği takdirde standart yöntemler uygulanır. Bu sebeple numunelerle ilgili bilgilerin paylaşılması (özellikle BOR, GÜMÜŞ ve CİVA tayinlerinde) önem taşımaktadır.

• Bazı mikrodalga sistemi ile çözeltiye alma yöntemlerinde borik asit kullanılarak söndürme (complexation) işlemi yapılmaktadır. Aynı numunede BOR tayini istendiği durumlarda ayrı bir çözeltiye alma işlemi uygulanır ve ücretlendirilir.

• Analiz bedellerine numune hazırlama bedeli dahil değildir.

• Numune hazırlık aşamasında uygulanabilecek ön işlemler (süzme, santrifüj ve benzeri) için ek ücret alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili uzman ile iletişime geçiniz.

• Mikrodalga sistemi kullanılmadan yapılan çözeltiye alma işlemlerinden ayrıca ücret alınmaktadır.

Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 420₺/Numune Form
Depth Profile (1 Lazer)

500₺/Numune

Mapping (1 Lazer) 500₺/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 230₺/Numune

Form

Far-IR bölgesi (FIR(700-40)) çalışmamaktadır

Mekanik Test Laboratuvarı (MTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Darbe test sistemi Charpy, Izod, Penetrasyon (Oda Sıcaklığı) 260₺/Numune Form
Charpy, Izod, Penetrasyon (Yüksek Sıcaklıklarda) 520₺/Numune
Charpy, Izod, Penetrasyon (Düşük Sıcaklıklarda) 650₺/Numune
Üniversal makro sertlik test sistemi Makro Sertlik Ölçümü (Brinell, *Vickers, or  Rockwell) 230₺/Numune Arızalı
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers) 230₺/Numune Form
Üniversal test (Instron) Basma (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune Form
Çekme (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune
Yüksek Sıcaklıklarda (1000°C Kadar) 780₺/Numune
Düşük Sıcaklıklarda 850₺/Numune
Üniversal test (ZWICK) Basma (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune Form
*Çekme (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune

 

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere (örneğin plastikler için çekme deneyi numuneleri) uygulanacak EK indirimler:

5 numune ve fazlası %15 İndirim

10 numune ve fazlası %20 İndirim

20 numune ve fazlası %25 İndirim

30 numune ve fazlası %30 İndirim

40 numune ve fazlası %35 İndirim

50 numune ve fazlası %40 İndirim

100 numune ve fazlası %50 İndirim

*Akredite Metotlar

 

  • EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-1, Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 1: Genel prensipler
  • EN ISO 527-2, TS EN ISO 527-2, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
  • EN ISO 527-3, TS 1398-3 EN ISO 527-3, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
  • EN ISO 527-4, TS 1398-3 EN ISO 527-4, Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini, Bölüm 4: Isotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
  • EN ISO 6892-1, TS EN ISO 6892-1, Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi, Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 450₺/Numune Form
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 400₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 430₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 450/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 500₺/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 300₺/Numune

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 730₺ Arızalı
 
8 Saat 900₺
16 Saat 1130₺
27 Saat 1290₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 3250₺
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 850₺ Arızalı 
 
8 Saat 1080₺
16 Saat 1240₺
27 Saat 1540₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 3250₺
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 250₺/Numune Form 
 
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 430₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 510₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 590₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 770₺/Numune
31P Spektrumu 550₺/Numune
19F Spektrumu 550₺/Numune

 

Numune haznesinde kontaminasyon oluşturulduğunda, kontamine olan her numune haznesi için 1840₺ ek ücret talep edilmektedir.

