Hizmet Bedelleri

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) %40
ODTÜ Teknopark %30
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %18 KDV Dahil Değildir.

Akredite Deneylerde hizmet bedellerine %20'si akreditasyon ücreti eklenir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (DİL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Su Örneklerinde 18O/16O Ölçümü 220₺/Numune Form
2H/1H Ölçümü 220₺/Numune
13C/12C - DIC Ölçümü 280₺/Numune
Katı Örneklerde 13C/12C, 18O/16O - Karbonat Ölçümü 300₺/Numune Form

* Akredite Metot Bağlantılar

*Başvuru yoğunluğu nedeniyle numunelerde birikim bulunmaktadır. Başvuru öncesinde Duraylı İzotop Laboratuvarı ile bağlantıya geçiniz.

 

Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler Ölçüm Laboratuvarı (EMOL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 800₺/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.

 

Tip bedeli 450 ₺'dir ve indirim uygulanmaz   

Barkhausen   250₺/Saat Form
Renk Spektrofotometresi Renk Tayini 200₺/Numune Form
Dijital Multimetreler Oda Sıcaklığında DC Direnç Ölçümü 200₺/Numune Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   200₺/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   200₺/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 600₺/Numune Form
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 700₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 700₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 1200₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı) 600₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 150K) 600₺/Numune
Hall Etkisi (150K- 2K) 700₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 2K) 1200₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 450₺/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 450₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 650₺/Numune

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (EML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Saatlik Analiz 900₺/Saat Arızalı
Yarım Günlük Analiz 1800₺/Saat
Günlük Analiz 2600₺/Gün
Geceye Bırakılan Analiz 500₺/Saat (Maximum 2600₺/Gece)
EPMA Numune Hazırlama 4 Numuneye Kadar Karbon Kaplama 130₺/Set
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 1200₺/Saat Form
6 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 120₺/Numune
EBSD 2400₺/Saat
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 360₺/Set  

Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 320₺ Form
2 Saat 390₺
3 Saat 450₺
4 Saat 510₺
5 Saat 560₺
6 Saat 610₺
7 Saat 650₺
Her numune için 320₺/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 480₺ Form
2 Saat 590₺
3 Saat 680₺
4 Saat 770₺
5 Saat 840₺
6 Saat 920₺
7 Saat 980₺
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 320₺ Form
Herbir peryot için 320₺

İklimlendirme Kabini

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Cihaz Kullanımı 700₺/Gün Sorunuz

Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Analiz 260₺/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element 330₺/Numune Arızalı
2-5 Element 400₺/Numune
6-10 Element 470₺/Numune
11-15 Element 540₺/Numune
16-20 Element 610₺/Numune
21-30 Element 740₺/Numune
31-40 Element 870₺/Numune
41-50 Element 1000₺/Numune
51-60 Element 1200₺/Numune
61-70 Element 1600₺/Numune
REE-1 (12 Element)* 540₺/Numune
REE-2 (16 Element)* 600₺/Numune
Genel Tarama 540₺/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element** 270₺/Numune Form
2-5 Element 320₺/Numune
6-10 Element 370₺/Numune
11-15 Element 420₺/Numune
16-20 Element 480₺/Numune
21-30 Element 590₺/Numune
31-40 Element 700₺/Numune
41-50 Element 800₺/Numune
51-60 Element 940₺/Numune
61-70 Element 1080₺/Numune
Genel Tarama 400₺/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 130₺/Numune Form
X-Işını Floresans Spektometresi Analiz 540₺/Numune Form
Mikrodalga Sistemi ile Çözeltiye Alma Nitrik Asit(Kısmen çözeltiye alma) 260₺/Numune Form
Aqua Regia (Kısmen çözeltiye alma) 280₺/Numune
Çoklu Asit 320₺/Numune
HF/Borik asit gerektiren işlemler 360₺/Numune
Numune Hazırlama Ek İşlemler Süzme 20₺/Numune Form
Kurutma 15₺/Numune
Santrifüj 40₺/Numune
Açıkta çözeltiye alma 120₺/Numune

*REE-1 (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) ve REE-2 (Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ce, La, Sc, Y)  sadece belirtilen elementlerin tayini talep edildiğinde uygulanır, diğer elementlerle birleştirilemez.

**Hg, B ve Ag tayini için diğer elementlerden bağımsız olarak ek ücret alınır. Örnek hesaplama: 1 numune 8 element ICP-OES analizi için bu elementler içinde Ag varsa ICP-OES 6-10 element 370₺+KDV  ICP-OES tek element 270₺+KDV hizmet bedeli alınır.

• Laboratuvarımızda uygulanan standart çözeltiye alma ve analiz metotları vardır. KAL Deney istek formunda talep edilen bilgiler ilgili yerlere belirtilmediği takdirde standart yöntemler uygulanır. Bu sebeple numunelerle ilgili bilgilerin paylaşılması (özellikle BOR, GÜMÜŞ ve CİVA tayinlerinde) önem taşımaktadır.

• Bazı mikrodalga sistemi ile çözeltiye alma yöntemlerinde borik asit kullanılarak söndürme (complexation) işlemi yapılmaktadır. Aynı numunede BOR tayini istendiği durumlarda ayrı bir çözeltiye alma işlemi uygulanır ve ücretlendirilir.

• Analiz bedellerine numune hazırlama bedeli dahil değildir.

• Numune hazırlık aşamasında uygulanabilecek ön işlemler (süzme, santrifüj ve benzeri) için ek ücret alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili uzman ile iletişime geçiniz.

• Mikrodalga sistemi kullanılmadan yapılan çözeltiye alma işlemlerinden ayrıca ücret alınmaktadır.

Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 420₺/Numune Form
Depth Profile (1 Lazer)

500₺/Numune

Mapping (1 Lazer) 500₺/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 230₺/Numune

Form

Far-IR bölgesi (FIR(700-40)) çalışmamaktadır

Mekanik Test Laboratuvarı (MTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Darbe test sistemi Charpy, Izod, Penetrasyon (Oda Sıcaklığı) 260₺/Numune Form
Charpy, Izod, Penetrasyon (Yüksek Sıcaklıklarda) 520₺/Numune
Charpy, Izod, Penetrasyon (Düşük Sıcaklıklarda) 650₺/Numune
Üniversal makro sertlik test sistemi Makro Sertlik Ölçümü (Brinell, *Vickers, or  Rockwell) 230₺/Numune Arızalı
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers) 230₺/Numune Form
Üniversal test (Instron) Basma (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune Form
Çekme (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune
Yüksek Sıcaklıklarda (1000°C Kadar) 780₺/Numune
Düşük Sıcaklıklarda 850₺/Numune
Üniversal test (ZWICK) Basma (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune Form
*Çekme (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 300₺/Numune

 

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere (örneğin plastikler için çekme deneyi numuneleri) uygulanacak EK indirimler:

5 numune ve fazlası %15 İndirim

10 numune ve fazlası %20 İndirim

20 numune ve fazlası %25 İndirim

30 numune ve fazlası %30 İndirim

40 numune ve fazlası %35 İndirim

50 numune ve fazlası %40 İndirim

100 numune ve fazlası %50 İndirim

*Akredite Metotlar

 

 • EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-1, Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 527-2, TS EN ISO 527-2, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
 • EN ISO 527-3, TS 1398-3 EN ISO 527-3, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
 • EN ISO 527-4, TS 1398-3 EN ISO 527-4, Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini, Bölüm 4: Isotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
 • EN ISO 6892-1, TS EN ISO 6892-1, Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi, Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 450₺/Numune Form
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 400₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 430₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 450/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 500₺/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 300₺/Numune

Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 730₺ Arızalı
 
8 Saat 900₺
16 Saat 1130₺
27 Saat 1290₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 3250₺
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 850₺ Arızalı 
 
8 Saat 1080₺
16 Saat 1240₺
27 Saat 1540₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 3250₺
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 250₺/Numune Form 
 
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 430₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 510₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 590₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 770₺/Numune
31P Spektrumu 550₺/Numune
19F Spektrumu 550₺/Numune

 

Numune haznesinde kontaminasyon oluşturulduğunda, kontamine olan her numune haznesi için 1840₺ ek ücret talep edilmektedir.

 

4 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %20'si

8 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %40'si

16 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %50'si ilave edilir 

 

Sıvı NMR

Chloroform-D1, Dimethyl sulfoxide-D6 ve Deuterium Oxide Harici solventlerde çalışıldığında hazırlanan her bir numune için

Acetone-D6 50₺ Form 
 
Benzene-D6 70₺
Dichloromethane-D2 120₺
Dimethylformamide-D7 120₺
Pyridine-D5 120₺
Toluene-D8 70₺

Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Mastersizer Boyut Ölçümü (Yaş Analiz 50nm-1mm) 250₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (Kuru Analiz 50nm-1mm) 340₺/Numune
Zetasizer Zeta Potansiyel Ölçümü 300₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (2nm - 1um) 250₺/Numune

Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1 Numune 540₺ Form
2 ve daha fazla sayıda Numune 520₺
Element Analizi C,H,N,S Belirlenmesi 300₺/Numune Form
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 260₺/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 320₺/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 100₺/Numune Form
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 180₺/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 80₺ ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

Başvuru yoğunluğu nedeniyle numunelerde birikim bulunmaktadır. Başvuru öncesinde Radyojenik İzotop Laboratuvarı ile bağlantıya geçiniz

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 1800₺/Numune Form
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 1800₺/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 1800₺/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 300₺/Numune Bakımda

Reolojik Karakterizasyon Laboratuvarı (RKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Kapiler Reometre   600₺/Numune Form
Reometre Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak) 550₺/Numune Form
Gerinim (Strain) Taraması 400₺/Numune
Frekans Taraması 400₺/Numune
Viskozite ölçümü 480₺/Numune

Sıvı Azot Üretimi

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Sıvı Azot %99 saflıkta sıvı azot 7₺/Litre*
1 Eylül 2021 tarihinden başlamak üzere ODTÜ Dışı Sıvı Azot Ücretimiz 13₺ olarak belirlenmiştir.
Form

* Hizmet bedelinde standard indirimli fiyatlar geçerli değildir. Detaylı ücretlendirme bilgisi için lütfen danışınız. 

Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
DSC (-90°C – 550°C) 1 Saat 500₺/Numune Form
2 Saat 580₺/Numune
3 Saat 650₺/Numune
4 Saat 730₺/Numune
DMA (25°C - 600°C) 1 Saat 390₺/Numune Form
2 Saat 470₺/Numune
3 Saat 550₺/Numune
4 Saat 630₺/Numune
DMA (-150°C - 600°C) 1 Saat 450₺/Numune Form
2 Saat 530₺/Numune
3 Saat 610₺/Numune
4 Saat 690₺/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 390₺/Numune Form
2 Saat 470₺/Numune
3 Saat 550₺/Numune
4 Saat 630₺/Numune
TGA+DSC (25°C - 1200°C) 1 Saat 520₺/Numune Form
2 Saat 600₺/Numune
3 Saat 680₺/Numune
4 Saat 760₺/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 550₺/Numune Geçici olarak kapalı
2 Saat 630₺/Numune
3 Saat 710₺/Numune
4 Saat 790₺/Numune
Termal İletkenlik Analizi Tek Sıcaklık/1 Saat 650₺/Numune Form

FTIR dalgaboyu, Excel verisi gibi ek istekler 20₺/Numune ile ücretlendirilecektir.

*Akredite Metotlar:

 • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
 • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
 • EN ISO 11357-6 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi 
 • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Transmisyon Elektron Mikroskopi Laboratuvarı (TEML)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TEM CTEM, 120KV 1200₺/Saat Form
TEM RTEM, 200KV
Mikroskop parçası beklendiğinden kararlı şartların oluşabildiği kısıtlı zamanlarda analiz yapılabileceği ön şartı ile aktiftir
1200₺/Saat Form

TEM numune hazırlama: 450₺/saat

Ultramikrotom:200₺/saat
Numune hazırlama süresi 15 dakikadan az örnekler için sadece harcanan sarf ücreti alınır.
Izgara (grid) üzerinde örnek hazırlama:  130₺/Numune

X-Işını Difraksiyon Laboratuvarı (XRDL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
XRD Toz1 Kırınım Deseni Standart Çekimi 370₺/Numune Form

Toz1 Kırınım Deseni Düşük Açı Çekimi (1 Saate Kadar)

370₺/Numune

İnce Film2 Kırınım Deseni Çekimi (1 Saate Kadar)

370₺/Numune

Ek her saat için

130₺

1Toz numunelerde çoklu ataşman kullanılması durumunda 5-10 numune için %10, 10 ve daha fazlası numune için %15 ek indirim uygulanır.

2İnce film ölçümlerinde yapılacak cihaz ayarları (yaklaşık 15dk/numune) ve deneme ölçümleri için geçen süre ücretlendirilecektir.

Yüksek Çözünürlüklü Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (YKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Tam Kütle Tayini (HRMS)   400₺/Numune Form
HRMS ek numune bilgileri formu
LCMS Analizi   800₺/Numune Form

Yüzey Analiz Laboratuvarı (YAL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TOF-SIMS TOF-SIMS Analizi 2700₺/Saat Form
Görüntüleme 3200₺/Saat
XPS  Genel Tarama 900₺/Numune Arızalı
Kısmi Tarama 1100₺/Numune
UV-XPS 1900₺/Numune
Görüntüleme 2400₺/Saat
Derinlik Profili (XPS) 2 Katman 1040 ₺ Arızalı
3 Katman 1070 ₺
4 Katman 1260 ₺
5 Katman 1440 ₺
6 Katman 1630 ₺
7 Katman 1790 ₺
8 Katman 1930 ₺
9 Katman 2080 ₺
10 Katman 2230 ₺
11 Katman 2360 ₺
12 Katman 2480 ₺
13 Katman 2590 ₺
14 Katman 2720 ₺
15 Katman 2850 ₺
16 Katman 2960 ₺
17 Katman 3090 ₺
18 Katman 3190 ₺
19 Katman 3300 ₺
20 Katman 3400 ₺
21 Katman 3510 ₺
22 Katman 3610 ₺
23 Katman 3730 ₺
24 Katman 3810 ₺
25 Katman 3910 ₺
26 Katman 4000 ₺
27 Katman 4100 ₺
28 Katman 4200 ₺
29 Katman 4280 ₺
30 Katman 4380 ₺
31 Katman 4470 ₺
32 Katman 4560 ₺
33 Katman 4650 ₺
34 Katman 4740 ₺
35 Katman 4810 ₺
36 Katman 4890 ₺
37 Katman 4970 ₺
38 Katman 5050 ₺
39 Katman 5130 ₺
40 Katman 5210 ₺
41 Katman 5260 ₺
Açı sayısına göre 1 adet 670 ₺ Arızalı
2 adet 950 ₺
3 adet 1180 ₺
4 adet 1400 ₺
5 adet 1610 ₺
6 adet 1800 ₺
7 adet 1980 ₺
8 adet 2160 ₺
9 adet 2340 ₺
10 adet 2510 ₺
11 adet 2680 ₺
12 adet 2850 ₺
13 adet 3000 ₺
14 adet 3160 ₺
15 adet 3310 ₺
16 adet 3450 ₺
17 adet 3610 ₺
18 adet 3750 ₺
19 adet 3900 ₺
20 adet 4040 ₺
21 adet 4180 ₺
22 adet 4320 ₺
23 adet 4450 ₺
24 adet 4590 ₺
25 adet 4730 ₺
26 adet 4860 ₺
27 adet 4990 ₺
28 adet 5120 ₺
29 adet 5250 ₺
30 adet 5380 ₺
31 adet 5500 ₺
32 adet 5630 ₺
33 adet 5750 ₺
34 adet 5880 ₺
35 adet 6010 ₺
36 adet 6130 ₺
37 adet 6250 ₺
38 adet 6370 ₺
39 adet 6490 ₺
40 adet 6620 ₺
41 adet 6730 ₺
42 adet 6850 ₺
43 adet 6960 ₺
44 adet 7080 ₺
45 adet 7190 ₺

Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Gözeneklilik Ölçümü 450₺/Numune Form
Düşük Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 360₺/Numune
Düşük BasınçToplam Porozite Ölçümü 720₺/Numune
Yüksek Basınç Gözenek Boyut Dağılımı Ölçümü 520₺/Numune
Yüksek BasınçToplam Porozite Ölçümü 650₺/Numune
Helyum Piknometresi   200₺/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 200₺/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 580₺/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 200₺/Numune
Sıvılarda yüzeyler arası gerilim ölçümü 230₺/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 240₺/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 330₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu 520₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (Adsorpsiyon İzotermi) 600₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu (Adsorpsiyon - Desorpsiyon İzotermi) 700₺/Numune

Doku Kültürü Laboratuvarı (DKL)

 

Sorumlu uzmanlarla iletişime geçiniz.

