MERKEZ LABORATUVARI


Dinamik Işık Saçılım Spektrometresi

Dinamik ışık saçılımı methodu (DLS) seyreltik çözelti içerisindeki küçük parçacıklardan saçılan ışığın şiddetinin ve değişiminin ölçülmesi temeline dayanır. Saçılan ışığın şiddetindeki değişim, parçacığın hareketine buna bağlı olarak da parçacığın büyüklüğüne, ortamın vizkozitesine ve sıcaklığa bağlıdır. Kolloidal süspansiyonlar iki temel ışık saçılımı yöntemiyle karakterize edilir. Statik ışık saçılımı yöntemi polimerlerin molekül ağırlığı, dönme yarıçapı ve ikinci viral katsayı belirlenmesinde kullanılır. Dinamik ışık saçılımı yöntemi hidrodinamik büyüklük, diffuziyon katsayısı, dağılım indeksi ve parçacık büyüklüğü dağılımının elde edilmesinde kullanılır. İki tekniğin birleştirilmesi, çözelti içerisindeki parçacığın yapısının belirlenmesi için bilgi verir.

Cihaz: Malvern CGS-3

ALV /CGS-3 kompakt ganyometre sistemi, dinamik (DLS) ve statik ışık saçılımı ( SLS ) tekniklerinin ard arda ve hızlı uygulanması için geliştirilmiştir. Kompakt ganyometre sistemi Helyum-Neon lazer ışık kaynağı ve buna bağlı fiber optik dedektörü içerir. Bu cihaz parçacıklardan yayılan küçük saçılımların da ölçülmesi için uygundur. Analiz sonuçları Zimm, Berry veya Guinier eğrileri, difüzyon katsayısına karşı q2 (açı) eğrisi ile değerlendirilir.

Teknik Özellikleri:

  • Molekül ağırlığı aralığı: 102 - 1012 Dalton
  • Gonyometre açı aralığı: 15° - 150°
  • Sıcaklık: 25°C - 60°C

Örnek Teslim Şartları

Saf katılar için 50mg, saf sıvılar için 1ml dir. Kolloidal çözeltilerde tüm kimyasal özellikler belirtilmelidir.

Uygulamalar

  • DLS/SLS teknikleri mikron düzeyindeki parçacıklar , nano büyüklükteki parçacıklar ve makromoleküller için uygundur.
  • Polimer çözeltileri, kolloidal sistemler, kümeler, miseller, biyolojik sistemler (proteinler, hücreler, lipozomlar), pigmentler, boyalar, yapıştırıcılar ve petrol ürünleri analizleri yapılmaktadır.