MERKEZ LABORATUVARI


Radyojenik İzotop Laboratuvarı (RİL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Lütfen, Radyojenik İzotop Laboratuvarı hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret ediniz.

 

 

 

İletişim

mlabril@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

 

2017 Yılı için analiz takvimimiz dolmuştur.
İvedi analiz talepleriniz için lütfen laboratuvar ile iletişime geçiniz.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Radyojenik İzotop Analizleri    87Sr/86Sr izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Sr ayrımı dahil) 600TL/Numune Form
143Nd/144Nd izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Nd ayrımı dahil) 600TL/Numune
Kurşun izotop oranı analizi (asitte çözdürme ve iyon kromatografisi ile Pb ayrımı dahil) 600TL/Numune
Aynı numuneden iki farklı izotop oranı analizi 1000TL/Numune
Aynı numuneden üç farklı izotop oranı analizi 1500TL/Numune
Kayaç Kırma ve Toz Numune Hazırlama Radyojenik izotop oranı analizleri için toz numune hazırlanması (3 kg'a kadar kayaç örneği kırma, 50 g toz numune öğütme) 60TL/Numune Form

Yukarıdaki fiyatlar 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerlidir. 2016 yılında başvuru süreci tamamlanmış ya da başlamış (eski fiyatlı profroma ibraz edebilen) başvurularda analizin yapıldığı zamanki ücretlendirme değil proformalarında belirtilen ücretlendirme uygulanacaktır.

Çoklu numune indirimi uygulanmamaktadır.

* Akredite Metot Bağlantılar

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: