MERKEZ LABORATUVARI


Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA)

Durum: 
Çalışıyor

Cihaz: Perkin Elmer Pyris Diamond Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA)

 

Bir malzeme üzerine bir yük uygulandığında, deforme olur. Eğer malzeme ideal elastik bir malzeme ise, yük kaldırıldığında deformasyon yok olur. Elastik deformasyon uygulanan yük ile doğru orantılı ve gecikmeksizin olur. Fakat bazı malzemelerde, örneğin polimerlerde, deformasyon doğrusal değildir ve gecikmeli gerçekleşir. Elastik davranışın zıttı viskoz davranıştır.  İdeal viskoz bir malzemede deformasyon hızı yük ile doğru orantılıdır. Polimer gibi bazı malzemeler, hem elastik hem de viskoz davranış gösterirler ve bu tür malzemeler viskoelastik malzemeler olarak adlandırılır.

DMA, malzemelerin üzerine belirlenen bir frekansta artıp azalan yük motoru kullanarak, malzemelerin viskoelastik özelliklerini ölçer. Yüksek hassasiyetteki LVDT duyargacı, örnek üzerindeki çubuğun göreceli pozisyonunu belirler. Malzemelerin dinamik viskoelastik özellikleri, örneğin E' ve E'', gerilim ve gerinim dalga şekilleri üzerindeki σ0, ∈0 ve δ değerlerinden hesaplanabilir.

 

Teknik Özellikler

Sıcaklık Aralığı 
(ºC)
Isıtma Hızı 
(ºC/ dak.)
Frekans Aralığı
(Hz)
Maksimum Yük 
(N)
Numune Boyu 
(mm)
-150 / 600 0,01 / 20 0,01 / 100 18 25-50

Fourier transform. Sentetik salınım, SS/Akma/Stres Relaxation, Zaman sıcaklık süper pozisyonu, Aktivasyon enerjisi, Otomatik sıvı azot soğutması.


Numune Özellikleri

  Kalınlık Uzunluk Genişlik
Bükme Maksimum 4mm 55-60 mm Maksimum 14 mm
Çekme 0.1 - 3 mm 35 - 55 mm Maksimum 10 mm


Uygulamalar

Camsı geçiş sıcaklığı