Merkezi Laboratuvar'ın AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezinde malzemelerin, elektrik, manyetik, optik, reolojik, yüzey özelliklerinin belirlenmesine yönelik cihazların yanısıra mekanik test sistemleri, molekül ağırlığı tayin, element ve termal analiz cihazları ve ileri teknoloji spektroskopi cihazları bulunmaktadır.


Hizmet Bedelleri

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %18 KDV Dahil Değildir.

Akredite Deneylerde hizmet bedellerine %20'si akreditasyon ücreti eklenir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezi

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Su Örneklerinde 18O/16O Ölçümü 130₺ Form
2H/1H Ölçümü 130₺
13C/12C - DIC Ölçümü 190₺
Katı Örneklerde 13C/12C, 18O/16O - Karbonat Ölçümü 190₺ Form

* Akredite Metot Bağlantılar

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 450₺/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.

 

Tip bedeli 250 ₺'dir ve indirim uygulanmaz   

Barkhausen   120₺/Saat Form
Renk Spektrofotometresi Renk Tayini 100₺/Numune Form
Dijital Multimetreler Oda Sıcaklığında DC Direnç Ölçümü 100₺/Numune Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   100₺/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   100₺/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 350₺/Numune Form
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 350₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 400₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 400₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 800₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı) 350₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 150K) 400₺/Numune
Hall Etkisi (150K- 2K) 400₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 2K) 800₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 250₺/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 250₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 400₺/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Saatlik Analiz 450₺/Saat Form
Yarım Günlük Analiz 900₺/Saat
Günlük Analiz 1300₺/Gün
Geceye Bırakılan Analiz 250₺/Saat (Maximum 1250₺/Gece)
EPMA Numune Hazırlama 4 Numuneye Kadar Karbon Kaplama 100₺/Set
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 600₺/Saat Form
6 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 60₺/Numune
EBSD 1200₺/Saat
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 180₺/Set  
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 245₺ Form
2 Saat 290₺
3 Saat 345₺
4 Saat 405₺
5 Saat 430₺
6 Saat 530₺
7 Saat 575₺
Her numune için 245₺/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 405₺ Form
2 Saat 495₺
3 Saat 575₺
4 Saat 660₺
5 Saat 760₺
6 Saat 865₺
7 Saat 970₺
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 245₺ Form
Herbir peryot için 130₺

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Analiz 150₺/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element 180₺/Numune Form
2-5 Element 220₺/Numune
6-10 Element 260₺/Numune
11-15 Element 300₺/Numune
16-20 Element 340₺/Numune
21-30 Element 380₺/Numune
31-40 Element 420₺/Numune
41-50 Element 460₺/Numune
51-60 Element 500₺/Numune
61-70 Element 540₺/Numune
REE-1 (12 Element)* 200₺/Numune
REE-2 (16 Element)* 300₺/Numune
Genel Tarama 200₺/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element 160₺/Numune Form
2-5 Element 180₺/Numune
6-10 Element 200₺/Numune
11-15 Element 250₺/Numune
16-20 Element 300₺/Numune
21-30 Element 340₺/Numune
31-40 Element 380₺/Numune
41-50 Element 400₺/Numune
51-60 Element 440₺/Numune
61-70 Element 480₺/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 50₺/Numune Arızalı
X-Işını Floresans Spektometresi Analiz1 300₺/Numune Form
Mikrodalga Sistemi ile Çözeltiye Alma Nitrik Asit(Kısmen çözeltiye alma) 130₺/Numune Form
Aqua Regia (Kısmen çözeltiye alma) 140₺/Numune
Çoklu Asit 150₺/Numune
HF/Borik asit gerektiren işlemler 160₺/Numune
Numune Hazırlama Ek İşlemler Süzme 10₺/Numune Form
Kurutma 10₺/Numune
Santrifüj 20₺/Numune
Havanda Elle Öğütme 20₺/Numune
Açıkta çözeltiye alma 60₺/Numune

*REE-1 (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ve REE-2 (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ce, La, Sc, Y)  sadece belirtilen elementlerin tayini talep edildiğinde uygulanır, diğer elementlerle birleştirilemez.

