MERKEZ LABORATUVARI


Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop

Durum: 
Çalışıyor

Zeiss LSM 510

Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop araştırmacılara floresan veya yansıtıcı problar ile işaretlenmiş kemik, beyin ve diğer benzeri dokuların oldukça kalın kesitleri, gelişmekte olan embriyolar gibi küçük organizmalar ve bütün haldeki hücre örnekleri ile çalışma imkanı sağlar. Bu teknoloji araştırmacılara ulaşılabilecek en yüksek ışık mikroskobu çözünürlüğü ile hücre altı yapılar, fonksiyonları ve hücre/organizma yapısının temiz bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bu işlem tek veya çoklu işaretlenmiş örneklere uygulanır.Konfokal mikroskobun avantajı tek bir plandan gelen ışığı toplayabilmesidir.Objektifteki optiklerin optimal kullanımı için bir lazer ışını gönderilir. x-y yansıtma mekanizması ile bu ışın tarama ışınına çevrilir ve objektif lensi yardımıyla floresan işaretlenmiş örnek üzerindeki tek bir küçük noktaya odaklanır. Yansıtılan lazer ışını ve örnek tarafından yayılan floresan ışık karışımı aynı objektif ile tutularak dikroik ayna ile bir fotodedektör üzerine odaklanır. Floresan işaretlenmiş örnek tarafından yayılan ışık fotomultiplier tüpe gönderilirken yansıtılan ışık dikroik ayna ile ayrıştırılır. Fotodedektör önünde bulunan konfokal açıklık örnek üzerindeki tek bir noktadan yayılan floresan ışığın toplanmasını sağlar. Bu şekilde odaklanan noktanın etrafından yayılan ışığın toplanması azaltılır. Bu özellikle kalın kesitlerle çalışırken önemlidir. Konfokal açıklığın ortasına odaklanan nokta konfokal spot olarak tanımlanır. Sonuç olarak taranan örnek yüksek çözünürlükte görüntülenir. Optik kesit alma xy düzleminde veya xz, yz dikey düzlemlerinde gerçekleştirilebilir. x ve y düzlemlerinin yanısıra z ekseninde tarama fokal planın yandan görüntülenmesi etkisini yaratır. Ayrıca gerçek 3 boyutlu veri setleri toplanabilir. Fokal düzlemlerden elde edilen optik kesit katmanları tekrar üst üste yapılandırılarak 3 boyutlu görüntü üretilir. Moleküler Biyoloji Biyoteknoloji AR-GE Birimimizde Zeiss LSM 510 Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop, görüntü analizi, işlenmesi ve bu görüntülerin 3 boyutlu yapılandırabilmesi için gerekli yazılım paketi mevcuttur.

Laboratuarımız LSM 510 Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop sisteminde 3 lazer kaynağı bulunmaktadır.

 

Laser Type Excitation Lines (mm)
Argon 458-477-488-514
HeNe/1 543
HeNe/2 633

 

LSM 510 Objektif Özellikler

Büyütme NA WD
10X 0.25 6.5
20X 0.30 2.2
40X (Oil) 1.3 0.1

 

Konfokal Mikroskobu için Floresan Boyalar

Laser Line Excitation Boyalar Emisson Color
364 nm UV Hoechst 33342, for DNA Violet / Blue
Dapi, for DNA
AlexaFluor-350
Cascade Blue
AMCA
488 nm Argon AlexaFluor-488 Green
Oregon Green
YOYO-1, for DNA
Cy-2
FITC
PE Red
543 nm HeNe AlexaFluor-546 Red
AlexaFlour-568
Tetramethyl Rhodamine
Lisamine Rhodamine
Propidium Iodide, for DNA
BOBO-1 for DNA