MERKEZ LABORATUVARI


Kromatografi ve Fermentasyon Laboratuvarı (KFL)

 

İletişim

mlabkfl@metu.edu.tr

 

Protein dizi analiz cihazı arızalıdır.

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

 

Metot/Deney Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Deney İstek Formu

Numune Kabul Kriterleri

1L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 600 TL Form NKK
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 19 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 38 TL
5L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 600 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 19 TL
20L Fermentör Kullanımı 1 Başlangıç maliyeti 1000 TL
Başlangıç sonrası her saate ek olarak 25 TL

Hızlı Performanslı Sıvı Kromatografi

Jel filtrasyon metodu için: kolon 16/60 200 pg

200TL

Kullanım Dışı Kullanım Dışı

Jel filtrasyon metodu için: kolon 26/60 75 pg

200TL

Gel filtrasyon metodu: molekul ağırlığı bulma

300TL

Anyon değişim metodu için

200TL

Yüksek Performans Sıvı Kromatografisi(HPLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NKK

Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri

 

Arabinoz

 

Arabinobioz

 

Arabinotrioz

 

Fruktoz

 

Galaktoz

 

Glikoz

 

Ksiloz

 

Laktoz

 

Maltitol

 

Maltotrioz

 

Maltoz

 

Mannitol

 

Mannoz

 

N-asetil galaktoz amin

 

N-asetil glikoz amin

 

Nistoz

 

Ramnoz

 

Rafinoz

 

Riboz

 

Sakkaroz

 

Sellobioz

 

Sorbitol

 

Trehaloz

 

1 adet numunede 1 adet şeker tayini

170TL

Eklenen her şeker için 125TL eklenir

Şeker Kompozisyonu2

600TL

*Meyve ve Sebze Sularında HPLC İle Glikoz, Fruktoz, Sorbitol Ve Sakaroz Tayini (TSEN12630)

400TL

   

Organik asitler

 

Asetik asit

 

Butirik asit

 

Formik asit

 

Fumarik asit

 

Galaktronik asit

 

Glukonik asit

 

Glukuronik asit

 

Glutarik asit

 

İtakonik asit

 

Laktik asit

 

Maleik asit

 

Malik asit

 

Malonik asit

 

Okzalasetik asit

 

Okzalik asit

 

Propiyonik asit

 

Purivik asit

 

Sitrik asit

 

Süksinik asit

 

Şikimik asit

 

Tartarik asit

 

α-keto glutamik asit

 

1 adet numunede 1 adet organik asit tayini

170TL

Eklenen her organik asit için 125TL eklenir

 

Organik Asit Komposizyonu3

600TL

   

Alkol grubu

 

Etanol

150TL

Isopropanol

150TL

Metanol

150TL

Propanol

150TL

   

İlaç Hammaddesi

 

Morfin

180TL

Paklitaksel

180TL

Pseudomorfin

180TL

Selekoksib

180TL

Tamoksifen

180TL

   

Vitamin derivativleri

 

α - tokoferol

170TL

β - tokoferol

170TL

γ - tokoferol

170TL

δ - tokoferol

170TL

*Akredite Metot

  • TS EN 12630, Şeker Bileşenleri (Glikoz, Fruktoz, Sorbitol ve Sakaroz) Analizi, HPLC -RID kullanılarak


Akreditasyon kapsamındaki deney başvuruları sadece üniversitelerin araştırma projeleri içindir.

1 Ayrıca O2, N2, CO2 gazları kullanılacaksa, bu gazların maliyetleri fiyat listesine kullandığı miktar kadar ilave edilir. 

2 Tablodan seçilecek 5 adet şeker için geçerlidir.

3 Tablodan seçilecek 5 adet organik asit için geçerlidir.

 

* Akredite Metod

Not 1: Listede bulunmayan maddeler için, standartın temin edilmesi durumunda analiz imkanları incelenir.
Not 2: Yukarıdaki fiyatlar 1 adet madde içindir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde ve  araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: