MERKEZ LABORATUVARI


Elektron Spin Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (ESRL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabesrl@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Oda sıcaklığı ESR analizi 1 Saat 190TL Form
2 Saat 230TL
3 Saat 270TL
4 Saat 320TL
5 Saat 340TL
6 Saat 420TL
7 Saat 460TL
Her numune için 190TL/Numune
Düşük sıcaklık ESR analizi 1 Saat 320TL Form
2 Saat 390TL
3 Saat 460TL
4 Saat 520TL
5 Saat 600TL
6 Saat 680TL
7 Saat 760TL
Sıcaklık taraması Sorunuz
Radikal sönümlenmesinin incelenmesi Birinci Analiz 190TL Form
Herbir peryot için 100TL

* Akredite Metot Bağlantılar

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: