MERKEZ LABORATUVARI


Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi

Durum: 
Arızalı

Cihaz: Perkin Elmer Optima 4300DV

Endüktif Eşleşmiş Plazma (ICP), düşük derişimdeki elementlerin ölçüldüğü bir analitik tekniktir. Örnek, 6000°-10000°K sıcaklığındaki argon plazmaya gönderilir. Plazma içinde moleküler bağlar kırılır, atom ve iyonlar oluşur. Bu oluşan atom ve iyonlar plazma içinde uyarıldıktan hemen sonra karakteristik dalga boylarında ışınım yaparak tekrar eski enerji seviyelerine dönerler. Emisyon sinyalleri Echelle polikromatör ve S-CCD (yükten bağlaşımlı aygıt) dizilim detektör sistemiyle ölçülmektedir.Gözlenebilme sınırları µg/L düzeyindedir.

Teknik Özellikler

  • Plazma Başlığı: Plazma ve yardımcı gaz akışı için tek parça kuartz tüp, 2 mm aluminyum enjektör, HF ve kral suyu dahil bütün asitler için korozyona dayanıklı.
  • Püskürtme odacığı: Scott tip, Ryton'dan yapılmış, HF ve organik çözücüler dahil asitlere dayanıklı.
  • Sisleştirici: Çapraz akışlı sisleştirici. Sistem diğer sisleştiricilerle kullanıma uygundur..
  • Polikromatör: Perkin Elmer tasarımı yüksek enerjili (f/6.7) eşel bazlı polikromatör.
  • Dedektör: Perkin Elmer patentli S-CCD.

Örnek Özellikleri

Örneklerle ilgili detaylı bilgi verilmelidir; örneğin, matriks kompozisyonu, beklenen derişimler, izin verilen sınırlar. Eğer örnek çözeltiye alınmışsa, örnekle beraber bir kör çözeltide getirilmelidir.

Uygulamalar

İçme suları, atık sular,çevre çalışmalarıyla ilgili diğer örnekler, petrokimya, gıda, hidrojeoloji ve diğerleri.