MERKEZ LABORATUVARI


Rotary Evaporatör

Cihaz: BÜCHI Rotavapör R-200

Bir döner vakum evaporatörüyle tek basamaklı destilasyonlar hızlıca yapılabilir. Bu yöntemin esası, dönen buharlaştırıcı bir balon kullanılarak çözücülerin buharlaştırılması ve yoğunlaştırılmasıdır. Destilasyonlar vakum altında yapılabilir. Bu performansı arttırır ve ürünleri korumaya yardım eder. Vakum kaynama sıcaklığını düşürür ve böylece destilasyonun performansını arttırır. Bu amaç için ikinci bir yoğunlaştırıcı ile (Buchi VacV-503), vakum kontrolörü (V-800) vardır. PTFE diyafram pompalı ve vakum kontrolörlü vakum sistemi, laboratuar cihazlarının 10 mbar'dan daha düşük bir vakumla kontrollü olarak gaz veya sularının uzaklaştırılması için uygundur. Oval şekilli su banyosu büyük ve küçük uçurma balonlarını kabul edebilecek kapasitededir.

Teknik Özellikleri

  • Dönme hızı: 20-280 rpm
  • Su banyosu sıcaklık aralığı: 20-180°C
  • Su banyosu kontrol kesinliği: + 3°C
  • Su banyosu kapasitesi: 4 litre
  • En düşük vakum :< 10 mbar
  • Pompanın emiş hacmi: 1.6m3/s
  • Maks. basınç artışı/dak: 3 mbar
  • Güç tüketimi: 120 W

Örnek Özellikleri

Aseton, etanol, methanol, etil asetat, kloroform v.b. gibi çözücülerin kullanıldığı sıvı örnekler.