MERKEZ LABORATUVARI


Nano-Mekanik Test Laboratuvarı (NMTL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabnmtl@metu.edu.tr

 

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Nano-Mikro Mekanik Test Sistemi Mikro Çizik 160TL/Numune Form
Nano veya Mikro İndentasyon (5 ize kadar) 140TL/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (3x3 matriks) 170TL/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (4x4 matriks) 190TL/Numune
Nano veya Mikro İndentasyon (5x5 matriks) 210TL/Numune
Bu analizlerle beraber istenen AFM deneyi için 90TL/Numune

* Akredite Metot

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: