MERKEZ LABORATUVARI


Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopi Laboratuvarı (NMRL)

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabnmrl@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Katı NMR 13CPMAS 4 Saat 280TL Form
8 Saat 350TL
16 Saat 440TL
27 Saat 500TL
Her yeni numune için 300TL
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 1600TL
Katı NMR 29SiMAS, 27AlMAS 4 Saat 330TL Form
8 Saat 420TL
16 Saat 480TL
27 Saat 600TL
Numune, örnek haznesinde kontaminasyon oluşturduğunda 1600TL
Sıvı NMR 1H (Proton) Spektrumu 90TL/Numune Form
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 0-1 Saat 160TL/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 1-3 Saat 190TL/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 3-7 Saat 240TL/Numune
13C (Coupled/Decoupled) Spektrumu 7-19 Saat 280TL/Numune
APT  Spektrumu 160TL/Numune
DEPT- 45/90/135 - Spektrumu 160TL/Numune
2D Spektrumu (COSY, HMBC, HMQC, HETCOR,COLOC) 210TL/Numune
31P Spektrumu 210TL/Numune
19F Spektrumu 210TL/Numune

 

Numune haznesinde kontaminasyon oluşturulduğunda, kontamine olan her numune haznesi için 1600TL ek ücret talep edilmektedir.

 

4 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %20'si

8 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %40'si

16 saati aşan 13C NMR deneyleri için analiz ücretinin %50'si ilave edilir

 

Sıvı NMR

Chloroform-D1, Dimethyl sulfoxide-D6 ve Deuterium Oxide Harici solventlerde çalışıldığında hazırlanan her bir numune için

Acetone-D6 15TL Form
Methanol-D4 20TL
Dichloromethane-D2 40TL
Tetrahydrofuran-D8 50TL
Toluene-D8 25TL

* Akredite Metot

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: