MERKEZ LABORATUVARI


Klorofil Florometre

Cihaz: OS5-FL

OS5-FL Florometre taşınabilir ve ayarlanabilir bir korofil floresans ölçme sistemidir. Dışarıdan herhangi bir bilgisayar donanımı veya cihaz bağlantısı gerekmeden tek başına çalışabilir.

OS5-FL klorofil floresansı tam olarak ölçebilmek için tasarlanmış çok yönlü bir ölçüm cihazıdır. Farklı testlerin fazlasıyla değişen çevresel koşullar altında yapılmasına olanak sağlayan titreşim ayarlı deteksiyon prensibini kullanır. OS5-FL karanlığa uyumlu floresans ve enerji dönüşümü verimi ölçümlerini yapabilir.

OS5-FL 4 değişik test moduna sahiptir. Bunlar:

  • Karanlığa uyumlu Fv/Fm testi Fo (minimum floresans) and Fm (maksimum floresans) değerlerinin kaydedilmesini, Fv (değişen floresans) ve Fv/Fm değerlerinin hesaplanmasını sağlar

  • Işığa uyumlu Verim programı Fs (steady state floresans), Fms (ışığa maruz kalma süresince maksimum floresans) ve Y (toplam fotokimyasal kuantum verimi) değerlerini belirler

  • Kinetik programı Y (Verim), ETR (görünür fotosentetik electron transport hızı), qP ve qN (PSII ışıma azalması katsayıları) ölçümünü yapar

  • The Fast Actinic programı Fo, Fm, Fv/Fm, Ft (anlık floresans) ve T1/2 değerlerini 5-900 s içerisinde seçilen zaman aralığında ölçerek karanlığa adapte bitkilerin sürekli eksitasyon floresans eğrisini gösterir (Kautsky eğrisi)

Uygulamalar

  • Bitkiler, tarım ürünleri ve alglerde fotosentez çalışmaları

  • Bitki performansı, sağlığı ve durumunun görüntülenmesi ve kaydı

  • Stres, donma, ısı, kuraklık, tuzluluk, pestisitler, besin yetersizliği, fotoinhibisyon, herbisitlerin etkilerinin çalışılması ve tespiti

  • En iyi özellilklerin ve türlerin tanımlanarak bitki ıslah programlarının geliştirilmesi

  • Fitopatoloji: Hastalıkların tespiti, dirençli türlerin çalışılması