MERKEZ LABORATUVARI


Preparatif Ultrasantrifüj

Durum: 
Çalışıyor

Cihaz: Hitachi /CP100WX

Preparatif Ultra Santrifüj Cihazı, vakum yardımıyla bir sıvı içinde süspansiyon halinde bulunan,  farklı kütlede veya yoğunlukta  taneciklerin  birbirinden  ayrışmasını  sağlamak  için merkezkaç  kuvvetini  kullanan  bir  cihazdır.  Tüp içerisindeki solüsyonun yüksek hızlarda döndürülmesi ile her parçacığın açısal  momentumu,  kütlesi  ile  orantılı  bir  merkezkaç  kuvveti  verir.  Belli bir taneciğe etki eden merkezkaç kuvvet,  sıvının ona  karşı  uyguladığı  direnç  ile  dengelenince  tanecik  sıvı  içinde  sabit  hızda  ilerler. Numunenin santrifüj içinde döndürülmesinin sonucunda, yoğun kütleli tanecikler, düşük kütleli veya sıvı üzerinde daha çok  sürtünme  yapan  taneciklere  kıyasla  dışarı  doğru  daha  hızlı  hareket  ederler. Taneciklerden oluşan bir süspansiyon santrifüjde döndürülünce kabın dibinde, sıkışık bir çökelti topağı meydana getirerek ayrışma gerçekleşir.

Teknik Özellikleri:
Max Hız: 803,000g
Sıcaklık Aralığı: 0-40 ̊C

 

Rotor Max.Hız(rpm) Tüpler
P90AT 90,000 8x10,5ml ve 8x13,5 ml
P56ST 56,000 6x3,5 ml
P50AT2 50,000 35x12 ml

Örnek Özellikleri:
Sıvı örnekler çalışılmaktadır.İstenen hızda çalışma yapılabilmesi için örnek miktarı önemlidir.