MERKEZ LABORATUVARI


Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Durum: 
Arızalı


Atomik absorpsiyon spektrometri (AAS), elementlerin derişimlerini ölçen bir tekli element tekniğidir. Temel durum atomları  hava/asetilen veya azot-oksit/asetilen alevi ile üretilmektedir. Ölçülen elemente özel kullanılan oyuklu katot lambasından yayılan ışınım mevcut alevden geçirilerek parçalı katı hal dedektör tarafından ölçülür. Analizi yapılacak örnek aleve gönderilir, örneğin içinde ilgili element mevcutsa, lambadan gelen ışınımın absorplar ve böylece ışınımın şiddeti azalır. Absorplanan ışınım miktarı örneğin içinde bulunan elementin derişimiyle doğrudan bağlantılıdır.

 

CİHAZ: Perkin Elmer AAanalyst 400 AA Spektrometresi

 

Özellikler

  • Sistem : Gerçek çift ışınlı, Echelle monokromatör optik sistem ve döteryum zemin                 

                            düzeltmesi.

  • Dedektör : Yüksek verimli, parçalı katı hal dedektörü.
  • Lambalar : Oyuklu katot lambalar.
  • Dalgaboyu aralığı: 189-900 nm.

 

Örnek Teslim Şartları

 

Örneklerle ilgili detaylı bilgi verilmelidir; matriks kompozisyonu, beklenen derişimler,

izin verilen sınırlar belirtilmelidir. Eğer örnek çözeltiye alınmışsa, örnekle beraber bir kör

çözelti getirilmelidir.

Uygulama Alanları

  • Su ve çevre analizleri
  • Jeokimyasal analizler
  • Gıda analizleri
  • Metalürjik analizler