MERKEZ LABORATUVARI


Kimyasal Analiz Laboratuvarı (KAL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabkal@metu.edu.tr

 

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Atomik absopsiyon spektometresi Analiz 100TL/Element Arızalı
Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi Tek Element 120TL/Numune Form
2-5 Element 140TL/Numune
6-10 Element 170TL/Numune
11-15 Element 200TL/Numune
16-20 Element 230TL/Numune
21-30 Element 250TL/Numune
31-40 Element 270TL/Numune
Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi Tek Element 100TL/Numune Arızalı
2-5 120TL/Numune
6-10 140TL/Numune
11-15 160TL/Numune
16-20 180TL/Numune
21-30 200TL/Numune
31-40 220TL/Numune
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz 30TL/Numune Form
*X-Işını Floresans Spektometresi Analiz1 200TL/Numune Form
MikroDalga Sistemi İle Çözeltiye Alma   80TL/Numune Form

1 Eritiş Yöntemi ile örnek hazırlanması durumunda numune başına 60TL ek ücret alınacaktır.

 

 

Çoklu ve  aynı özellikteki numunelere uygulanacak EK indirimler (MikroDalga Sistemi İle Çözeltiye Alma işlemi hariç)

20 numune ve fazlası       10%

30 numune ve fazlası       15%

40 numune ve fazlası       20%

50 numune ve fazlası       25%

 

100 numune ve fazlası     35%

200 numune ve fazlası     40%

300 numune ve fazlası     45%

400 numune ve fazlası     50%

500 numune ve fazlası     55%

*Akredite Metotlar:

TS EN 15309 - Kalsiyum (Ca), Demir (Fe), Magnezyum (Mg) Elementlerinin Tayini X Işını Floresans Metodu (Toprak)

Akredite Deneyler için Yukarıda Belirtilen Fiyatlara %20 Akreditasyon Ücreti Eklenir.

 

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: