MERKEZ LABORATUVARI


Termal Analiz Laboratuvarı (TAL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabtal@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
*DSC Pressure (40°C - 600°C) 1 Saat 140TL/Numune Form
1 - 3 Saat 160TL/Numune
3 - 7 Saat 180TL/Numune
7 - 15 Saat 220TL/Numune
*DSC Diamond (-65°C - 600°C) 1 Saat 160TL/Numune Form
1 - 3 Saat 180TL/Numune
3 - 7 Saat 220TL/Numune
7 - 15 Saat 280TL/Numune
DSC 8000 (-150°C – 600°C) 1 Saat 180TL/Numune Form
1 - 3 Saat 210TL/Numune
3 - 7 Saat 230TL/Numune
Dilatometre (25°C - 1600°C) 1 Saat 140TL/Numune Form
1 - 3 Saat 160TL/Numune
3 - 7 Saat 180TL/Numune
7 - 15 Saat 220TL/Numune
DMA (25°C - 600°C) 1 Saat 150TL/Numune Form
1 - 3 Saat 180TL/Numune
3 - 7 Saat 220TL/Numune
DMA (-150°C - 600°C) 1 Saat 180TL/Numune Form
1 - 3 Saat 220TL/Numune
3 - 7 Saat 280TL/Numune
*TGA (25°C - 950°C) 1 Saat 130TL/Numune Form
1 - 3 Saat 160TL/Numune
3 - 7 Saat 180TL/Numune
7 - 15 Saat 200TL/Numune
TGA+DTA (25°C - 1200°C) 1 Saat 150TL/Numune Form
1 - 3 Saat 160TL/Numune
3 - 7 Saat 190TL/Numune
7 - 15 Saat 220TL/Numune
TGA+FTIR (25°C - 950°C) 1 Saat 200TL/Numune Form
1 - 3 Saat 240TL/Numune
3 - 7 Saat 270TL/Numune
7 - 15 Saat 300TL/Numune  
DSC OIT Belirleme 250TL/Numune  

*Akredite Metotlar:

  • EN ISO 11357-1 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 1: Genel prensipler
  • EN ISO 11357-2 Plastikler - Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 2: Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini
  • EN ISO 11357-3 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 3: Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi
  • EN ISO 11357-6 Plastikler- Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC), Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) belirlenmesi
  • EN ISO 11358-1 Plastikler- Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG)


Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: