CENTRAL LABORATORY


Başvuru

AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezine Başvuru

 

 

İletişim

 

Hikmet Eren

Faruk Kuyanç

 

Tel: +90 312 2106431

Faks: +90 312 2107433

E-Posta: merlab@metu.edu.tr

 

Kargo ile gönderilen analiz sonuçları için 15 TL kargo masrafı analiz ücretine eklenecektir.

 

Başvuru Formu ve Deney istek formu birleştirilmiştir.

 

Her deney için Deney İstek Formunun  eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

 

Deney İstek Formu ve Hizmet Bedelleri

ARG Para Aktarım Formu

Projeler için Hizmet Alım Sözleşmesi

 

Not: Deney İstek Formu, ilgili laboratuvara/metoda ait sayfalarda da bulunmaktadır. Numune Kabul Kriterleri, Deney İstek Formunun son sayfasıdır ve mutlaka okunmalıdır.

 

 

Deney talebi, müşteri/müşteri temsilcisi tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır.

Deney numuneleri, Deney İstek Formu ile birlikte NKB tarafından Numune Kabul ve İade Formu doldurularak teslim alınır.

 

Randevulu deney talepleri NKB’ye elektronik posta ile Deney İstek Formunu göndererek yapılabilir.

 

Müşteriler ön görüşme talebini elektronik posta yolu ve/veya Numune Kabul Biriminin (NKB) aracılığı ile yapabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezine Başvuru

 

İletişim

 

Firdevs Yalçın

Harun Gündüz

 

Tel: +90 312 2106403, +90 312 2106405

Faks: +90 312 2106477

E-Posta: merlabbt@metu.edu.tr

 

 

 

 

Başvuru Formu ve Deney istek formu birleştirilmiştir.

 

Her deney için Deney İstek Formunun  eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

 

Deney İstek Formu ve Hizmet Bedelleri

MBB Para Aktarım Formu

Projeler için Hizmet Alım Sözleşmesi

 

Not: Deney İstek Formu, ilgili laboratuvara/metoda ait sayfalarda bulunmaktadır.

 

 

 

 

Deney talebi, müşteri/müşteri temsilcisi tarafından şahsen veya kargo aracılığıyla Numune Kabul Birimine (NKB) yapılır.

Deney numuneleri, Deney İstek Formu ile birlikte NKB tarafından Numune Kabul ve İade Formu doldurularak teslim alınır.

 

Deney taleplerinde biyolojik deney numunelerinin özelliklerinden dolayı (biyobozunma, buharlaşma, biyolojik birikim gibi insan sağlığına karşı potansiyel tehlikeler vb.) ön görüşme yapılması gerekmektedir. Bu ön görüşme kapsamında müşteri deney ile ilgili konularda (numune gereklilikleri, teorik bilgi, deney metodu vb.) bilgilendirilir.

 

Araştırma deneylerinde, deney süreci planlama ve metot geliştirilmesi gerektiğinden müşterilerin NKB’ye deney talebini iletmeden önce ön görüşme talebi yapması gereklidir.