Hizmet Bedelleri

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

 

 

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine %18 KDV Dahil Değildir.

Akredite Deneylerde hizmet bedellerine %20'si akreditasyon ücreti eklenir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma 
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.


ARGE Eğitim ve Ölçme Merkezi

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Su Örneklerinde 18O/16O Ölçümü 110₺ Form
2H/1H Ölçümü 110₺
13C/12C - DIC Ölçümü 165₺
Katı Örneklerde 13C/12C, 18O/16O - Karbonat Ölçümü 165₺ Form

* Akredite Metot Bağlantılar

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik Kuvvet Mikoskobu (AFM) Tip getirilmezse 300₺/Saat Form

Yeni tip kullanılması talep edildiğinde veya yeni tip kullanıldığında tip bedeli analiz ücretine dahil edilir.

 

Tip bedeli 220 ₺'dir ve indirim uygulanmaz   

Barkhausen   90₺/Saat Form
Renk Spektrofotometresi Renk Tayini 50₺/Numune Form
Dijital Multimetreler Oda Sıcaklığında DC Direnç Ölçümü 50₺/Numune Form
Empedans/Kazanç Faz Faktörü   35₺/Numune Form
Yarı Statik C-V Metre   40₺/Numune Form
Elektrik ve Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi Manyetik Histeresis Ölçümü (VSM) 210₺/Numune Form
Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı) 210₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 275₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (150K- 2K) 275₺/Numune
VSM veya Manyetik Alınganlık Ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 550₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı) 210₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 150K) 275₺/Numune
Hall Etkisi (150K- 2K) 275₺/Numune
Hall Etkisi (Oda Sıcaklığı – 2K) 550₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 150K) 150₺/Numune
DC Direnç ölçümü (150K- 2K) 150₺/Numune
DC Direnç ölçümü (Oda Sıcaklığı – 2K) 275₺/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
EPMA Saatlik Analiz 400₺/Saat Form
Yarım Günlük Analiz 600₺/Saat
Günlük Analiz 1200₺/Gün
Geceye Bırakılan Analiz 250₺/Saat (Maximum 1000₺/Gece)
EPMA Numune Hazırlama 4 Numuneye Kadar Karbon Kaplama 50₺/Set
Taramalı Elektron Mikroskobu  FE-SEM, EDS her 60 dakika 400₺/Saat Form
6 numuneden sonrası için, analiz süresi içerisinde kalınması şartıyla 50₺/Numune
Taramalı Elektron Mikroskobu Numune Hazırlama Üniteleri  1 Set (6 Numuneye kadar) numune hazırlama ve kaplama 120₺/Set  
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 210₺ Form
2 Saat 250₺
3 Saat 300₺
4 Saat 350₺
5 Saat 370₺
6 Saat 460₺
7 Saat 500₺
Her numune için 210₺/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 350₺ Form
2 Saat 430₺
3 Saat 500₺
4 Saat 570₺
5 Saat 660₺
6 Saat 750₺
7 Saat 840₺
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 210₺ Form
Herbir peryot için 110₺

 

 

Başvuru yoğunluğu nedeniyle, analizler başvuru tarihinden iki hafta sonra işleme konulabilecektir.

 

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik absopsiyon spektometresi Analiz 110₺/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element 130₺/Numune Form
2-5 Element 150₺/Numune
6-10 Element 190₺/Numune
11-15 Element 220₺/Numune
16-20 Element 250₺/Numune
21-30 Element 270₺/Numune
31-40 Element 300₺/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element 110₺/Numune Form
2-5 130₺/Numune
6-10 150₺/Numune
11-15 180₺/Numune
16-20 200₺/Numune
21-30 220₺/Numune
31-40 240₺/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 35₺/Numune Form
*X-Işını Floresans Spektometresi Analiz1 220₺/Numune Form
MikroDalga Sistemi İle Çözeltiye Alma   90₺/Numune Form

1 Eritiş Yöntemi ile örnek hazırlanması durumunda numune başına 60₺ ek ücret alınacaktır.

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (MikroDalga Sistemi İle Çözeltiye Alma işlemi ve XRF cihazı hariç)

20 numune ve fazlası       10%

30 numune ve fazlası       15%

40 numune ve fazlası       20%

50 numune ve fazlası       25%

100 numune ve fazlası     35%

200 numune ve fazlası     40%

300 numune ve fazlası     45%

400 numune ve fazlası     50%

500 numune ve fazlası     55%

*Akredite Metotlar:

TS EN 15309 - Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Magnezyum (Mg) Elementlerinin Tayini X Işını Floresans Metodu (Toprak)

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 220₺/Numune Form
Depth Profile (1 Lazer) 260₺/Numune
Mapping (1 Lazer) 260₺/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 100₺/Numune Form
FT-RAMAN Spektrometresi FT-RAMAN Spektrumu 185₺/Numune Form
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Darbe test sistemi Charpy, Izod, Penetrasyon (Oda Sıcaklığı) 110₺/Numune Form
Charpy, Izod, Penetrasyon (Yüksek Sıcaklıklarda) 165₺/Numune
Charpy, Izod, Penetrasyon (Düşük Sıcaklıklarda) 200₺/Numune
Üniversal makro sertlik test sistemi Makro Sertlik Ölçümü (Brinell, *Vickers, or  Rockwell) 100₺/Numune Form
Mikro Sertlik Ölçümü (Vickers,  Knoop) 100₺/Numune Form
Üniversal test (Instron) Basma (Oda Sıcaklığı) 130₺/Numune Form
Çekme (Oda Sıcaklığı) 130₺/Numune
Yüksek Sıcaklıklarda (1000°C Kadar) 275₺/Numune
Düşük Sıcaklıklarda 350₺/Numune
Üniversal test (ZWICK) Basma (Oda Sıcaklığı) 130₺/Numune Form
*Çekme (Oda Sıcaklığı) 130₺/Numune
3 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 130₺/Numune
4 Nokta Eğme (Oda Sıcaklığı) 130₺/Numune

 

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere (örneğin plastikler için çekme deneyi numuneleri) uygulanacak EK indirimler:

5 numune ve fazlası %15 İndirim

10 numune ve fazlası %20 İndirim

20 numune ve fazlası %25 İndirim

50 numune ve fazlası %40 İndirim

100 numune ve fazlası %50 İndirim

*Akredite Metotlar

 

 • EN ISO 527-1, TS EN ISO 527-1, Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 527-2, TS EN ISO 527-2, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
 • EN ISO 527-3, TS 1398-3 EN ISO 527-3, Plastikler-  Çekme özelliklerinin tayini, Bölüm 3: Film ve levhalar için deney şartları
 • EN ISO 527-4, TS 1398-3 EN ISO 527-4, Plastikler – Çekme Özelliklerinin Tayini, Bölüm 4: Isotropik ve ortotropik elyaf takviyeli plastik kompozitler için deney şartları
 • ISO 6507-1, TS EN ISO 6507-1, Metalik malzemeler- Vickers sertlik deneyi, Bölüm 1: Deney metodu
 • EN ISO 6892-1, TS EN ISO 6892-1, Metalik Malzemeler -  Çekme deneyi, Bölüm 1: Oda sıcaklığında deney metodu

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 175₺/Numune Form
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 155₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 185₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 210₺/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 230₺/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 100₺/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 310₺ Form
8 Saat 385₺
16 Saat 485₺
27 Saat 550₺
Her yeni numune için 330₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 1760₺
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 360₺ Form
8 Saat 460₺
16 Saat 530₺
27 Saat 660₺
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 1760₺
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 100₺/Numune Form
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 175₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 220₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 265₺/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 310₺/Numune
APT  Spektrumu 175₺/Numune
DEPT- 45/90/135 - Spektrumu 175₺/Numune
2D Spektrumu (COSY, HMBC, HMQC, HETCOR,COLOC) 230₺/Numune
31P Spektrumu 230₺/Numune
19F Spektrumu 230₺/Numune

 

Numune haznesinde kontaminasyon oluşturulduğunda, kontamine olan her numune haznesi için 1600₺ ek ücret talep edilmektedir.

 

4 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %20'si

8 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %40'si

16 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %50'si ilave edilir

 

Sıvı NMR

Chloroform-D1, Dimethyl sulfoxide-D6 ve Deuterium Oxide Harici solventlerde çalışıldığında hazırlanan her bir numune için

Acetone-D6 17₺ Form
Methanol-D4 22₺
Dichloromethane-D2 44₺
Tetrahydrofuran-D8 55₺
Toluene-D8 27₺
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Mastersizer Boyut Ölçümü (Yaş Analiz 50nm-1mm) 120₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (Kuru Analiz 50nm-1mm) 165₺/Numune
Zetasizer Zeta Potansiyel Ölçümü 130₺/Numune Form
Boyut Ölçümü (2nm - 1um) 120₺/Numune
Isoelektrik Nokta Belirlenmesi 420₺/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1 Numune 260₺ Form
2-5 Numune 240₺
6 ve fazlası Numune 220₺
Element Analizi
C,H,N,S Belirlenmesi
1-2 Numune 105₺/Numune Form
3-5 Numune 100₺/Numune
6-10 Numune 95₺/Numune
11-20 Numune 90₺/Numune
20'den fazla Numune 85₺/Numune
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 130₺/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 160₺/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 45₺/Numune  
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 90₺/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 50₺ ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

Başvuru yoğunluğu ve numunelerdeki birikim nedeniyle Radyojenik İzotop Laboratuvarı'na başvuru kabulü ikinci bir duyuruya kadar askıya alınmıştır.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 800₺/Numune Yoğunluk Nedeniyle Başvuru Kabul edilememektedir.
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 700₺/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 800₺/Numune
Aynı numuneden iki farklı izotop oranı analizi 1250₺/Numune
Aynı numuneden üç farklı izotop oranı analizi 2000₺/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 70₺/Numune

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Kapiler Reometre   220₺/Numune Form
Reometre Sıcaklık Taraması (Oda sıcaklığından başlayarak) 210₺/Numune Form
Gerinim (Strain) Taraması 160₺/Numune
Frekans Taraması 160₺/Numune
Viskozite ölçümü 200₺/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
*DSC Pressure (40°C - 600°C) 1 Saat 155₺/Numune Arızalı
1 - 3 Saat 175₺/Numune
3 - 7 Saat 200₺/Numune
7 - 15 Saat 240₺/Numune
DSC 8000 (-150°C – 600°C) 1 Saat 200₺/Numune Form
1 - 3 Saat 230₺/Numune
3 - 7 Saat 255₺/Numune
Dilatometre (25°C - 1600°C) 1 Saat 155₺/Numune Arızalı
1 - 3 Saat 175₺/Numune
3 - 7 Saat 200₺/Numune
7 - 15 Saat 240₺/Numune
DMA (25°C - 600°C) 1 Saat 165₺/Numune Form
1 - 3 Saat 200₺/Numune
3 - 7 Saat 240₺/Numune
DMA (-150°C - 600°C) 1 Saat 200₺/Numune Form
1 - 3 Saat 240₺/Numune
3 - 7 Saat 310₺/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 145₺/Numune Form
1 - 3 Saat 175₺/Numune
3 - 7 Saat 200₺/Numune
7 - 15 Saat 220₺/Numune
TGA+DTA (25°C - 1200°C) 1 Saat 165₺/Numune Form
1 - 3 Saat 175₺/Numune
3 - 7 Saat 210₺/Numune
7 - 15 Saat 240₺/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 220₺/Numune Arızalı
1 - 3 Saat 265₺/Numune
3 - 7 Saat 295₺/Numune
7 - 15 Saat 330₺/Numune
DSC OIT Belirleme 275₺/Numune Arızalı
Termal İletkenlik Analizi Tek Sıcaklık 330₺/Numune Form

*Akredite Metotlar:

 • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
 • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
 • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
 • EN ISO 11357-6 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi 
 • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)

 

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
TEM CTEM, 120KV 460₺/Saat Form
TEM RTEM, 200KV 500₺/Saat Form

TEM numune hazırlama: 200 TL/saat

Ultramikrotom:80TL/saat
Numune hazırlama süresi 15 dakikadan az örnekler için sadece harcanan sarf ücreti alınır.
Izgara (grid) üzerinde örnek hazırlama:  30TL/Numune
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
XRD Toz1 ve İnce Film2 Kırınım Deseni Çekimi (1 Saat'e kadar) 140₺/Numune Form

Ek her saat için

50₺

1Toz numunelerde çoklu ataşman kullanılması durumunda 5-10 numune için %10, 10 ve daha fazlası numune için %15 ek indirim uygulanır.

