MERKEZ LABORATUVARI


Agaroz Jel Elektroforez Sistemi (DNA)

Bu sistemler, submerged yatay jeller kullanılarak, nükleik asit ve protein ayrıştırılması için bir çok avantajlar sunan ve moleküler biyoloji araştırmaları için temel bir araç teşkil eden elektoforezleri gerçekleştirirler. Dört farklı sistem mevcuttur: Mini Elektroforez Ünitesi, Midi Elektroforez Ünitesi, GenePhor Elektroforez Ünitesi ve MultiPhor II Elektroforez Sistemi.

Mini Elektroforez Ünitesi

Cihaz: Hoefer HE 33, Mini Submarine Electrophoresis Unit

Bu yatay agaroz ünitesi küçük miktarda nükleik asitlerin agaroz jellerindeki hızlı elektroforezi için tasarlanmıştır. Ünitenin tabanı, koşudan önce soğutulabilecek soğutucu aparat içermektedir. Bu pasif soğutma kapasitesi hızlı ve yüksek voltajlarda çalıştırılmaya imkan vermektedir.

Özellikler

 • Max. örnek kuyusu sayısı: 8
 • Max. voltaj: 500 V - 5 dakika veya daha az sure ile-
 • Max. güç: 15 W
 • Max. akım: 500 mA
 • Soğutucu: ~600 ml 50/50 su/etilen glikol
 • Jel ölçüleri: 7 x 10 cm
 • Ayrıştırılabilir nükleotid büyüklüğü: 23 kb çifte kadar

Midi Elektroforez Ünitesi

Cihaz: Hoefer HE 99X, Submarine Electrophoresis Unit

Bu ünite nükleik asit parçalarını submarine jellerde elektroforetik olarak ayrıştırır. Jeller üç değişik uzunlukta dökülebilir.

Özellikler

 • Max. örnek kuyusu sayısı : 15
 • Max. voltaj: 200V
 • Max. güç: 20 W
 • Max. akım: 100 mA
 • Jel ölçüleri: 15 cm genişlik x 10, 15 veya 20 cm uzunluk
 • Ayrıştırılabilir nükleotid büyüklüğü: 23 kb çifte kadar

Cihaz: GenePhor Elektroforez Ünitesi

GenePhor Elektoforez Ünitesi; yoğun, sıcaklık kontrolü olan, sıvı tampon çözeltiyle koşulmaya gerek duyulmayan, DNA parçalarının izotopik ve izotopik olmayan yöntemlerle belirlenmesi için temiz ve verimli ayrıştırılmasını sağlayan yatay elektroforez ünitesidir. Bir butona dokunmayla, bütünleşik Peltier soğutma sistemi, uzun dengeleme zamanını kısaltarak, 5 ile 65°C arasında herhangi bir sıcaklığa dakikalar süresince ulaşabilir. Daha önemlisi, sıcaklığa duyarlı tekniklerde kullanan uyumlu ayrıştırılmalar için kritik bir etmen olarak, soğutma sistemi ve güvenlik kapağı koşu sırasında jelin tüm yüzeyünde eşit ve durağan sıcaklığın sağlanmasını garanti eder.

Uygulamalar

 • DNA uygulamalarının aşağıdaki elektroforetik analizleri için tasarlanmıştır:
 • PCR parçaları,
 • kesim parçacığı uzunluk polimorfizmi (restriction fragment length polymorphism ,RFLP), heteroduplex analiz, tekli zincir konformasyon polimorfizmi (single strand conformation polymorphism analysis, SSCP),
 • rastgele yükseltgenmiş polimorfik DNA (random amplified polymorphic DNA, RAPD)
 • tekrar sayısı değişen ardışık nükleotid dizileri (variable number of tandem repeats, VNTR).

Özellikler

 • Max. voltaj: 1000 V
 • Max. Güç tüketimi: 100 W
 • Sıcaklık proglamlama aralığı: 5.0-65.0ºC
 • Ölçüler (WxDxH): 2380 x 350 x 150 mm

Multiphor II Elektroforez Sistemleri

Bu elektroforez sistemi hem Nükleik asit parçalarının hem de proteinlerin yatay elektroforetik analizleri için çok yönlü modüler bir sistemdir. Multiphor? II'nin modüler tasarımı ona hemen hemen her yatay elektroforetik tekniği ele almak için esneklik sağlamaktadır. Özellikle cam destekler üzerinde aşırı ince (0.1?0.5-mm) veya plastik destekler üzerinde 20 × 26 cm ölçüye kadar jeller için çok uygundur. Değişik boyutlarda sağlanmasının yanı sıra, elektrotlar geniş hacimlerde sıvı tamponlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, çeşitli tampon şeritleri ile güvenli ve devamlı temas sağlarlar.

Uygulamalar

 • Sistemi tek veya iki boyutlu protein elektroforezi, eşyükünsel odaklama veya DNA parçacık analizi için yapılandırma.
 • Geniş hazır jel çeşitlerinden seçme veya özel uygulamalar için kendi jelini dökme.
 • Aşırı ince jellerin, gelişmiş ayrıştırma ve yüksek voltaj hızları için, seramik soğutma plakaları ile verimli ve muntazam soğutulmasına imkan sağlar.
 • Değişik ölçülerde jellerde kullanılmaya imkan sağlayan ayarlanabilir elektrotlarla kullanma.

Özellikler

 • Max. Voltaj: 3500 Vp-p(+/- 1750 V toprağı referans alarak)
 • Max. güç: 100 W
 • Soğutma plakasının Max. basıncı: 0.5 bar
 • Ölçüler: 16 x 31 x 40 cm
 • Ayrıştırılabilir nükleotid büyüklüğü: 23 kb çifte kadar