MERKEZ LABORATUVARI


UV-VIS Spektrofotometresi

uv-visUltraviyole ve görünür ışık (UV-Vis) absorpsiyon spektroskopi bir ışın demetinin bir örnekten geçtikten veya bir örnek yüzeyinden yansıtıldıktan sonraki azalmasının ölçülmesidir. Işığın şiddetinin azalması absorplamanın arttığını gösterir. Örneğin derişimi belirli bir dalgaboyundaki absorpsiyonunu ölçerek bulunur. UV-Vis spektroskopi genellikle çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin ölçümünde kullanılır. Birçok molekül UV veya Vis dalgaboylarını absorplar ve farklı moleküller farklı dalga boylarını absorplarlar. Bir absorpsiyon spektrumu molekülün yapısını gösteren birçok absorplama bantlarından oluşmaktadır.

Cihaz: Perkin Elmer Lambda 35 UV-Vis Spektrofotometre 

Teknik Özellikler

  • Dalgaboyu aralığı : 190-1100 nm.
  • Bant aralığı: 0.5, 1, 2, 4 nm değiştirilebilir.
  • Işık Kaynağı : Döteryum ve tungsten lambalar.
  • Optik: Çift ışınımlı.

Örnek Teslim Şartları

Örnek çözelti halindeyse, çözücü ve kullanılan örnek hazırlama prosedürü ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Örnek çözeltisi berrak olmalı ve kör ölçümleri için yeterli miktarda çözücüde getirilmelidir.

  • Uygulama Alanları
  • Su ve çevre analizleri
  • İlaç uygulamaları
  • Biyokimyasal uygulamalar