1 Eritiş Yöntemi ile örnek hazırlanması durumunda numune başına 80₺ ek ücret alınacaktır.

• Laboratuvarımızda uygulanan standart çözeltiye alma ve analiz metotları vardır. KAL Deney istek formunda talep edilen bilgiler ilgili yerlere belirtilmediği takdirde standart yöntemler uygulanır. Bu sebeple numunelerle ilgili bilgilerin paylaşılması (özellikle BOR, GÜMÜŞ ve CİVA tayinlerinde) önem taşımaktadır.

• Bazı mikrodalga sistemi ile çözeltiye alma yöntemlerinde borik asit kullanılarak söndürme (complexation) işlemi yapılmaktadır. Aynı numunede BOR tayini istendiği durumlarda ayrı bir çözeltiye alma işlemi uygulanır ve ücretlendirilir.

• Analiz bedellerine numune hazırlama bedeli dahil değildir.

• Numune hazırlık aşamasında uygulanabilecek ön işlemler (süzme, santrifüj ve benzeri) için ek ücret alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili uzman ile iletişime geçiniz.

• Mikrodalga sistemi kullanılmadan yapılan çözeltiye alma işlemlerinden ayrıca ücret alınmaktadır.

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (MikroDalga Sistemi İle Çözeltiye Alma işlemi ve XRF cihazı hariç)

20 numune ve fazlası       10%

50 numune ve fazlası       15%

100 numune ve fazlası     20%

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 255₺/Numune Form
Depth Profile (1 Lazer)

300₺/Numune

Mapping (1 Lazer) 300₺/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 140₺/Numune Form
FT-RAMAN Spektrometresi FT-RAMAN Spektrumu 215₺/Numune Form
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Darbe test sistemi Charpy, Izod, Penetrasyon (Oda Sıcaklığı) 140₺/Numune Form
Charpy, Izod, Penetrasyon (Yüksek Sıcaklıklarda) 240₺/Numune
Charpy, Izod, Penetrasyon (Düşük Sıcaklıklarda) 290₺/Numune
Üniversal makro sertlik test sistemi Makro Sertlik Ölçümü (Brinell, *Vickers, or  Rockwell) 130₺/Numune Form
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers,  Knoop) 130₺/Numune Form
Üniversal test (Instron) Basma (Oda Sıcaklığı) 170₺/Numune Form
Çekme (Oda Sıcaklığı) 170₺/Numune
Yüksek Sıcaklıklarda (1000°C Kadar) 380₺/Numune
Düşük Sıcaklıklarda 450₺/Numune
Üniversal test (ZWICK) Basma (Oda Sıcaklığı) 170₺/Numune Form
*Çekme (Oda Sıcaklığı) 170₺/Numune
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 170₺/Numune
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 170₺/Numune

 

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere (örneğin plastikler için çekme deneyi numuneleri) uygulanacak EK indirimler:

5 numune ve fazlası %15 İndirim

10 numune ve fazlası %20 İndirim

20 numune ve fazlası %25 İndirim

50 numune ve fazlası %40 İndirim

100 numune ve fazlası %50 İndirim

*Akredite Metotlar

 

 • EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-1, Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 527-2, TS EN ISO 527-2, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
 • EN ISO 527-3, TS 1398-3 EN ISO 527-3, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
 • EN ISO 527-4, TS 1398-3 EN ISO 527-4, Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini, Bölüm 4: Isotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
 • ISO 6507-1, TS EN ISO 6507-1, Metalik malzemeler- Vickers sertlik deneyi, Bölüm 1: Deney metodu
 • EN ISO 6892-1, TS EN ISO 6892-1, Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi, Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 240₺/Numune Form
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 200₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 225₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 250/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 300₺/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 120₺/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 430₺ Form
8 Saat 530₺
16 Saat 670₺
27 Saat 760₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 2000₺
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 500₺ Form
8 Saat 640₺
16 Saat 730₺
27 Saat 910₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 2000₺
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 150₺/Numune Form
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 250₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 300₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 350₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 450₺/Numune
31P Spektrumu 320₺/Numune
19F Spektrumu 320₺/Numune

 

Numune haznesinde kontaminasyon oluşturulduğunda, kontamine olan her numune haznesi için 1840₺ ek ücret talep edilmektedir.

 

4 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %20'si

8 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %40'si

16 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %50'si ilave edilir

 

Sıvı NMR

Chloroform-D1, Dimethyl sulfoxide-D6 ve Deuterium Oxide Harici solventlerde çalışıldığında hazırlanan her bir numune için

Acetone-D6 30₺ Form
Benzene-D6 40₺
Dichloromethane-D2 70₺
Dimethylformamide-D7 70₺
Pyridine-D5 70₺
Toluene-D8 40₺
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Mastersizer Boyut Ölçümü (Yaş Analiz 50nm-1mm) 165₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (Kuru Analiz 50nm-1mm) 230₺/Numune
Zetasizer Zeta Potansiyel Ölçümü 175₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (2nm - 1um) 165₺/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1 Numune 300₺ Arızalı
2 ve daha fazla sayıda Numune 280₺
Element Analizi C,H,N,S Belirlenmesi 150₺/Numune Form
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 150₺/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 185₺/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 55₺/Numune Form
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 110₺/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 60₺ ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

Başvuru yoğunluğu nedeniyle numunelerde birikim bulunmaktadır. Başvuru öncesinde Radyojenik İzotop Laboratuvarı ile bağlantıya geçiniz

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 1095₺/Numune Form
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 980₺/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 1095₺/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 290₺/Numune Form
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Kapiler Reometre   340₺/Numune Form
Reometre Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak) 280₺/Numune Form
Gerinim (Strain) Taraması 220₺/Numune
Frekans Taraması 220₺/Numune
Viskozite ölçümü 280₺/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Sıvı Azot %99 saflıkta sıvı azot 5₺/Litre* Form

* Hizmet bedelinde standard indirimli fiyatlar geçerli değildir. Detaylı ücretlendirme bilgisi için lütfen danışınız. 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
DSC (-90°C – 550°C) 1 Saat 300₺/Numune Form
2 Saat 350₺/Numune
3 Saat 400₺/Numune
4 Saat 450₺/Numune
Dilatometre (25°C - 1000°C) 1 Saat 220₺/Numune Arızalı
2 Saat 250₺/Numune
3 Saat 300₺/Numune
4 Saat 350₺/Numune
DMA (25°C - 600°C) 1 Saat 230₺/Numune Form
2 Saat 280₺/Numune
3 Saat 330₺/Numune
4 Saat 380₺/Numune
DMA (-150°C - 600°C) 1 Saat 280₺/Numune Form
2 Saat 330₺/Numune
3 Saat 400₺/Numune
4 Saat 450₺/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 220₺/Numune Form
2 Saat 270₺/Numune
3 Saat 320₺/Numune
4 Saat 370₺/Numune
TGA+DSC (25°C - 1200°C) 1 Saat 250₺/Numune Form
2 Saat 300₺/Numune
3 Saat 350₺/Numune
4 Saat 400₺/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 300₺/Numune Form
2 Saat 350₺/Numune
3 Saat 400₺/Numune
4 Saat 450₺/Numune
DSC OIT Belirleme 400₺/Numune Arızalı
Termal İletkenlik Analizi Tek Sıcaklık/1 Saat 400₺/Numune Form

*Akredite Metotlar:

 • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
 • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
 • EN ISO 11357-6 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi 
 • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TEM CTEM, 120KV 530₺/Saat Form
TEM RTEM, 200KV 575₺/Saat Arızalı

TEM numune hazırlama: 230 TL/saat

Ultramikrotom:95TL/saat
Numune hazırlama süresi 15 dakikadan az örnekler için sadece harcanan sarf ücreti alınır.
Izgara (grid) üzerinde örnek hazırlama:  60TL/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
XRD Toz1 Kırınım Deseni Standart Çekimi 200₺/Numune Form

Toz1 Kırınım Deseni Düşük Açı Çekimi (1 Saate Kadar)

200₺/Numune

İnce Film2 Kırınım Deseni Çekimi (1 Saate Kadar)

200₺/Numune

Ek her saat için

70₺

1Toz numunelerde çoklu ataşman kullanılması durumunda 5-10 numune için %10, 10 ve daha fazlası numune için %15 ek indirim uygulanır.

2İnce film ölçümlerinde yapılacak cihaz ayarları (yaklaşık 15dk/numune) ve deneme ölçümleri için geçen süre ücretlendirilecektir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Tam Kütle Tayini (HRMS)   240₺/Numune Form
HRMS ek numune bilgileri formu
LCMS Analizi   480₺/Numune Form
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TOF-SIMS TOF-SIMS Analizi 635₺/saat Arızalı
XPS  Genel Tarama 345₺/Numune Form
Kısmi Tarama 405₺/Numune
UV-XPS 405₺/Numune
Derinlik Profili (XPS) 2 Katman 380₺ Form
3 Katman 510₺
4 Katman 600₺
5 Katman 685₺
6 Katman 775₺
7 Katman 850₺
8 Katman 920₺
9 Katman 990₺
10 Katman 1060₺
11 Katman 1125₺
12 Katman 1180₺
13 Katman 1235₺
14 Katman 1295₺
15 Katman 1355₺
16 Katman 1410₺
17 Katman 1470₺
18 Katman 1520₺
19 Katman 1570₺
20 Katman 1620₺
21 Katman 1670₺
22 Katman 1720₺
23 Katman 1775₺
24 Katman 1815₺
25 Katman 1860₺
26 Katman 1905₺
27 Katman 1950₺
28 Katman 2000₺
29 Katman 2040₺
30 Katman 2085₺
31 Katman 2130₺
32 Katman 2170₺
33 Katman 2215₺
34 Katman 2255₺
35 Katman 2290₺
36 Katman 2330₺
37 Katman 2365₺
38 Katman 2405₺
39 Katman 2445₺
40 Katman 2480₺
41 Katman 2505₺
Açı sayısına göre 1 adet 320₺ Form
2 adet 450₺
3 adet 560₺
4 adet 665₺
5 adet 765₺
6 adet 855₺
7 adet 945₺
8 adet 1030₺
9 adet 1115₺
10 adet 1195₺
11 adet 1275₺
12 adet 1355₺
13 adet 1430₺
14 adet 1505₺
15 adet 1575₺
16 adet 1645₺
17 adet 1720₺
18 adet 1785₺
19 adet 1855₺
20 adet 1925₺
21 adet 1990₺
22 adet 2055₺
23 adet 2120₺
24 adet 2185₺
25 adet 2250₺
26 adet 2315₺
27 adet 2375₺
28 adet 2440₺
29 adet 2500₺
30 adet 2560₺
31 adet 2620₺
32 adet 2680₺
33 adet 2740₺
34 adet 2800₺
35 adet 2860₺
36 adet 2920₺
37 adet 2975₺
38 adet 3035₺
39 adet 3090₺
40 adet 3150₺
41 adet 3205₺
42 adet 3260₺
43 adet 3315₺
44 adet 3370₺
45 adet 3425₺

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Gözeneklilik Ölçümü 280₺/Numune Form
Düşük Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 230₺/Numune
Düşük BasınçToplam Porozite Ölçümü 450₺/Numune
Yüksek Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 320₺/Numune
Yüksek BasınçToplam Porozite Ölçümü 420₺/Numune
Helyum Piknometresi   120₺/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 120₺/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 400₺/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 120₺/Numune
Sıvılarda yüzeyler arası gerilim ölçümü 150₺/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 150₺/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 210₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu 320₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (Adsorpsiyon İzotermi) 400₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (Adsorpsiyon - Desorpsiyon İzotermi) 450₺/Numune
8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 20₺ ek ücret talep edilecektir.