MERKEZ LABORATUVARI


Gonyometre (Optik Temas Açısı/Yüzey Gerilimi Ölçüm Cihazı) (TAYG)

Cihaz: Attension Theta

 

Gonyometre, çeşitli endüstri ve araştırma alanlarında sıvı ve katıların özelliklerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

 

Cihaz Özellikleri


Gonyometre, damla görüntülerini kaydederek zamana bağlı damla şeklini otomatik olarak analiz eder. Damla şekli, sıvının yüzey geriliminin, sıvı ile sıvıyı çevreleyen ortam arasındaki yoğunluk farkının bir fonksiyonudur. Katı yüzeylerde, damla şekli ve temas açısı katının serbest yüzey enerjisine bağlıdır. Temas açısı, yüzey gerilimi, ara yüzey gerilimi ve serbest yüzey enerjisi ölçümleri; ıslanabilirlik, sıvı emilimi, sıvıyı yüzeyde tutma, sıvı yayılması, yüzey temizliği, yüzey heterojenliği, emülsiyon kararlığı vb. gibi malzeme özellikleri hakkında bilgi sağlar.

 

Uygulanabilir Damla Profilleri


Durağan (sessile), asılı (pendant), eğimli (tilting) damla, sabit kabarcık, menisküs damla tipleri ile  statik temas açıları sıvının ön tarafına ilerleyen “yayılma (advancing) temas açısı” ve sıvının geri tarafına ilerleyen “çekilme (receding) temas açısı” olmak üzere iki şekilde belirlenir.

 

Ölçüm Tipi


Theta cihazı ile aşağıdaki ölçümlerin yapılması mümkündür:

Katı numuneler için:

  • Statik temas açısı
  • Dinamik temas açısı
  • Serbest yüzey enerjisi

Sıvı numuneler için:

  • Yüzey gerilimi
    • Arayüzey gerilimi

 

Gerekli Numune Özellikleri


Metot, katı ve sıvı numunelere uygulanabilmektedir. Katı numunelerin kuru ve yüzeyi toz, pislik vb. kirlilikten arındırılmış olması gereklidir. Derin çukurlu ve engebeli yapıdaki numunelere ölçüm yapılmamaktadır. Katı numunelerde sadece temas açısı ölçümü isteniyorsa, toplamda en az 4 cm2’lik bir alan, temas açısı ve serbest yüzey enerjisi ölçümü isteniyorsa toplamda en az 10 cm2’lik bir alana sahip numune temin edilmelidir.

 

Başvuru öncesinde cihazın durumu ve yapılacak deney hakkında sorumlu uzmanla ön görüşme yapılması önerilir.