MERKEZ LABORATUVARI


Yüzey Karakterizasyon Cihazı II (AUTOSORB-6B)

Yüzey Karakterizasyon Cihazı


 

Katılardaki atomlar, komşu atomların elektriksel çekim kuvvetleri ile sabit konumda yerleşmişlerdir. Ancak katı maddenin yüzeyindeki atomlarda, kendilerinden daha altta olanlara göre az sayıda komşu atom vardır. Yüzey atomları bu elektriksel kuvvet dengesizliğini telafi edebilmek için, çevredeki gaz atomlarını çekmeye çalışırlar. Bu da katıların karakterizasyonu için yararlı bilgiler sağlayan adsorpsiyon (tutunum) adlı bir sürece yol açar.                                         

Fiziksel adsorpsiyon çalışmaları, asıl olarak bir örneğin yüzey alanının, gözenek boyutu dağılımının ve gözenek şeklinin elde edilmesi amacıyla yapılmaktadır. 

 

Cihaz: Quantachrome Corporation, Autosorb-6

Cihaz, herhangi bir katı örnekte yapılacak fiziksel adsorpsiyon deneylerinde kullanılabilir. Cihazın aynı anda ölçüm yapabilen 6 örnek haznesi bulunmaktadır. Örneklerin ölçüm öncesinde vakum altında ısıl işleme (degas) tabi tutulabilmesi için 6 hazneli bir degas ünitesi mevcuttur. 

 

Teknik Özellikler

  • Isıtma: Vakumlu ısıtma 350°C'ye kadar, 1°C aralıkla (fiziksel adsorpsiyon)
  • Göreli Basınç Aralığı : 1x10-5 - 1.0 (Azot)
  • Minimum Yüzey Alanı : 0.05 m2/g
  • Gözenek Çapı Aralığı : 5 - 500 Angstrom (Mikrogözenek analizleri 5-20 Angstrom; mezogözenek analizleri 20-500 Angstrom aralığında yapılmaktadır) 

 

Gerekli Örnek Özellikleri

Ölçümler, pelet, toz ve parça halindeki katı maddeler üzerinde yapılabilmektedir. Örneklerin önceden ısıtılarak su ve nemden arıtılmış olması gereklidir. Ölçüm için en az 5 g örnek sağlanmalıdır.

Uygulamalar

  • Yüzey alanı
  • Gözenek boyutu dağılımı (mikro-mezo ölçekte)
  • Gözenek şekli