MERKEZ LABORATUVARI


Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı (KORL)

 

Laboratuvar tanıtım broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

 

İletişim

mlabkorl@metu.edu.tr

 

Hizmetlermiz ve Hizmet Bedelleri

 

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları
 
ODTÜ %65
Devlet Üniversiteleri %40
ODTÜ Teknopark %30
Vakıf Üniversiteleri %20
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20
   

ODTÜ Merkez Laboratuvarı Önceden Haber Vermeksizin
Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

 

Analiz Bedellerine KDV Dahil Değildir.

 

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma
deneyi taleplerinde hizmet bedelleri MERLAB Üst Yönetimi tarafından ayrıca belirlenir.

 

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Hizmet Bedeli Deney İstek Formu
Dispersif Raman Spektrometresi 1 Lazer kullanılarak yapılan ölçümler 190TL/Numune Form
Depth Profile (1 Lazer) 240TL/Numune
Mapping (1 Lazer) 240TL/Numune
FTIR Spektrometresi FTIR Spektrumu 90TL/Numune Form
FT-RAMAN Spektrometresi FT-RAMAN Spektrumu 170TL/Numune Form

* Akredite Metot

 

Laboratuvarımızdaki Cihazlar: