MERKEZ LABORATUVARI


Yüksek Hızlı Santrifüj

Cihaz: Hitachi /CR22GII

Yüksek Hızlı Santrifüj Cihazı, bir sıvı içinde süspansiyon halinde bulunan,  farklı kütlede veya yoğunlukta  taneciklerin  birbirinden  ayrışmasını  sağlamak  için merkezkaç  kuvvetini  kullanan  bir  cihazdır.  Tüp içerisindeki solüsyonun yüksek hızlarda döndürülmesi ile her parçacığın açısal  momentumu,  kütlesi  ile  orantılı  bir  merkezkaç  kuvveti  verir.  Belli bir taneciğe etki eden merkezkaç kuvvet,  sıvının ona  karşı  uyguladığı  direnç  ile  dengelenince  tanecik  sıvı  içinde  sabit  hızda  ilerler. Numunenin santrifüj içinde döndürülmesinin sonucunda, yoğun kütleli tanecikler, düşük kütleli veya sıvı üzerinde daha çok  sürtünme  yapan  taneciklere  kıyasla  dışarı  doğru  daha  hızlı  hareket  ederler. Taneciklerden oluşan bir süspansiyon santrifüjde döndürülünce kabın dibinde, sıkışık bir çökelti topağı meydana getirerek ayrışma gerçekleşir.

 

Teknik Özellikleri:
Max Hız: 55,000g
Sıcaklık Aralığı: -20 ile 40 ̊C

 

Rotor Max.Hız(rpm) Tüpler
R22A2 22,000 6x50 ml
R22A4 22,000 30x1,7 ml
R13A 13,000 6x250 ml
R10A5 10,000 6x400 ml
R10S 10,000 4x50 ml
R6S 5,700 96x1,7 ml

 

Örnek Özellikleri:
Sıvı örnekler çalışılmaktadır.İstenen hızda çalışma yapılabilmesi için örnek miktarı önemlidir.