MERKEZ LABORATUVARI


Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi

 

Akademik alanda ve endüstri laboratuvarlarında çok geniş uygulama alanına sahip olan titreşimli spektroskopi, Raman Spektroskopisi ve Kızılötesi  Spektroskopisi olarak ikiye ayrılır. Her iki yöntemde bir molekül veya bileşik yapısında bulunan bağlar hakkında tanımlayıcı bilgiler verir.

            Kızılötesi (IR) Spektroskopisi temel olarak kızılötesi ışığın incelenen madde tarafından soğurulmasına dayanır. Soğurulma, moleküldeki bağların   titreşimi ve dönüşleri için gerekli miktarda dalga enerjisinin, cihaz tarafından elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesinden gönderilmesiyle gerçekleşir.  Kızılötesi ışık ancak değişken dipol momente sahip moleküller tarafından soğurulur. (Örneğin N2, Ogibi eş ikiatomlular FTIR’da sonuç vermezken   HCl’nin FTIR spektrumu alınabilir). 

Diğer bir teknik olan Raman Spektroskopisi ise moleküldeki bağların ışığı esnek olmayan şekilde saçmasıyla çalışır. Raman saçılımı ancak titreşim sırasında değişen bağ kutuplaşmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden kızılötesi-aktifliği olmayan moleküller eğer kutuplaşma değişimi gerçekleştirebiliyorlarsa Raman-aktif özellik gösterirler. Bundan dolayı bu iki spektroskopik yöntem birbirlerini tamamlayıcıdır.

 

 

Görünür Bölge

Kızılötesi Bölge

Spektral Aralıklar

VIS

Yakın-IR (NIR)

Orta-IR (MIR)

Uzak-IR (FIR)

Dalgasayısı

υ (cm-1)

25000 - 13000

13000 – 4000

4000 – 400

700 – 5

 

 

Cihaz: Bruker IFS 66/S, FRA 106/S, HYPERION 1000, RAMANSCOPE II

 

Cihaz kızılötesi analizi için IFS 66/S, raman analizi için FRA 106/S ve bunların mikroskoplarından oluşan bileşik bir sistemdir. Hyperion 1000 kızılötesi, Ramanscope II de raman  mikroskobudur.

Raman cihazı 1064 nm Nd-YAG laser kullanmaktadır. FTIR cihazı ise NIR, MIR and FIR aralıkları için ışık kaynaklarına sahiptir.

 

DONANIM VE SEÇENEKLER

FT-IR Sistemi

 

FT-Raman Sistemi

IFS/66S

Kızılötesi Mikroskobu

(Hyperion 1000)

 

FRA 106/S

Raman Mikroskobu (Ramanscope II)

ZnSe ve Elmas ATR’ler

Sıyırma Açılı Objektif

 

Örnek Işıtma Parçası (900ve 1800 seçenekli)

Objektifler

·         10X

·         45X

·         100X

FotoAkustik Hücre

 

Isıtmalı İletim Hücresi

Elmas ATR (20X)

 

Değişken Sıcak Kontrollü Hücre

 

Motor Kontrollü Örnek Konumlandırıcı 

Yüksek Sıcaklık, Basınç Hücresi

Objektifler

·         15X

·         36X

 

Düşük Akım Isıtmalı İletim Hücresi

 

Yansıtıcılı Yayılım Seçeneği

Video Yardımlı Ölçme Seçeneği

 

Sıvı örnekler için küvet

Yansıtıcılı Yansıma Seçeneği

 

Adım Adım Tarama Seçeneği

 

 

 

Örnek Özellikleri

Ölçümler FT-IR için katı, sıvı ve gaz örneklerde, FT-Raman için katı ve sıvı örneklerde  yapılabilir.