ODTÜ Merkezi Laboratuvar Projesinin temel amacı üniversitelerimizde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için modern test ve analiz cihazlarının yer aldığı bir bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi oluşturmaktır. Ulusal ve uluslararası kriterlere uygun araştırma ve ölçümleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılması ve belgelendirilmesi planlanan Merkezi Laboratuvar, Teknokent ve üniversite yapısı ile kaynaşarak üniversitemizin ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmayı, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamayı, bilimsel araştırmada hem üniversitemizin hem de diğer üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmayı amaçlamaktadır.

Laboratuvarımız iki ayrı merkezden oluşmaktadır. Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merkezi'nde malzemelerin fiziksel (termal, elektrik, manyetik, optik, mekanik, morfolojik, yüzey, reolojik, vb.) ve kimyasal özelliklerini belirlemek için çalışmalar yapılmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi'nde ise rekombinant DNA çalışmaları, görüntü analizleri, fermentör çalışmaları ve biyomolekül analizleri ileri teknolojik düzey yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

Rektörlüğe bağlı bir merkez olarak yapılandırılan ve çalışmalarını sürdüren Merkezi Laboratuvar ODTÜ dışındaki araştırmacıların kullanımına açıktır.