MERKEZ LABORATUVARI


Cıva Porozimetresi

 

CIVA  POROZİMETRESİ'NDEKİ ARIZA GİDERİLMİŞ VE CİHAZ ÇALIŞIR DURUMA GETİRİLMİŞTİR
 

 

Cıvalı porozimetreler, tepkimeye girmeyen, ıslatımsız bir sıvının yeterli basınç uygulanmadıkça küçük gözeneklere giremeyeceği fiziksel prensibine göre çalışmaktadırlar. Uygulanan basınç ile gözenek çapı arasındaki ilişki Washburn denklemi ile elde edilmektedir:

D=(-4γ cosθ)/P

Burada P uygulanan basınç, D gözenek çapı, γ cıvanın yüzey gerilimi (480 dyne/cm) ve θ cıva ile gözenek duvarı arasındaki kontak açıdır (genellikle 140°). Cıva intrüzyon verilerinden gözenek boyutu/hacim dağılımlarının oluşturulmasında yararlanılır.

Cihaz: Quantachrome Corporation, Poremaster 60

Porozimetre, düşük basınç (50psi'a kadar) ve yüksek basınç (55,000 psi'a kadar) olmak üzere iki örnek haznesine sahiptir. Ölçümler için çeşitli boy ve çapta penetrometreler (örnek hücreleri) kullanmak mümkündür. Cihazda 200 mikrometre ile 0.004 mikrometre arasındaki gözenek çapları ölçülebilmektedir.

Porozimetre bilgisayar kontrollüdür. Ölçümlerde intrüzyon ve ekstrüzyon verileri elde edilebilmektedir.

Teknik Özellikler

Transdüser Basınç Aralığı Boyut
0 - 50 psia 200 - 4 µm çap
0 - 55,000 psia 10.66 - 0.004 µm çap

Gerekli Örnek Özellikleri

Ölçümler granül, pelet ve katı madde parçaları üzerinde yapılabilmektedir. (Toz numuneler, ölçüm için pelet haline getirilerek teslim edilmelidir) En büyük partikülün çapı 8 mm'den fazla olmamalıdır).

Uygulamalar

  • Gözenekliliğin belirlenmesi,

1. Seçenek : 4 -200 µm arası gözeneklere sahip örnekler için düşük basınç analizi

2. Seçenek : 4 nm - 10 µm arası gözeneklere sahip örnekler için yüksek basınç analizi

  • Gözenek boyutu dağılımı,

1. Seçenek : 4 -200 µm arası gözeneklere sahip örnekler için düşük basınç analizi

2. Seçenek : 4 nm - 10 µm arası gözeneklere sahip örnekler için yüksek basınç analizi

  • Yüzey alanı dağılımı,
  • Parçacık boyutu dağılımı,
  • Yığın yoğunluğu