MERKEZ LABORATUVARI


Zaman Tanımlı Floresans Spektrometre

Cihaz: Photon Technology International Model C-71 (Yeni isim: Model TM-2/2005 Lifetime Spektroflorometre)
Model C-71 TimeMaster küvet-esaslı lifetime spektroflorometre. Anlık dalgaboyu seçimi ve zaman tanımlı spektrum eldesi için bilgisayar kontrollü tarayıcı eksitasyon ve emisyon monokromatorleri mevcuttur. Fosforesans ve steady state ölçümleri ile geliştirilmiştir. Model A-710 Steady State Florometre ve Model A-711 Fosforesans altsistemleri eklenmiştir.

Model C-71 ultraviyoleden görünür ışığa 100 pikosaniyeden yüzlerce nanosaniyeye hızlı ve basit floresans lifetime ölçümlerini tekli veya çoklu üssel azalma ile yapabilmektedir.Işık kaynağı değişken spektral sonuç alınabilmesi için farklı gazlarla doldurulabilen pulsed nanosecond flash lambasıdır. Eksitasyon ve emisyon dalgaboyu seçimi dörtte bir metre tipi monokromatorler aracılığıyla olur. Model MP-1 örnek bölmesi polarizörler, katı veya toz halindeki örnek tutucular ve diğer aksesuarlar gibi çeşitli seçeneklere sahiptir.

Zaman tanımlı floresans spektrometre

 • Floresans lifetime
 • Fosforesans lifetime
 • Floresans anizotropi azalması
 • Zaman tanımlı floresans spektra
 • Zaman tanımlı fosforesans spektra
 • Steady state luminesans ve anizotropi spektra

ölçümlerini yapabilmektedir.

Örnek Özellikleri

Floresan molekülleri içeren çözeltiler homojen olmalıdır. Örnek hacmi 100 µl-3 ml olabilir.

Uygulamalar

 • Eksite edilmiş moleküllerin özellikleri
 • Elektron ve proton tansferi
 • Kompleks yapma
 • Rotasyonal dinamik
 • Çözücü- çözünen etkileşimi
 • İzomerizasyon
 • Difuzyon
 • Enerji transferi
 • Misel özellikleri
 • Yüzey özellikleri
 • Polimer yapısı ve dinamiği
 • Enzim yapısı
 • Protein antibodi etkileşimi
 • Biyomembran özellikleri
 • Fotosentez
 • Nükleik asit yapısı
 • Kanser araştırması
 • Fotodinamik terapi
 • İlaçların biyosistemlerle etkileşimleri
 • Orta ve kuvvetli emitörler
 • Siklodekstrin içeren kompleksler
 • Floresans rezonans enerji transferi (FRET)
 • Aromatik moleküllerin fotofiziği