Elektroforez Sistem Laboratuvarı (ESL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
SDS PAGE/NATIVE PAGE
   
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 2600₺ Form NKK
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 1370₺ NKK
IEF IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 3840₺ Form NKK
IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 2600₺ NKK
PFGE PFGE 15x15cm jel 3020₺ Form NKK
2D PAGE Comassie Boyama Tayini ile 3900₺  Form NKK
Gümüş Boyama Tayini ile 5140₺

Genel Kullanım ve Örnek Hazırlama Laboratuvarı (GKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Preperatif Ultrasantriffüj   480₺/Kullanım Form NKK
Rotary Evaporatör   220₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Mikrotom   330₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Santrifüj   160₺/Kullanım Form NKK
Vakum Konsantrasyon / Liyofilizasyon Cihazı  Vakum konsantrasyon 360₺/İş Günü Form NKK
Liyofilizasyon 360₺/İş Günü
Vakumlu Kurutma Fırını   160₺/Numune Form NKK
Yüksek Hızlı Santrifüj   280₺/Kullanım Form NKK
Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı   280₺/Numune Form NKK
Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü   280₺/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 1   150₺/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 2   280₺/Numune Form NKK
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör   50₺/Saat Form NKK

Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
cDNA Sentezi Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır 130₺/Numune Form NKK
Kit MERLAB tarafından Karşılanır 260₺/Numune
Biyoanalizör DNA, RNA, Protein Laboratuvar ile İletişme Geçiniz. Form NKK
Cihaz Kullanımı 460₺/Çip
DNA Dizi Analizi Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Hariç) 230₺/Numune Form NKK
Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Dahil) 350₺/Numune
Düşük Hacimli Spektrofotometre Konsantrasyon Tayini 50₺/Numune Form NKK
Gerçek Zamanlı PCR Gen İfadesi Analizi  (SYBR Green, ve Hidroliz Probları ile)1 40₺/Kuyucuk + Cihaz Kullanım Ücreti Form NKK
SNP ve Mutasyon Analizleri Sorunuz
miRNA Analizleri Sorunuz
HRM Analizleri Sorunuz
Epigenetik Analizler Sorunuz
Cihaz Kullanımı2 680₺/Run
Hibridizasyon Fırını Cihaz Kullanımı2 250₺/Saat Form NKK
Mikroarray

cRNA Sentezi + Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama3

(Tam Kapsamlı Analiz)

3740₺ Form NKK

Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama4

(Yarı Kapsamlı Analiz)

1870₺
Veri analizi için GeneSpring 7.3.1 yazılımı kullanımı
(Temel Analiz)
190₺/Saat

1Primerler ve Problar araştırmacı tarafından sağlanır.
2Analiz için gerekli olan kimyasalların tamamı ve numunelerin cihaza konulacak şekilde hazırlanması analizi talep eden kişi tarafından sağlanır.
3RNA, Fragmented cRNA  eldesi için gerekli olan tüm kitler ve  Gen Çipi  talep eden kişi tarafından sağlanır.
4Fragmented cRNA ve Gen Çipi talep eden tarafından sağlanır.

Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)

 

Metot/Deney Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Deney İstek Formu

Numune Kabul Kriterleri

1L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 1300₺ Form NKK
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 45₺
5L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 1560₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 60₺
20L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 2150₺
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 75₺

Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi

Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg

Kullanım Dışı Kullanım Dışı

Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg

Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma

Anyon değişim metodu için

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form NKK

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri4

 

Arabinoz

 

Arabinobioz

 

Arabinotrioz

 

Fruktoz

 

Galaktoz

 

Glikoz

 

Ksiloz

 

Laktoz

 

Maltitol

 

Maltotrioz

 

Maltoz

 

Mannitol

 

Mannoz

 

N-asetil galaktoz amin

 

N-asetil glikoz amin

 

Nistoz

 

Ramnoz

 

Rafinoz

 

Riboz

 

Sakkaroz

 

Sellobioz

 

Sorbitol

 

Trehaloz

 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

400₺

Şeker Kompozisyonu2

1600₺

*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630)

980₺

   

Organik asitler

 

Asetik asit

 

Butirik asit

 

Formik asit

 

Fumarik asit

 

Galaktronik asit

 

Glukonik asit

 

Glukuronik asit

 

Glutarik asit

 

İtakonik asit

 

Laktik asit

 

Maleik asit

 

Malik asit

 

Malonik asit

 

Okzalasetik asit

 

Okzalik asit

 

Propiyonik asit

 

Purivik asit

 

Sitrik asit

 

Süksinik asit

 

Şikimik asit

 

Tartarik asit

 

α-keto glutamik asit

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

400₺

Organik Asit Komposizyonu3

1600₺

   

Alkol grubu

 

Etanol

400₺

Isopropanol

400₺

Metanol

400₺

Propanol

400₺

   

İlaç Hammaddesi

500₺

Profil Analizi5

Sorunuz
   

Vitamin derivativleri

 

α - tokoferol

420₺

β - tokoferol

420

γ - tokoferol

420

δ - tokoferol

420

*Akredite Metot

 • TS EN 12630, Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi, HPLC -RID kullanılarak

 

Akreditasyon kapsamındaki deney başvuruları sadece üniversitelerin araştırma projeleri içindir.

1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 

2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir.

3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir.

4 Şeker analizlerinde 1'den fazla şeker olması durumunda talep edilen şekerler için deney sorumluları ile görüşme yapılarak analizi projelendirmek gerekebilir. 1'den fazla kolonda çalışma gerektiren şekerler, işleme tabi tutulması gereken numuneler gibi durumlar için farklı şekilde fiyatlandırma uygulanır.

5 Fiyat müşteri ile konuşarak belirlenir.

Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir.
Not 2: Yukarıdaki fiyatlar 1 adet madde içindir.

Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KSL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Fenolik Maddeler Apigenin   Form NKK
Daidzein  
(-) EGCG (Epigallokatekin gallat)  
Elajik asit  
EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE  
(-) Epigallokatekin  
(-) Epikatekin  
Gallik asit  
Genistein  
Gentisik asit  
Hesperetin  
Kaempferol  
Kafeik asit  
(-) Katekin hidrat  
Klorogenik asit  
Kumarin  
Kuversetin  
Luteolin  
Mirisetin  
Pirokatekol  
p-Kumarik asit  
Procyanidin-B1  
Procyanidin-B2 700₺
Procyanidin-C1 1270₺
Rutin trihidrat  
Salisilin  
Skopoletin  
Şirinjik asit  
(+) Taksifolin  
trans-Resveratrol  
Vanillik asit  
1 adet numunede 1 adet polifenolik madde analizi 420₺
Pestisitler 1 Pestisit 420₺/Madde Form NKK
Pestisit grubu taraması 2 1860₺
Amfetaminler 2 Amfetamin 420₺/Madde
Amfetamin taraması 1170₺
Barbitüratlar 2 Barbitürat 420₺/Madde
Barbitürat taraması 1170₺
Benzometabolitler 2 Benzometabolit 420₺/Madde
Benzometabolit taraması 10490₺
Benzodiazepinler 2 Benzodiazepin 420₺/Madde
Benzodiazepin taraması 1750₺
Kanabinoidler 2 Kanabinoid 420₺/Madde
Kanabinoid taraması 1170₺
Opioid Grubu 2 Opioid 420₺/Madde
Opioid Grubu taraması 1750₺
Farmasötikler 2 Farmasötik 420₺/Madde
Farmasötik taraması 1750₺
Steroidler 2 Steroid 420₺/Madde
Steroid taraması 1170₺
Toksinler 2 Toksin 420₺/Madde
Toksin taraması 1170₺
Genel Analiz     Tespit ve miktarlama – LCMS 3 590₺/Madde Form NKK
Tespit ve miktarlama – LCMSMS 3 880₺/Madde
Proje çalışması *
Metot geliştirme *

1Toplam 284 adet madde için database mevcuttur

2 Madde gruplarına göre mevcut olan veritabanından tarama yapılır. Veritabanı içeriği için ODTÜ MBB KSL ile irtibata geçiniz.

3 Listede bulunmayan analizler/metotlar için standartın temin edilmesi durumunda analiz şartları konuşulur.
* ODTÜ MBB KSL ile konuşulur

Mikroskopi Laboratuvarı (MKL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop  1 Saat 450₺/Saat Form NKK

Spektroskopi Laboratuvarı (SPL)

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
ELISA Okuyucu  1 run 170₺ Form NKK
UV-VIS Spektrofotometre  1 run 310₺ Form NKK
Izotermal Titrasyon Kalorimetresi 0-3 Saat 520₺ Form NKK
3 Saatten sonraki her saat için ek 130₺/Saat
Zaman Tanımlı Floresans Spektrometre 0-3 Saat 520₺
3 Saatten sonraki her saat için ek 130₺/Saat

Son Güncelleme:
26/09/2017 - 22:12