MERKEZ LABORATUVARI


Üniversal Test Makinası (Zwick)

Cihazlar: Zwick (250 kN) ve Instron Model 3367 (30 kN)

 

Çekme deneyi malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan en yaygın test yöntemidir. Çekme deneyinde bir malzemenin statik ve yavaş uygulan bir yüke karşı dayanımı ölçülür.  Uygun bir çekme test örneği(Şekil (1)) universal test makinasına yerleştirilir ve örneğe kuvvet (yük) uygulanır. Çekme deneyinde malzemedeki uzama miktarı ekstensometre, uygulanan  kuvvet (yük) ise yük hücresi kullanılarak ölçülür ve bu ölçülen uzama ve yük değerleri kullanılarak gerilim-gerinim eğrisi (Şekil (2)) elde edilir. Çekme deneyi ile malzemelerin sünekliği, mukavemeti, ve rijitliği belirlenebilir.

Üniversal test cihazında çekme deneyi dışında, basma ve eğme testlerini de yapmak mümkündür.

                     

 

Özellikler

 

Universal Test Cihazları:

Özellikler

Zwick

Instron

Yük Kapasitesi

250 kN

30 kN

İlaveYük Hücreleri

100 N,

10 kN

1 kN

 

Ekstensometre

Ayarlanabilir Geyç

25 mm Geyç Uzunluğu

Yapılan Testler

Çekme, Basma, 3-4 nokta eğme

Çekme, Basma, Yüksek Sıcaklıkta Çekme (1000 °C )

 

STANDARDLARA GÖRE MEKANİK TESTLER:

 

Sünger Malzemeleri:


Çevrimsel (cyclic) testler

DIN EN ISO 3386, parts 1+2, 07/1998 Basma gerilim- gerinim eğrilerinin belirlenmesi


Yırtılma Testleri:

ASTM D 3574, 2003 (Method F) Yırtılma dayanımının belirlenmesi


Çekme testleri

DIN EN ISO 1798, 01/2000 Yumuşak elastic sünger malzemelerinin Çekme dayanımı ve Kopma uzamalarının belirlenmesi

ASTM D 3574, 2003 (Method E) Sünger malzemelerinin çekme deneyi

 

Metaller:

Basma/Eğme testleri

DIN 50106, 12/1978 Metal malzemelerinin Basma/Eğme deneyi

Çekme Deneyi

DIN EN 10002-1, 12/2001 Metal malzemelerinin çekme deneyi

ISO 6892, 03/1998 Metal malzemelerinin çekme deneyi

ASTM E 8, 2004 Metal malzemelerinin çekme deneyi

DIN EN 10002-1, 12/2001 Tensile Metal malzemelerinin çekme deneyi 

ISO 6892, 03/1998 Metal malzemelerinin çekme deneyi 

DIN EN 10002-1, 12/2001 Metal malzemelerinin çekme deneyi 

 

Plastikler:

Basma/Eğme testleri

DIN EN ISO 178, 02/1997 Plastik malzemelerin eğme testleri

ASTM D 790, 1995 Plastik malzemelerin eğme testleri

ISO 604, 03/2002 Plastik malzemelerin basma özelliklerinin belirlenmesi

ASTM D 695, 1996 Sert plastiklerin basma gerinimlerinin belirlenmesi

 

Çekme Deneyi

DIN EN ISO 527-1, 04/1996 Plastik malzemelerin çekme deneyi

ASTM D 638, 05/2008 Plastik malzemelerin çekme deneyi

ASTM D 1708, 2002 Mikro çekme örnekleri kullanılarak Plastik malzemelerin çekme deneyi

ASTM D 882, 1995 Plastik filmlerin çekme deneyi

ISO 1798, 09/1997 Yumuşak elastic polimer sünger malzemelerinin Çekme dayanımı ve Kopma uzamalarının belirlenmesi

 

 

Örnek Özellikleri

Deney parçaları standartlara uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.