MERKEZ LABORATUVARI


Termogravimetrik Analiz Cihazı

Durum: 
Çalışıyor

 

Cihaz: Perkin Elmer Pyris 1 Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA)

 

 

Akredite Metot: TS ISO EN 11358-1 Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TGA)

 

Termogravimetri, genel olarak malzemelerde sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak meydana gelen kütle kaybı ve/veya kazanımlarının belirlenmesinde kullanılır.

 

Deney numunesi, sabit ısıtma hızında ısıtılır ve kütle değişimi sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçülüp kaydedilir. Alternatif olarak, numunenin, uygun bir sabit sıcaklıkta, belli bir zaman aralığında kütle değişimi zamanın bir fonksiyonu şeklinde ölçülüp kaydedilir. Genel olarak, deney numunesinin kütlesinin değişmesine neden olan reaksiyonlar; bozunma veya yükseltgenme reaksiyonları veya bir bileşenin buharlaşmasıdır.

 

Kütlenin zamana veya sıcaklığa karşı çizilen grafiği TG eğrisidir. Sıcaklığın fonksiyonu olarak malzemenin kütlesindeki değişim ve bu değişimin yayıldığı aralık malzemenin termal kararlılığının göstergesidir. TG verileri, aynı deney şartları altında elde edilen ölçümler kullanılmak kaydıyla, aynı monomerden elde edilmiş polimerler ailesinin bağıl termal kararlılıklarının değerlendirilmesinde ve polimer-polimer veya polimer-katkı maddesi etkileşimlerinin irdelenmesinde kullanılabilir.

 

Teknik Özellikler

  • Sıcaklık Aralığı: Oda sıcaklığı - 950 ºC
  • Çözünürlük: 1µg
  • Atmosfer: Azot, Hava, Oksijen


Numune Özellikleri

  • Katı malzemeler (toz halinde olmaları tercih edilir).
  • Numune ağırlığı : Yaklaşık 15 mg


Uygulamalar

  • Katı ve çözücülerde kütle kaybı
  • Bozulma Sıcaklığı tayini