Duraylı İzotop Analiz Laboratuvarı'nda 2019 yılından itibaren sularda δ18O ve δ2H izotop analizlerine ek olarak, özellikle Jeolojide paleoiklimsel ve paleosismisite araştırmalarında önemli bilgiler sunan karbonat numuneleri üzerinde δ13C ve δ18O izotop oranı deneyleri başlatılmıştır. Analizler Gas Bench-Deltaplus XP Kütle Spektrometresi (ThermoFinnigan) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 


Son Güncelleme:
08/01/2020 - 16:55