MERKEZ LABORATUVARI


Yüzey ve Gözenek Karakterizasyon Laboratuvarı (YGL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabygl@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Civa Porozimetresi Düşük Basınç Ölçümü 200TL/Numune Form
Yüksek Basınç Ölçümü 270TL/Numune
Toplam Porozite Ölçümü 330TL/Numune
Helyum Piknometresi   90TL/Numune Form
Temas Açısı ve Yüzey Gerilimi Yüzeylerde temas açısı ölçümü 110TL/Numune Form
Yüzeylerde serbest yüzey enerjisi ölçümü 240TL/Numune
Sıvılarda yüzey gerilimi ölçümü 110TL/Numune
Sıvılarda yüzeyler arası gerilim ölçümü 120TL/Numune
Yüzey Karakterizasyonu Tek noktalı  BET Analizi 120TL/Numune Form
Çok noktalı BET Analizi 170TL/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Gözenek Boyutu 250TL/Numune
Çok noktalı BET Analizi + Mikro Gözenek Boyutu 300TL/Numune
8 saati aşan analizlerde birim analiz fiyatı üzerinden aşan her saat için 15TL ek ücret talep edilecektir.  

* Akredite Metot

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: