MERKEZ LABORATUVARI


Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi

Durum: 
Çalışıyor
İzotoplar, aynı elemente ait oldukları halde çekirdeklerdeki nötron sayılarının değişik olması nedeniyle atomik ağırlıkları farklı olan atomlardır. Protonlara kıyasla nötronların sayılarının çok az veya çok fazla olması o izotopun (örneğin 14C) duraysız olmasına yol açar. Bu duraysız 'radyoizotoplar' parçalanarak duraylı maddeler oluştururlar.12C ve 13C gibi diğer izotoplar, nötron ve proton kombinasyonları dengeli olduğu için parçalanmazlar. Bunlara duraylı izotop denilmektedir.

Duraylı izotop çokluğu, örnekte en çok bulunan iki izotopun oranı ile uluslararası bir standarttaki aynı oranın kıyaslanmasıyla, "delta" (δ) terimi kullanılarak gösterilir. Örnek ile standart oranları arasındaki fark çok küçük olduğundan, bu fark standarttan "binde" (‰) sapma olarak gösterilmektedir. Duraylı İzotop Analizi jeokimya, hidrojeoloji, çevre bilimleri, ekoloji ve gıda mühendisliği gibi geniş bir bilimsel yelpazede yapılacak spesifik çalışmalarda yararlanılabilecek hassas bir ölçüm yöntemidir.

 

Cihaz: Thermofinnigan, DELTAplusXP

cihaz

Cihazın örnek aktarma birimi (Otomatik Örneklemeli Su Dengeleme Birimi), 18O/16O ve D/H izotop oranlarının elde edilmesi için sürekli akış-gaz tablası sistemini kullanarak, sıvı örneklerin kütle spektrometresine gaz fazında aktarılmasını sağlamaktadır.
 

Cihaz Özellikleri

 • Maksimum İvme Voltajı : 3 keV
 • Maksimum Alan Kuvveti : 0.75 T
 • Maksimum kütle/yük Oranı : 70
 • Kütle Ayarı : Manyetik alan gücü değiştirilerek yapılmaktadır
 • Vakum : 10-8 bar (giriş vanası kapalı); 10-6 bar (giriş vanası açık)
 • Detektörler : Üçlü Toplayıcı Sistem + D ve H için iki detektör
 • Amplifikatör Dinamik Aralığı : 50 V
 • Ölçüm Hassasiyeti :
   • D/H : ± 2 (‰)
   • 18O/16O : ± 0.2 (‰)


Uygulamalar

Cihaz, su örnekleri üzerinde D/H, ve 18O/16O ölçümlerinin yapılmasında kullanılmaktadır.

 

Gerekli Örnek Özellikleri

Su Örnekleri: Su örnekleri, ağzına kadar doldurulmuş ve kapağı sıkıca kapatılmış cam veya polietilen şişeler içinde teslim edilmelidir. Analiz için en az 10 mililitre örnek gereklidir.