ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezi

Tel: 03122106431
 
E-Posta: merlabatmetu [dot] edu [dot] tr
Merkezi Laboratuvar ARGE Numune Kabul Birimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 ÇANKAYA/ANKARA
Her deney için Deney İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Deney İstek Formu ve Hizmet Bedelleri
Not: Deney İstek Formu, ilgili laboratuvara/metoda ait sayfalarda da bulunmaktadır. Numune Kabul Kriterleri, Deney İstek Formunun son sayfasıdır ve mutlaka okunmalıdır.
Deney talebi, müşteri/müşteri temsilcisi tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır.
Deney numuneleri, Deney İstek Formu ile birlikte NKB tarafından Numune Kabul ve İade Formu doldurularak teslim alınır.
Randevulu deney talepleri NKB’ye elektronik posta ile Deney İstek Formunu göndererek yapılabilir.
Müşteriler ön görüşme talebini elektronik posta yolu ve/veya Numune Kabul Biriminin (NKB) aracılığı ile yapabilirler.

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji ARGE Merkezi

Tel: 05300400181, 03122106405, 03122106403
 
E-Posta: merlabbtatmetu [dot] edu [dot] tr
Merkezi Laboratuvar MBB Numune Kabul Birimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 ÇANKAYA/ANKARA
Her deney için Deney İstek Formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Deney İstek Formu ve Hizmet Bedelleri
MBB Para Aktarım Formu
Not: Deney İstek Formu, ilgili laboratuvara/metoda ait sayfalarda bulunmaktadır.
Deney talebi, müşteri/müşteri temsilcisi tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır.
Deney numuneleri, Deney İstek Formu ile birlikte NKB tarafından Numune Kabul ve İade Formu doldurularak teslim alınır.
Deney taleplerinde biyolojik deney numunelerinin özelliklerinden dolayı (biyobozunma, buharlaşma, biyolojik birikim gibi insan sağlığına karşı potansiyel tehlikeler vb.) ön görüşme yapılması gerekmektedir. Bu ön görüşme kapsamında müşteri deney ile ilgili konularda (numune gereklilikleri, teorik bilgi, deney metodu vb.) bilgilendirilir.
Araştırma deneylerinde, deney süreci planlama ve metot geliştirilmesi gerektiğinden müşterilerin NKB'ye deney talebini iletmeden önce ön görüşme talebi yapması gereklidir.