2İnce film ölçümlerinde yapılacak cihaz ayarları (yaklaşık 15dk/numune) ve deneme ölçümleri için geçen süre ücretlendirilecektir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Tam Kütle Tayini (HRMS)   185₺/Numune Arızalı
HRMS ek numune bilgileri formu
LCMS Analizi   375₺/Numune Arızalı
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu

TOF-SIMS

TOF-SIMS Analizi

550₺/saat

Arızalı

XPS 

Genel Tarama

250₺/Numune

Form

Kısmi Tarama

300₺/Numune

UV-XPS

350₺/Numune

Derinlik Profili (XPS)

2 Katman

330₺

Form

3 Katman

440₺

4 Katman

520₺

5 Katman

595₺

6 Katman

670₺

7 Katman

735₺

8 Katman

800₺

9 Katman

860₺

10 Katman

920₺

11 Katman

975₺

12 Katman

1025₺

13 Katman

1070₺

14 Katman

1125₺

15 Katman

1175₺

16 Katman

1225₺

17 Katman

1275₺

18 Katman

1320₺

19 Katman

1365₺

20 Katman

1405₺

21 Katman

1450₺

22 Katman

1495₺

23 Katman

1540₺

24 Katman

1575₺

25 Katman

1615₺

26 Katman

1655₺

27 Katman

1695₺

28 Katman

1735₺

29 Katman

1770₺

30 Katman

1810₺

31 Katman

1850₺

32 Katman

1885₺

33 Katman

1925₺

34 Katman

1960₺

35 Katman

1990₺

36 Katman

2025₺

37 Katman

2055₺

38 Katman

2090₺

39 Katman

2125₺

40 Katman

2155₺

41 Katman

2175₺

Açı sayısına göre

1 adet

275₺

Form

2 adet

387₺

3 adet

486₺

4 adet

576₺

5 adet

662₺

6 adet

742₺

7 adet

821₺

8 adet

895₺

9 adet

967₺

10 adet

1038₺

11 adet

1107₺

12 adet

1174₺

13 adet

1240₺

14 adet

1305₺

15 adet

1367₺

16 adet

1430₺

17 adet

1492₺

18 adet

1552₺

19 adet

1612₺

20 adet

1671₺

21 adet

1728₺

22 adet

1786₺

23 adet

1842₺

24 adet

1899₺

25 adet

1955₺

26 adet

2010₺

27 adet

2065₺

28 adet

2119₺

29 adet

2172₺

30 adet

2225₺

31 adet

2278₺

32 adet

2330₺

33 adet

2382₺

34 adet

2433₺

35 adet

2484₺

36 adet

2536₺

37 adet

2585₺

38 adet

2636₺

39 adet

2685₺

40 adet

2735₺

41 adet

2783₺

42 adet

2832₺

43 adet

2881₺

44 adet

2929₺

45 adet

2977₺

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Ölçümü 220₺/Numune Form
Yüksek Basınç Ölçümü 300₺/Numune
Toplam Porozite Ölçümü 360₺/Numune
Helyum Piknometresi   100₺/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 120₺/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 265₺/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 120₺/Numune
Sıvılarda yüzeyler arası gerilim ölçümü 130₺/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 130₺/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 185₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu 275₺/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu 330₺/Numune
8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 20₺ ek ücret talep edilecektir.  
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Sıvı Azot %99 saflıkta sıvı azot 5₺/Litre* Form

* Hizmet bedelinde standard indirimli fiyatlar geçerli değildir. Detaylı ücretlendirme bilgisi için lütfen danışınız. 

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi

 

Sorumlu uzmanlarla iletişime geçiniz.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
SDS PAGE/NATIVE PAGE
   
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 780TL Form NKK
1,5mm kalınlıkta 6x8cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 410TL NKK
IEF IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Gümüş Boyama Tayini ile) 1200TL Form NKK
IEF 0,5mm kalınlıkta 25x11cm jel (Comassie Boyama Tayini ile) 1200TL NKK
PFGE PFGE 15x15cm jel 900TL Form NKK
2D PAGE Comassie Boyama Tayini ile 1500TL  Form NKK
Gümüş Boyama Tayini ile 1500TL
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Preperatif Ultrasantriffüj   200TL/Kullanım Form NKK
Rotary Evaporatör   100TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Mikrotom   100TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Santrifüj   75TL/Kullanım Form NKK
Vakum Konsantrasyon / Liyofilizasyon Cihazı  Vakum konsantrasyon 150TL/İş Günü Form NKK
Liyofilizasyon 150TL/İş Günü
Vakumlu Kurutma Fırını   75TL/Numune Form NKK
Yüksek Hızlı Santrifüj   150TL/Kullanım Form NKK
Yüksek Basınçlı Hücre Parçalayıcı   125TL/Numune Form NKK
Çalkalayıcı Bilyeli Öğütücü   125TL/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 1   125TL/Numune Form NKK
Hücre Zarı Parçalayıcı 2   125TL/Numune Form NKK
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör   20TL/Saat Form NKK
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
cDNA Sentezi Kit analizi isteyen kişi/kuruluş tarafından karşılanır 50TL/Numune Form NKK
Biyoanalizör DNA, RNA, Protein 300TL/Çip Form NKK
DNA Dizi Analizi Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Hariç) 100TL/Numune Form NKK
Dizi Analizi Tek Yön (Saflaştırma Dahil) 150TL/Numune
Düşük Hacimli Spektrofotometre Konstrasyon Tayini 20TL/Numune Form NKK
Gerçek Zamanlı PCR Gen İfadesi Analizi  (SYBR Green, ve Hidroliz Probları ile)1 15 TL/Kuyucuk + Cihaz Kullanım Ücreti Form NKK
SNP ve Mutasyon Analizleri Sorunuz
miRNA Analizleri Sorunuz
HRM Analizleri Sorunuz
Epigenetik Analizler Sorunuz
Cihaz Kullanımı2 150TL/Run
Hibridizasyon Fırını Cihaz Kullanımı2 120TL/Saat Form NKK
Mikroarray

cRNA Sentezi + Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama3

(Tam Kapsamlı Analiz)

2000TL Form NKK

Hibridizasyon + Yıkama-Boyama +Tarama4

(Yarı Kapsamlı Analiz)

1000TL
Veri analizi için GeneSpring 7.3.1 yazılımı kullanımı
(Temel Analiz)
100TL/Saat
İklim Dolabı  Cihaz kullanımı 50TL/Gün Arızalı  

1Primerler ve Problar araştırmacı tarafından sağlanır.
2Analiz için gerekli olan kimyasalların tamamı ve numunelerin cihaza konulacak şekilde hazırlanması analizi talep eden kişi tarafından sağlanır.
3RNA, Fragmented cRNA  eldesi için gerekli olan tüm kitler ve  Gen Çipi  talep eden kişi tarafından sağlanır.
4Fragmented cRNA ve Gen Çipi talep eden tarafından sağlanır.

 

Metot/Deney Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Deney İstek Formu

Numune Kabul Kriterleri

1L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 600 TL Form NKK
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 19 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 38 TL
5L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 600 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 19 TL
20L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 1000 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 25 TL

Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi

Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg

200TL

Kullanım Dışı Kullanım Dışı

Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg

200TL

Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma

300TL

Anyon değişim metodu için

200TL

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form NKK

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri

 

Arabinoz

 

Arabinobioz

 

Arabinotrioz

 

Fruktoz

 

Galaktoz

 

Glikoz

 

Ksiloz

 

Laktoz

 

Maltitol

 

Maltotrioz

 

Maltoz

 

Mannitol

 

Mannoz

 

N-asetil galaktoz amin

 

N-asetil glikoz amin

 

Nistoz

 

Ramnoz

 

Rafinoz

 

Riboz

 

Sakkaroz

 

Sellobioz

 

Sorbitol

 

Trehaloz

 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

190TL

Eklenen her şeker için 140TL eklenir

Şeker Kompozisyonu2

700TL

*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630)

450TL

   

Organik asitler

 

Asetik asit

 

Butirik asit

 

Formik asit

 

Fumarik asit

 

Galaktronik asit

 

Glukonik asit

 

Glukuronik asit

 

Glutarik asit

 

İtakonik asit

 

Laktik asit

 

Maleik asit

 

Malik asit

 

Malonik asit

 

Okzalasetik asit

 

Okzalik asit

 

Propiyonik asit

 

Purivik asit

 

Sitrik asit

 

Süksinik asit

 

Şikimik asit

 

Tartarik asit

 

α-keto glutamik asit

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

190TL

Eklenen her organik asit için 140TL eklenir

 

Organik Asit Komposizyonu3

700TL

   

Alkol grubu

 

Etanol

170TL

Isopropanol

170TL

Metanol

170TL

Propanol

170TL

   

İlaç Hammaddesi

 

Morfin

200TL

Paklitaksel

200TL

Pseudomorfin

200TL

Selekoksib

200TL

Tamoksifen

200TL

   

Vitamin derivativleri

 

α - tokoferol

190TL

β - tokoferol

190TL

γ - tokoferol

190TL

δ - tokoferol

190TL

*Akredite Metot

 • TS EN 12630, Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi, HPLC -RID kullanılarak

 

Akreditasyon kapsamındaki deney başvuruları sadece üniversitelerin araştırma projeleri içindir.

1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 

2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir.

3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir.

Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir.
Not 2: Yukarıdaki fiyatlar 1 adet madde içindir.

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Fenolik Maddeler Apigenin   Form NKK
Daidzein  
(-) EGCG (Epigallokatekin gallat)  
Elajik asit  
EPIGALLOCATECHIN-3-GALLATE  
(-) Epigallokatekin  
(-) Epikatekin  
Gallik asit  
Genistein  
Gentisik asit  
Hesperetin  
Kaempferol  
Kafeik asit  
(-) Katekin hidrat  
Klorogenik asit  
Kumarin  
Kuversetin  
Luteolin  
Mirisetin  
Pirokatekol  
p-Kumarik asit  
Procyanidin-B1  
Procyanidin-B2 300TL
Procyanidin-C1 550TL
Rutin trihidrat  
Salisilin  
Skopoletin  
Şirinjik asit  
(+) Taksifolin  
trans-Resveratrol  
Vanillik asit  
1 adet numunede 1 adet polifenolik madde analizi 180TL
Her eklenen polifenolik madde için 150TL eklenir
Pestisitler 1 Pestisit 180TL/Madde Form NKK
Pestisit grubu taraması 2 800TL
Amfetaminler 2 Amfetamin 180TL/Madde
Amfetamin taraması 500TL
Barbitüratlar 2 Barbitürat 180TL/Madde
Barbitürat taraması 500TL
Benzometabolitler 2 Benzometabolit 180TL/Madde
Benzometabolit taraması 4500TL
Benzodiazepinler 2 Benzodiazepin 180TL/Madde
Benzodiazepin taraması 750TL
Kanabinoidler 2 Kanabinoid 180TL/Madde
Kanabinoid taraması 500TL
Opioid Grubu 2 Opioid 180TL/Madde
Opioid Grubu taraması 750TL
Farmasötikler 2 Farmasötik 180TL/Madde
Farmasötik taraması 750TL
Steroidler 2 Steroid 150TL/Madde
Steroid taraması 500TL
Toksinler 2 Toksin 180TL/Madde
Toksin taraması 500TL
Genel Analiz     Tespit ve miktarlama – LCMS 3 250TL/Madde Form NKK
Tespit ve miktarlama – LCMSMS 3 380TL/Madde
Proje çalışması *
Metot geliştirme *

1Toplam 284 adet madde için database mevcuttur

2 Madde gruplarına göre mevcut olan veritabanından tarama yapılır. Veritabanı içeriği için ODTÜ MBB KSL ile irtibata geçiniz.

3 Listede bulunmayan analizler/metotlar için standartın temin edilmesi durumunda analiz şartları konuşulur.
* ODTÜ MBB KSL ile konuşulur

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop   375TL Form NKK
Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
ELISA Okuyucu   75TL Form NKK
UV-VIS Spektrofotometre   125TL Form NKK
Izotermal Titrasyon Kalorimetresi 0-3 Saat 300TL Form NKK
3 Saatten sonraki her saat için ek 80TL/Saat

Son Güncelleme:
25/09/2017 - 14:54