 

4 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %20'si

8 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %40'si

16 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %50'si ilave edilir 

 

Sıvı NMR

Chloroform-D1, Dimethyl sulfoxide-D6 ve Deuterium Oxide Harici solventlerde çalışıldığında hazırlanan her bir numune için

Acetone-D6 50₺ Form 
 
Benzene-D6 70₺
Dichloromethane-D2 120₺
Dimethylformamide-D7 120₺
Pyridine-D5 120₺
Toluene-D8 70₺

Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Mastersizer Boyut Ölçümü (Yaş Analiz 50nm-1mm) 250₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (Kuru Analiz 50nm-1mm) 340₺/Numune
Zetasizer Zeta Potansiyel Ölçümü 300₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (2nm - 1um) 250₺/Numune

Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1 Numune 540₺ Form
2 ve daha fazla sayıda Numune 520₺
Element Analizi C,H,N,S Belirlenmesi 300₺/Numune Form
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 260₺/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 320₺/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 100₺/Numune Form
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 180₺/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 80₺ ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

Başvuru yoğunluğu nedeniyle numunelerde birikim bulunmaktadır. Başvuru öncesinde Radyojenik İzotop Laboratuvarı ile bağlantıya geçiniz

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 1800₺/Numune Form
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 1800₺/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 1800₺/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 300₺/Numune Bakımda

Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Kapiler Reometre   600₺/Numune Form
Reometre Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak) 550₺/Numune Form
Gerinim (Strain) Taraması 400₺/Numune
Frekans Taraması 400₺/Numune
Viskozite ölçümü 480₺/Numune

Sıvı Azot Üretimi

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Sıvı Azot %99 saflıkta sıvı azot 7₺/Litre*
1 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere ODTÜ Dışı Sıvı Azot Ücretimiz 13₺ olarak belirlenmiştir.
Form

* Hizmet bedelinde standard indirimli fiyatlar geçerli değildir. Detaylı ücretlendirme bilgisi için lütfen danışınız. 

Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
DSC (-90°C – 550°C) 1 Saat 500₺/Numune Form
2 Saat 580₺/Numune
3 Saat 650₺/Numune
4 Saat 730₺/Numune
DMA (25°C - 600°C) 1 Saat 390₺/Numune Form
2 Saat 470₺/Numune
3 Saat 550₺/Numune
4 Saat 630₺/Numune
DMA (-150°C - 600°C) 1 Saat 450₺/Numune Form
2 Saat 530₺/Numune
3 Saat 610₺/Numune
4 Saat 690₺/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 390₺/Numune Form
2 Saat 470₺/Numune
3 Saat 550₺/Numune
4 Saat 630₺/Numune
TGA+DSC (25°C - 1200°C) 1 Saat 520₺/Numune Form
2 Saat 600₺/Numune
3 Saat 680₺/Numune
4 Saat 760₺/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 550₺/Numune Geçici olarak kapalı
2 Saat 630₺/Numune
3 Saat 710₺/Numune
4 Saat 790₺/Numune
Termal İletkenlik Analizi Tek Sıcaklık/1 Saat 650₺/Numune Form

FTIR dalgaboyu, Excel verisi gibi ek istekler 20₺/Numune ile ücretlendirilecektir.

*Akredite Metotlar:

  • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
  • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
  • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
  • EN ISO 11357-6 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi 
  • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (TEML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TEM CTEM, 120KV 1200₺/Saat Form
TEM RTEM, 200KV
Mikroskop parçası beklendiğinden kararlı şartların oluşabildiği kısıtlı zamanlarda analiz yapılabileceği ön şartı ile aktiftir
1200₺/Saat Form

TEM numune hazırlama: 450₺/saat

Ultramikrotom:200₺/saat
Numune hazırlama süresi 15 dakikadan az örnekler için sadece harcanan sarf ücreti alınır.
Izgara (grid) üzerinde örnek hazırlama:  130₺/Numune

X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı (XRDL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
XRD Toz1 Kırınım Deseni Standart Çekimi 370₺/Numune Form

Toz1 Kırınım Deseni Düşük Açı Çekimi (1 Saate Kadar)

370₺/Numune

İnce Film2 Kırınım Deseni Çekimi (1 Saate Kadar)

370₺/Numune

Ek her saat için

130₺

1Toz numunelerde çoklu ataşman kullanılması durumunda 5-10 numune için %10, 10 ve daha fazlası numune için %15 ek indirim uygulanır.

2İnce film ölçümlerinde yapılacak cihaz ayarları (yaklaşık 15dk/numune) ve deneme ölçümleri için geçen süre ücretlendirilecektir.

Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (YKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Tam Kütle Tayini (HRMS)   400₺/Numune Arızalı
LCMS Analizi   800₺/Numune Arızalı

Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TOF-SIMS TOF-SIMS Analizi 1120₺/Saat Form
Görüntüleme 1950₺/Saat
XPS  Genel Tarama 610₺/Numune Arızalı
Kısmi Tarama 720₺/Numune
UV-XPS 980₺/Numune
Görüntüleme 1300₺/Saat
Derinlik Profili (XPS) 2 Katman 740 ₺ Arızalı
3 Katman 770 ₺
4 Katman 900 ₺
5 Katman 1.030 ₺
6 Katman 1.160 ₺
7 Katman 1.280 ₺
8 Katman 1.380 ₺
9 Katman 1.490 ₺
10 Katman 1.590 ₺
11 Katman 1.690 ₺
12 Katman 1.770 ₺
13 Katman 1.850 ₺
14 Katman 1.940 ₺
15 Katman 2.030 ₺
16 Katman 2.120 ₺
17 Katman 2.210 ₺
18 Katman 2.280 ₺
19 Katman 2.360 ₺
20 Katman 2.430 ₺
21 Katman 2.510 ₺
22 Katman 2.580 ₺
23 Katman 2.660 ₺
24 Katman 2.720 ₺
25 Katman 2.790 ₺
26 Katman 2.860 ₺
27 Katman 2.930 ₺
28 Katman 3.000 ₺
29 Katman 3.060 ₺
30 Katman 3.130 ₺
31 Katman 3.200 ₺
32 Katman 3.260 ₺
33 Katman 3.320 ₺
34 Katman 3.380 ₺
35 Katman 3.440 ₺
36 Katman 3.500 ₺
37 Katman 3.550 ₺
38 Katman 3.610 ₺
39 Katman 3.670 ₺
40 Katman 3.720 ₺
41 Katman 3.760 ₺
Açı sayısına göre 1 adet 480 ₺ Arızalı
2 adet 680 ₺
3 adet 840 ₺
4 adet 1.000 ₺
5 adet 1.150 ₺
6 adet 1.280 ₺
7 adet 1.420 ₺
8 adet 1.550 ₺
9 adet 1.670 ₺
10 adet 1.790 ₺
11 adet 1.910 ₺
12 adet 2.030 ₺
13 adet 2.150 ₺
14 adet 2.260 ₺
15 adet 2.360 ₺
16 adet 2.470 ₺
17 adet 2.580 ₺
18 adet 2.680 ₺
19 adet 2.780 ₺
20 adet 2.890 ₺
21 adet 2.990 ₺
22 adet 3.080 ₺
23 adet 3.180 ₺
24 adet 3.280 ₺
25 adet 3.380 ₺
26 adet 3.470 ₺
27 adet 3.560 ₺
28 adet 3.660 ₺
29 adet 3.750 ₺
30 adet 3.840 ₺
31 adet 3.930 ₺
32 adet 4.020 ₺
33 adet 4.110 ₺
34 adet 4.200 ₺
35 adet 4.290 ₺
36 adet 4.380 ₺
37 adet 4.460 ₺
38 adet 4.550 ₺
39 adet 4.640 ₺
40 adet 4.730 ₺
41 adet 4.810 ₺
42 adet 4.890 ₺
43 adet 4.970 ₺
44 adet 5.060 ₺
45 adet 5.140 ₺

Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Gözeneklilik Ölçümü 450₺/Numune Form
Düşük Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 360₺/Numune
Düşük BasınçToplam Porozite Ölçümü 720₺/Numune
Yüksek Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 520₺/Numune
Yüksek BasınçToplam Porozite Ölçümü 650₺/Numune
Helyum Piknometresi   200₺/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 200₺/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 580₺/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 200₺/Numune
Sıvılarda yüzeyler arası gerilim ölçümü 230₺/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 240₺/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 330₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu 520₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (Adsorpsiyon İzotermi) 600₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (Adsorpsiyon - Desorpsiyon İzotermi) 700₺/Numune