16-20 Aralık 2019 tarihleri arasında ODTÜ Merkez Laboratuvarında "Karakterizasyon Tekniklerine Giriş-1" başlıklı eğitim düzenlenecektir. Bu eğitim, Merkez Laboratuvar bünyesinde bulunan ve malzemelerin kimyasal karakterizasyonu için kullanılan 5 ana tekniğin teorik anlatımı ve uygulamasını içermektedir.

Bu eğitimin temel amacı -aşağıda belirtitilen 6 farklı cihazın- temel prensiplerinin anlatılması, cihazlarda uygulamalı eğitim verilmesi, ve analiz sonuçlarının yorumlanmasıdır.

EAC (Elemental Analiz),

XRF (X-Işını Floresans Spektrometresi)

ICP-MS (Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi ),

ICP-OES(Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi)

FTIR-RAMAN (Kızıl Ötesi ve Dispersif Raman Spektrometreleri)

Sıvı-NMR (Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi)


Son Güncelleme:
30/10/2019 - 11:00