MERKEZ LABORATUVARI


Polimer Analiz Laboratuvarı (PAL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabpal@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
 Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar  %15

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Büyüklükçe Ayırma Kromatografisi1 1 Numune 240TL Form
2-5 Numune 220TL
6 ve fazlası Numune 200TL
Element Analizi
C,H,N,S Belirlenmesi
1-2 Numune 95TL/Numune Form
3-5 Numune 90TL/Numune
6-10 Numune 85TL/Numune
11-20 Numune 80TL/Numune
20'den fazla Numune 75TL/Numune
Dinamik Işık Saçınımı Dinamik Işık Saçınımı (DLS) 120TL/Numune Form
Statik Işık Saçınımı (SLS) 140TL/Numune
Refraktif İndeks (sıvılar için) Refraktif İndeks (n) (tek ölçüm) 40TL/Numune  
Refraktif İndeks (dn/dc) belirlenmesi 80TL/Numune

1Gönderilen numunenin belirtilen çözücüde tam olarak çözünememesi durumunda analiz yapılamamaktadır, ve yapılan çözme işlemi için 50TL ücret alınmaktadır.

 

NOT: dn/dc belirlenmesi için en az 3 farklı derişik hazırlanması gereklidir.

 

* Akredite Metot Bağlantılar

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: