MERKEZ LABORATUVARI


Parçacık Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Laboratuvarı (PZL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabpzl@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Parçacık Boyut Analiz Cihazı Yaş Analiz (20nm-2mm) 110TL/Numune Form
Kuru Analiz (20nm-2mm) 150TL/Numune
Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçüm Cihazı Zeta Potansiyel Ölçümü 120TL/Numune Form
Isoelektrik Nokta Belirlenmesi 380TL/Numune

* Akredite Metot

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: