ODTÜ Merkezi Laboratuvar (MERLAB), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2012 Standardına  göre farklı alanlarda (plastikler, metalik malzemeler, meyve ve sebze suları ile gıda, yem ve tohum) 31 Aralık 2013 tarihinde akredite olmuştur. 2 Eylül 2016 tarihi itibariyle akredite olduğumuz deneylerin listesi aşağıdadır.

Laboratuvar Deney Metodu Deneyi Yapılan Malzeme Deney Adı
Termal Analiz Laboratuvarı EN ISO 11357-1
TS EN ISO 11357-1
Plastikler Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)
Bölüm 1: Genel prensipler
Termal Analiz Laboratuvarı EN ISO 11357-2
TS EN ISO 11357-2
Plastikler Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)
Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı Tayini
Termal Analiz Laboratuvarı EN ISO 11357-3
TS EN ISO 11357-3
Plastikler Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)
Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
Termal Analiz Laboratuvarı ISO 11357-6
TS EN ISO 11357-6
Plastikler Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC)
Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi
Termal Analiz Laboratuvarı EN ISO 11358-1
TS EN ISO 11358-1
Plastikler Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 527-1
TS EN ISO 527-1
Plastikler Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini
Bölüm 1: Genel prensipler
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 527-2
TS EN ISO 527-2
Plastikler Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini
Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 527-3
TS 1398-3 EN ISO 527-3
Plastikler Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini
Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 527-4
TS EN ISO 527-4
Plastikler Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini
Bölüm 4: İzotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
Mekanik Test Laboratuvarı EN ISO 6892-1
TS EN ISO 6892-1
Metalik Malzemeler Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi
Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu
Mekanik Test Laboratuvarı ISO 6507-1
TS EN ISO 6507-1
Metalik Malzemeler Vickers sertlik deneyi
Bölüm 1: Deney metodu
Kromatografi ve Fermentasyon Labı TS EN 12630 Meyve ve Sebze Suları Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi
HPLC -RID kullanılarak
Genom Analiz Laboratuvarı Kit Metodu (Biotecon foodproof GMO Screening Kit), ISO 21569, ISO 24276 Gıda, Yem ve Tohumlar GDO Tarama Analizi (p35S, tNOS) Real Time PCR Metodu
Genom Analiz Laboratuvarı Kit Metodu (Biotecon foodproof Sample Preperation Kit) Gıda, Yem ve Tohumlar Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Genom Analiz Laboratuvarı CTAB Metodu
EURL CRLVL12/05XP
EURL CRLVL08/05XP
ISO 21571
Gıda, Yem ve Tohumlar Ön İşlem: DNA Ekstraksiyonu
Kimyasal Analiz Laboratuvarı TS EN 15309 Toprak Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Magnezyum (Mg) Elementlerinin Tayini
X Işını Floresans Metodu

Son Güncelleme:
23/10/2017 - 09:43