MERKEZ LABORATUVARI


Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi

Durum: 
Çalışıyor

Büyüklükçe Ayırma Kromatografısi (SEC) olarakta bilinen ,Jel Geçirgenlik Kromatografısi (GPC), molekülleri tanecik boyutlarına göre ayrıştıran bir kromatografik yöntemdir. Bu yöntem polimerlerin molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımı tayininde hızlı ve kesin sonuç almak için kullanılır. 

Cihaz: Polymer Laboratories PL-GPC 220

Kolon fırını; 30 cm'lik iki GPC kolonu, RI detektörü ve enjeksiyon vanası içermektedir. Sisteme aynı zamanda viskometre detektörü ve iki açılı (15° ve 90°) ışık saçılımı detektörü bağlıdır. GPC değişik kalibrasyon yöntemleri gerektirir. Kalibrasyon için dar molekül ağırlığı dağılımına sahip, anyonik olarak sentezlenmiş, polisitiren ve polietilen oksit kullanılmaktadır.

Teknik Özellikleri

Sıcaklık: 30°C- 220°C

Örnek Teslim Şartları

0.050 g saf katı veya sıvı örnekler. Örnek çözücüsü THF olmalıdır.

Uygulamalar

Makromoleküller,kolloidal dispersiyonlar.