MERKEZ LABORATUVARI


Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

Durum: 
Çalışıyor

Cihaz: Perkin Elmer Diamond Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)

 

Akredite Metotlar:

 

ISO EN11357-1 DSC Genel Prensipler

ISO EN 11357-2 Camsı Geçiş Sıcaklığı Tayini*

ISO EN 11357-3 Erime ve Kristallenme Sıcaklığı ve Entalpi Tayini*

 

 *: (-65ºC)-600ºC arasında akredite metotla çalışılmaktadır. -65ºC'nin altında metot ile çalışılmamaktadır.

 

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre Cihazı (DSC);   numune ısıtılırken, soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarını ölçer. Bu teknikte, referans ile numuneden gelen veya uzaklaşan ısı farkı sıcaklığa veya zamana bağlı olarak gösterilir. DSC, DTA ile aynı ölçüm prensiplerini kullanır.

Her ikisinde de numune ve referans bulunur. Farklı olarak güç telafisi prensibiyle çalışan DSClerde, numune sıcaklığı ile  referans sıcaklığı aynı tutulur. Eğer numune ile referans arasında bir sıcaklık farkı saptanırsa, sıcaklığı aynı tutmak için numuneye verilen enerji (güç) miktarı değiştirilir. Bu yolla numunedeki faz değişimi sırasındaki ısı transferi miktarı saptanabilir. 

 

Teknik Özellikler

 • Sıcaklık aralığı: -170 ºC ile 550 ºC
 • Sıcaklık doğruluğu: ± 0.1 ºC
 • Sıcaklık çözünürlüğü: ± 0.01 ºC
 • Isıtma hızı: 0.01 ºC ile 500 ºC/dak.
 • Kalorimetre doğruluğu: < ± % 1
 • Kalorimetre çözünürlüğü: < ± % 0.1
 • Kalorimetre duyarlılığı: 0.2 m W


Numune Özellikleri

Katı miktarı minimum 10 mg. dır.

 

Uygulamalar

  • Cam geçiş sıcaklığı
  • Erime, kristallenme sıcaklıkları ve entalpi tayinleri